Pályázat Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2025. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 25. pont.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és anyakönyvi szakvizsga, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • EAK ismeret – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Anyakönyvi igazgatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 9.§ alapján,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással, összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Baumgartner Zsuzsanna részére a baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu

E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

 

 

Megosztom a cikket