Álláspályázat Építéshatósági adminisztrátor munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2021. augusztus 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

 1. számú melléklet I/15. Építésügyi igazgatási terület

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági Osztály működéséből fakadó adminisztrációs feladatok ellátása: -használja az MS Office, ASP (iktató) számítógépes programokat, -építési hatósági ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű intézése, -ügyiratok építéshatósági nyilvántartásba rendezése, -építéshatósági elektronikus nyilvántartások vezetése -Budakeszi Város Önkormányzatának az Önkormányzati ASP rendszer bevezetésével a bejelentésekkel kapcsolatos adatok regisztrálása, Irattározás -Iratbetekintés ügyek, -TAKARNET földhivatali nyilvántartásból lekérés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatásban eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Informatikai ismeretek, különösen az ASP (iktató) számítógépes program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Objektivitás,
 • Átlagos szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabolcsiné Sedlmayer Mónika osztályvezető nyújt, a 0623-535-710/0/174 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Budakeszi Hírmondó online – 2019. május 13.

Budakeszi város honlapja – 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztom a cikket