Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terv – Véleményeztetése

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terv – Véleményeztetése

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja.

A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata.

A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Az intézkedési tervjavaslatoka t az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

  • Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus
  • Általános leírás – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus
  • Pest – Budakeszi – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti
  • Pest – Budakeszi – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – települési érintettség adatok – Közúti
  • Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus
  • Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus

 

Budakeszi Város Önkormányzata 2020. január 20-ig várja a letölthető 3. dokumentummal kapcsolatosan az észrevételeket a muszak@budakeszi.hu email címre.

A tervjavaslatok a www.budakeszi.hu oldalon a hírekben hirdetményként tekinthetőek meg.

A tervjavaslatokkal kapcsolatosan a település jegyzőjénél (megbízottjánál) varga.peter@budakeszi.hu lehet írásbeli észrevételt tenni.

Megosztom a cikket