Közérdekü telefonszámok

Tisztelt Ügyfelünk!


Panaszbejelentés ügyében az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Hivatal feladatkörébe tartozó, a városlakók életét érintő ügyekben az állampolgárok, szervezetek bejelentéssel, panasszal, javaslattal élhetnek. A bejelentések, panaszok alapján a Hivatal érintett szervezeti egysége – a tárgyától függően és szükség szerint – társhatóságok bevonásával vizsgálatot, ellenőrzést folytatnak le, intézkedést tesznek, illetőleg amennyiben az intézkedés megtételére hatáskörrel nem rendelkeznek, az érintett szervnél azt kezdeményezik. A vizsgálat, ellenőrzés eredményéről a bejelentést tevőt tájékoztatják.

Panaszát megteheti az alábbi elérhetőségeken:


  • Budakeszi Védelmi Centrum, 24 órás Városi ügyelet:  0620/626-2092
  • Közterület felügyelet, égetés lakossági bejelentés: 0623/535-710/107 ; /108
  • Állatvédők: Zöldsziget Állatvédő Baráti Kör, Kincses Imre, telefonszám: 06-70-626-7378, e-mail: zoldszigetinfo@gmail.com
    Tuncsik József: 06-20-972-8231 (ha Kincses Imre – Zöld Sziget Állatvédők – telefonszáma nem elérhető)
  • Gyepmesteri tájékoztatás
  • Polgármesteri Hivatal Budakeszi, Fő u. 179. sz., 37-es iroda

E-mail cím: bejelentes@budakeszi.hu

Panaszának megválaszolásához kérjük, adja meg elérhetőségeit: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti joghátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.

Megosztom a cikket