„Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének létrehozása Budakeszin” ötletpályázat

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 71/2020. (II.27.) határozatával ötletpályázatot hirdet „Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének létrehozása Budakeszin” címmel

 

1, A pályázat célja 

A pályázat célja egy olyan emlékhely létrehozása, amely méltó módon megemlékezik a magyar nemzet határok feletti összetartozásáról, és arról, hogy a szülőföldjükről elűzöttek Budakeszin új otthonra találtak.

 

2, A pályázat tárgya 

A pályázatban részletesen be kell mutatni:

  • a javasolt helyszínt,
  • az emlékhely jellegét (pl. szobor, liget, emléktábla stb.),
  • a kivitelezés időigényét,
  • a kivitelezés költségvetését és
  • a kivitelezés műszaki tartalmát.

3, A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje 

A pályázat benyújtható elektronikusan a muzslai.edina@budakeszi.hu e-mail címre, postai úton vagy személyesen, zárt borítékban.

Cím: Budakeszi Város Önkormányzata

Győri Ottilia polgármester

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Kérjük az e-mail tárgyában és a borítékon feltüntetni: „Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének létrehozása Budakeszin” pályázat.

Beérkezési határidő: 2020. március 20. 12 óra 

4, Érvénytelenségi okok 

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.

5, Az elbírálás szempontjai 

A pályamű

  • egyedisége,
  • kifejező ereje,
  • turisztikai jelentősége,
  • a település arculatához való illeszkedése,
  • a megvalósítás időigénye és költségei.

 

6, A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók 

A pályázatok elbírálásáról a szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Az elbírálás határideje: 2020. március 26.

Az emlékhely avatására 2020. június 4. napján kerül sor.

A pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a pályaművet határidőre megvalósítja.

 

7, Kapcsolattartó 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Muzslai Edina és Zsilinszky Fanni Rea nyújtanak a 23-535-710/111 vagy 122 telefonszámon.

Megosztom a cikket