Pályázat Irattári ügyintéző ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Irattári ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű irattári ügyintézés, beérkező iratok kezelése, érkeztetése, iktatása, irattározása, postázás, selejtezés. A Hivatal iktatási és irattári rendszerének kezelése.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Középiskolai/gimnáziumi végzettség.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • ASP program ismerete
 • Hasonló területen szerzett legalább 1 éves gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szüksége kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumgartner Zsuzsanna humánpolitikai ügyintéző nyújt a 06 23 535-710/164-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2021. augusztus 30.
 • Budakeszi város honlapja – 2021. augusztus 30.
Megosztom a cikket