Pályázat Jegyző munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jegyző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

 

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén. Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, továbbá Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló 56/2003. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú végzettség,
 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
 • Közigazgatási területen szerzett legalább 2 éves gyakorlattal rendelkezik,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása,
 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján,
 •  Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 •  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Győri Ottília polgármester nyújt, a 06 23 535-710/111-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton Baumgartner Zsuzsanna részére a baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Budakeszi város honlapja – 2021. december 15.
 • Budakeszi Hírmondó online – 2021. december 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

Megosztom a cikket