Ösztöndíj budakeszi diákoknak az önkormányzattól

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Budakeszi Oktatásáért tanulói pályázat
Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 203/2021. (VII.29.) számú határozatával pályázatot hirdet tanulók részére „Budakeszi Oktatásáért” 2021/2022. tanévre címmel
1.) A pályázat célja:
Ösztönözze a Budakeszi általános, illetve középiskolás tanulókat a kiemelkedő iskolai tanulmányok és eredményes tanulmányi, zenei, vagy sport sikerek elérésére.
2.) A pályázat benyújtására jogosultak:
Azok a Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
– Széchenyi István Általános Iskola
– Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
– Nagy Sándor József Gimnázium
– Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
tanulói 2. osztálytól, akiknek a tanulmányi átlaga 4,5 felett van, és eredményesen szerepeltek a 2019/2020., vagy a 2020/2021. tanévben tanulmányi, zenei, vagy sportversenyen.
3.) A pályázathoz csatolni kell:
• Önéletrajzot (név, cím, iskola, osztály, hobby),
• 2020/2021. tanév végi bizonyítvány másolatát,
• Igazgatói ajánlást,
• Szülői beleegyező nyilatkozatot,
• A 2019/2020., vagy a 2020/2021. tanévben szerzett tanulmányi, zenei, vagy sporteredmény dokumentumát (pl: oklevelét) és a verseny bemutatását (pl.: kiírást).
4.) Az ösztöndíj mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető tanulók száma:
Az ösztöndíj mértéke az ötödik osztályig bruttó 5.000 Ft/hó, nyolcadik osztályig bruttó 10.000 Ft/hó, 9-13. osztályig bruttó 15.000 Ft/hó
A támogatás időtartama: 2021. október 1.– 2022. június 15.
A támogatásban részesíthető tanulók száma: korcsoportonként 1 tanuló
5.) A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:
E-mailben a makaik@budakeszi.hu címre.
Cím: Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Győri Ottilia polgármester
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Kérjük a tárgyban feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” tanulói pályázat.
Beérkezési határidő: 2021. szeptember 21. 12 óra
A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.
6.) Érvénytelenségi okok:
Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.
7.) A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatok elbírálásáról az Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság dönt. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.
Az elbírálás határideje: 2020. október 11.
A nyertes pályázók törvényes képviselőjével az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
8.) Kapcsolattartó:
A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett tanácsnok nyújt. Email: bede.bakacs@gmail.com Telefonszám: 30/951-3368.
Megosztom a cikket