Közérdekű információk

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! KÖZBIZTONSÁGI, BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS

2019 április 29-én, hétfőn 10 órakor

az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő u. 108.).

A rendezvényt Somlóvári Józsefné közbiztonsági és közellátási tanácsnok vezeti. A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Budakeszi Rendőrőrs munkatársai tájékoztatást adnak

az „unokázós” csalásokról, a betöréseket megelőző óvintézkedésekről és bemutatják az új „LépcsőházŐr” bűnmegelőzési programot is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budakeszi Város Önkormányzata

Megosztom a cikket

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Budakeszi Város Önkormányzata legutoljára 2016. április hónappal bezárólag tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségének és végzett ebösszeírást.

Megosztom a cikket

Tovább

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

Tájékoztatom Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan veszélyeshulladék-gyűjtést szervez, melyet a helyben közszolgáltatást folytató Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Depónia Nonprofit Kft.) végez el. A gyűjtésben kizárólag a Depónia Nonprofit Kft. ügyfelei vehetnek részt, ezért a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket és a lakcímkártyát a helyszínen be kell mutatni átvételkor!

Megosztom a cikket

Tovább

Élelmiszerosztás március 15-én

Kedves Budakesziek!

Élelmiszerosztás lesz március 15-én reggel 8 órától a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzat, a Tesco és az Élelmiszerbank élelmiszermentési akciója keretében, amíg a készlet tart. Szeretnénk eljuttatni a rászorulóknak azokat az élelmiszereket, amelyek fogyaszthatósági ideje ezen a napon jár le.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

Budakeszi Város Önkormányzata

Megosztom a cikket

LAKOSSÁGI FÓRUM BUDAKESZI FEJLESZTÉSEIRŐL

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 18-án, hétfőn 18 órakor
városfejlesztési lakossági fórumot

tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u. 108.).

A fórum Budakeszi eddigi fejlesztéseit és jövőbeni terveit mutatja be az érdeklődőknek.

A beszélgetés tematikus csoportokban, a hagyományostól eltérő levezetéssel, párbeszéd lehetőségével, a lakossági javaslatok meghallgatásával, témavezetők segítségével zajlik.

Kérjük a téma iránt érdeklődőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2019. március 18-án, hétfőn 12 óráig előzetesen küldjék meg a jegyzo@budakeszi.hu vagy a szauter.aniko@budakeszi.hu email címre, vagy személyesen adják le a polgármesteri titkárságra.

Természetesen a fórumon is várjuk a lakosság javaslatait. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt és a helyi szervezetek képviselőit, hogy együtt vitassuk meg Budakeszi jövőjét!

 

Budakeszi Város Önkormányzata

Megosztom a cikket

FELHÍVÁS Kitüntetés, díj javaslat tételére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a többszörösen módosított 37/1995. (XI. 2.) számú rendeletével alapított Budakesziért emlékérem, valamint a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 4/1999. (III. 1.) számú rendeletével alapított Ifjúsági díj minden év március 15-e alkalmából kerül átadásra.

Megosztom a cikket

Tovább

Az elmaradt hulladékgyűjtés pótlásra kerül

A mai napon 2019. január 15-én kedden – az ott parkoló autók miatt – elmaradt a hulladékgyűjtés Budakeszi településen a Lejtő, valamint a Törökvész utcában. A hulladékszállítás (amennyiben a körülmények engedik) következő szállítási napon 2019. január 22-én, kedden pótlásra kerül.

Megosztom a cikket

Tovább