Az Érdi Tankerületi Központ pályázatot hirdet Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola takarító munkakör betöltésére

Érdi Tankerületi Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 Czövek Erna  Alapfokú Művészeti Iskola
takarító
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidős, heti 40 óra

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Iskola köz 3.

A munkavégzés ideje:  7-15 óráig

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény higiénéjének biztosítása, takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű együttműködési és kommunikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség,
  • önálló, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • érvényes Covid-19  védettségi igazolás
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy büntetlen előéletű; nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. január 10. től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsik Hédi Intézményvezető nyújt, a 06/30-652-1391 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • személyesen  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.
  • Elektronikus úton Barcsik Hédi intézményvezető részére zeneiskola.budakeszi@gmail.com E-mail címen keresztül

Az álláshely betöltésének ideje:  2022. január 10.

Megosztom a cikket