Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 393/2019. (IX.26.) számú határozatával pályázatot hirdet „Budakeszi Iskolabusz” 2019/2020. tanévre címmel

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 393/2019. (IX.26.) számú határozatával pályázatot hirdet „Budakeszi Iskolabusz” 2019/2020. tanévre címmel

 

  • A pályázat célja:

Egyre növekvő igény van a gyermekek iskolába szállítására, a szülők így több kilométer gyaloglástól mentesítik gyermekeiket, amely a nagy forgalomban biztonságot is jelent számukra. Makkosmária településrészről érkező gyermekeknek a könnyebb bejutását kívánja biztosítani az önkormányzat.

 

  • A pályázat benyújtására jogosultak:

Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság.

 

3.)        A pályázat tárgya:

A szerződés aláírásától 2020. június 12-ig minden tanítási napon reggel 7:20 órától 7:45 óráig a Makkosi út – Megyei út kereszteződéstől kb. 12-20 fő gyermek felvétele és a Széchenyi István Általános Iskola két épületébe szállítása. (Knáb János utca 60, Árpád fejedelem tér 1.)

 

4.)        A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:

Email-en az aljegyzo@budakeszi.hu email címre és Postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

Cím:   Budakeszi Város Önkormányzata

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Kérjük az email tárgyában és a borítékon feltüntetni: „Budakeszi Iskolabusz” pályázat.

Beérkezési határidő: 2019. október 14. (hétfő) 12 óra

A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.

 

5.)        A pályázat kötelező tartalmi elemei:

  • vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat,
  • az adott gépjármű vezetésére alkalmas gépjárművezetői engedély,
  • forgalmi engedély,
  • Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének engedélye személyszállításra,
  • felelősségbiztosítás,
  • a gyermekek szállítására vonatkozó további engedélyek,
  • nyilatkozat arról, hogy a folyamatos szolgáltatást rendkívüli esetben is biztosítja,
  • az ajánlati ár megadása (nettó összeg+ÁFA/tanítási nap formában kérjük megadni)

 

6.)        Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.

 

7.)        A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester bírálja el.

Az elbírálás határideje: 2019. október vége.

A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

8.)        Kapcsolattartó:

A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt dr. Makai Katalin aljegyző nyújt. Telefonszám: 23/535-710/113. mellék

 

9.)        Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

10.)      Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj havonta esedékes. Megrendelő a díjat teljesítési igazolás alapján, számla ellenében 30 napos fizetési határidővel, egy összegben utalja az előző naptári hónapban ténylegesen elvégzett szolgáltatás alapján. A teljesítés igazolására az általános iskola igazgatója vagy gazdasági igazgatója jogosult.

 

11.)      Ajánlati kötöttség:

A beadástól számított 60 nap.

 

 

Megosztom a cikket