Pályázat közterület-felügyelő (képzéssel) munkakör betöltésére

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő ( képzéssel)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 30. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele. Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Rendészeti pálya iránti elhivatottság
 • Egészségügyi és pszichikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriájú vezetői engedély
 • rendészeti, rendvédelmi szakmai végzettség
 • szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság
 • közterület-felügyeletnél, rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rend. alapján
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. sz. rend. 6. cikk 1.) bekezdés a) pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2020. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Közterület-felügyelet részére a kozbiztonsag@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje:2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Budakeszi Hírmondó online – 2020. február 25.

Budakeszi város honlapja – 2020. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. A kinevezés feltétele a bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bkktf.hu honlapon szerezhet

 

Megosztom a cikket