Pályázat Koordinációs ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Csoport

Koordinációs ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági és beruházási feladatok. Engedélyezési eljárások lebonyolítása, koordinálása, nyomon követése. Vállalkozási szerződések előkészítése. Közúti közlekedéssel, járdaépítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, útkezelés. Mélyépítési műszaki tervdokumentációk kidolgozásában való részvétel. Műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése. Önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának előkészítése és felülvizsgálati folyamatának ellátása, koordinálása. Folyamatos kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel. Képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése, kapcsolattartás intézményekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frang Rita nyújt, a 0630-689-1591 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. szeptember 6.
 • Budakeszi város honlapja – 2019. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

 

Megosztom a cikket