Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Budakeszi lakosok!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 4/2023. (I.26.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A módosítás egy területet érint, a 3337/2 hrsz. alatti ingatlant (Székely utca). A módosítás célja az építési hely pontosítása. A terv módosításával érintett terület nagysága nem éri el az 5.000 m2-t. A terület jelenleg Lke-5 jelű kertvárosias lakóterület övezetbe tartozik.

A módosítás kizárólag 3337 /2 hrsz-ú telket érinti. Továbbra is kertvárosi lakó építési övezetben marad csak az építési hely pontosítására kerül sor. Azaz az érintett területrészen semmilyen érdemi módosítás nem történik, a módosítás más telekre, területrészre nem vonatkozik. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2016.(VIII.2.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 4/2023. (1.26.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést.

A dokumentáció megtalálható a varoshaza.budakeszi.hu honlapon a hirdetmények menüponton belül, valamint félfogadási időben (szerdán 8.30 – 12:00, 13:00-16:00 óra között.) megtekinthető a Városházán.

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét közzé tesszük az alábbiak szerint:

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a 2023. 04. 24-én 17.00 órakor kezdődő lakossági fórumon (helyszín: Városháza tanácskozóterme) szóban, illetve a fórumig folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 2 napon belül (azaz legkésőbb 2023. , 2023.04.26-ig) írásban tehetik meg. Irásos véleményüket leadhatják személyesen a Városházán küldhetik postán az önkormányzat címére (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) vagy elektronikus levélben a foepitesz@budakeszi.hu címekre úgy, hogy az a megadott határnapig beérkezzen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budakeszi, 2023. április 11.

dr. Győri Ottilia
polgármester

 

mellékletek:

Megosztom a cikket