Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzata lakossági fórumot tart

2019 június 25-én, kedden 17:00 órakor a
Budakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Budakeszi, Fő utca 179.)

A lakossági fórumon ismertetésre kerül az egyedi módosítási igényre készülő Budakeszi Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv részleges felülvizsgálatának partnerségi egyeztetési tervdokumentációja, amely az alábbi ingatlant érinti: Budakeszi, külterület 0103/598 hrsz.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy indításra kerül Budakeszi Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének az átfogó módosítása, felülvizsgálata.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Tisztelettel:

Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

 

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2019. (IV. 25.) Kt. határozata döntött Budakeszi Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve átfogó felülvizsgálati eljárásának indításáról. A lakossági fórum 2019. június 25-én megtartásra került, a fórumon valamint azt megelőzően és azt követően nem érkezett észrevétel, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, amennyiben a hatályban lévő építésügyi szabályzattal kapcsolatos észrevételük van, akkor azt 2019. július 31-ig írásban küldjék meg Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal részére.

Tisztelettel:

Borsodiné Gláser Krisztina
Budakeszi Város Főépítésze
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda – földszint 36.
foepitesz@budakeszi.hu

+36 23 535 721

Megosztom a cikket