Felhívás partnerségi egyeztetésre elektronikus úton

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont alapján a fennálló veszélyhelyzet miatt Budakeszi Város Településrendezési eszközeinek módosításának partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

Az elektronikus véleménynyilvánításra a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül van módjuk, annak a foepitesz@budakeszi.hu e-mail címre történő megküldésével.

Észrevételeiket szeretettel várjuk!

Budakeszi, 2021. január 12.

Tisztelettel:

Győri Ottilia
polgármester

 

Dokumentumok:

Településszerkezeti terv

Külterület szabályozási terv

Belterület szabályozási terv 2A

Belterület szabályozási terv 2B

Megosztom a cikket