Pályázat Jogi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport

Jogi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. október 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

 1. sz. melléklet 22. pont Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző és az aljegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi jellegű feladatokat. Kezeli a Titkársági Csoport feladatkörébe tartozó lakossági bejelentéseket és panaszokat. Vezeti a belső utasítások, szabályzatok nyilvántartását, előkészíti, aktualizálja azokat. Ellátja a Budakeszi Város Német Önkormányzatával kapcsolatos jogi, törvényességi feladatokat. Ellátja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatos feladatokat. Ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a belső ellenőrrel. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és bizottságai elé, majd a döntést követően végrehajtja azokat. Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos teendőket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szauter Anikó nyújt, a 23-535-710/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók – a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően – előreláthatólag személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. szeptember 9.
 • Budakeszi város honlapja – 2019. szeptember 9.
Megosztom a cikket