Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2019. (V. 30.) Kt. határozata az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire vonatkozó módosítás kezdeményezéséről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján élni kíván az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire vonatkozó módosítás kezdeményezésének jogával, különös tekintettel a Natura 2000-es, országosan fokozottan védett területekre.
  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint kezdeményezze a jogalkotónál a változtatási tilalom törvényben meghatározott 3 éves időtartama meghosszabbításának, illetve fokozottan védett területek esetében a határozatlan időtartamban történő meghatározásának lehetőségét.
  3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a 2. pont szerinti felterjesztés szövegét és annak részletes jogi indokolását készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: .

1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

1. pont: azonnal
2. és 3. pont: a soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés

Megosztom a cikket