Pályázat jegyzői referens munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
jegyzői referens
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a jegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi feladatokat. Ellátja az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratával kapcsolatos feladatokat. Vezeti a belső utasítások, szabályzatok, nyilvántartását, előkészíti aktualizálja azokat. Kezeli a Polgármesteri Hivatal bélyegző-nyilvántartást, kulcs-nyilvántartást. Kezeli a a Polgármesteri Hivatal belső parkolójának helykiosztását. Valamennyi előterjesztést kezeli és ellátja törvényességi szempontból ellenőrzi. Az előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és bizottság elé, majd a döntést követően végrehajtatja azokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
24.  Koordinációs feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú képesítés, jogi vagy államigazgatási, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy igazgatásügyi igazgatási szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP program ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 9.§ alapján,
 • Oklevelek bizonyítványok másolata
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázat tartalmi és formai szűrést követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2022. július 14.
 • Budakeszi város honlapja – 2022. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell

 

Megosztom a cikket