KÖZMEGHALLGATÁS/ ÖFFENTLICHE SITZUNG DES DEUTSCHEN STADTRATES BUDAKESZI

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Német Nemzetiségi Állampolgárok!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger !
Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. § alapján közmeghallgatást tart.
Der Deutsch e Stadtrat Budakeszi halt, nach dem Minderheitengesetz 2011. jahrlich CLXXIX Paragraf97.jür einen öffentlichen Informationsabend.

A közmeghallgatás ideje:
Zeit der öffentliche lnformationsabend:
2019. szeptember 4. (szerda) 18.00 óra
am 4. September 2019 (Mittwoch) um 18h
A közmeghallgatás helye:
Ort:
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda
(2092 Budakeszi, Fő u. 72.)
Tarkabarka-Kunterbunt Kindergarten

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 54. §-a szerint a közmeghallgatás során a választópolgárok és a helyi szervezetek közérdekű javaslatokat tehetnek és kérdéseket intézhetnek Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete felé.
Laut des Gemeinden Gesetzes, Paragraf 54, dürfen die Bürgerinnen und Bürger und die örtliche Organisationen der Körperschaft des Deutschen Stadtrates Vorschlage vorjühren und Fragen stellen.
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy 2019. augusztus 30. (péntek) napjáig (16 óráig) lehet kérdéseiket írásban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.), vagy Budakeszi Város Német Önkormányzatának hivatalos email címére (szauter.aniko@budakeszi.hu). Az írásban beadott kérdések megválaszolása a közmeghallgatáson elsőbbséget élvez.
Wir weisen darauf hin, dass die schriftliche Fragen bis 30 August 2019 (16h) bei dem Bürgermeisamt abgegeben werden können, oder schicken Sie ihre Fragen oder Vorschlage auf unsere E-mailadresse:  (szauter.aniko@budakeszi.hu).

 

Schrotti János
Elnök/Vorsitzende

Megosztom a cikket