Közérdekű információk

TEGYEN JAVASLATOT

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT DÍJADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj adományozására felhívást tesz közzé.

Megosztom a cikket

Tovább

Lakossági fórum

Tisztelt Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 6-án, hétfőn 18 órakor
lakossági fórumot
tart a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 179.).

A fórum témája:

Nagyszénászug helyzete, fejlesztési lehetőségei, jövőképe

Kérjük a téma iránt érdeklődőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2019. május 2-án, csütörtökön 12 óráig előzetesen küldjék meg a pm.titkar@budakeszi.hu email címre, vagy személyesen adják le a polgármesteri titkárságon. Természetesen a fórumon is várjuk a lakosság javaslatait.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Megosztom a cikket

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Budakeszi Város Önkormányzata tájékoztatja a Budakeszi város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét e területen kifejtő, nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2019. április 30-ig pályázatot nyújthatnak be vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

Megosztom a cikket

Tovább

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! KÖZBIZTONSÁGI, BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS

2019 április 29-én, hétfőn 10 órakor 

az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő u. 108.).

A rendezvényt Somlóvári Józsefné közbiztonsági és közellátási tanácsnok vezeti. A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Budakeszi Rendőrőrs munkatársai tájékoztatást adnak

az „unokázós” csalásokról, a betöréseket megelőző óvintézkedésekről és bemutatják az új „LépcsőházŐr” bűnmegelőzési programot is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Budakeszi Város Önkormányzata

Megosztom a cikket

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Budakeszi Város Önkormányzata legutoljára 2016. április hónappal bezárólag tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségének és végzett ebösszeírást.

Megosztom a cikket

Tovább

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

Tájékoztatom Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan veszélyeshulladék-gyűjtést szervez, melyet a helyben közszolgáltatást folytató Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Depónia Nonprofit Kft.) végez el. A gyűjtésben kizárólag a Depónia Nonprofit Kft. ügyfelei vehetnek részt, ezért a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket és a lakcímkártyát a helyszínen be kell mutatni átvételkor!

Megosztom a cikket

Tovább