Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport

humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 23. pont, humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hivatal és az önkormányzat köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói, valamint a közfoglalkoztatottak személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. 1) Ellátja Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakkal, valamint az önkormányzat fenntartásában, illetve tulajdonában lévő intézmények vezetői tekintetében, a közfoglalkoztatási szerződésben álló személyek és a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnál és a Budakeszi Egészségügyi Központnál foglalkoztatottak személyzeti és munkaügyi ügyeivel kapcsolatos teendőket: a). Előkészíti a jogviszony létesítésével (kinevezés, munkaszerződés elkészítése, eskü letétele), tartalmával (előmenetel), megszűnésével (megszűnés, megszüntetés) kapcsolatos iratokat. b). Gondoskodik a személyi anyag (jogviszonnyal kapcsolatos iratok) együttes tárolásáról. Elvégzi a személyzeti iratok iktatását és irattározását. c). Adatot szolgáltat a Pénzügyi Osztály felé, d). Családi kedvezményt, bérkompenzációt és személyi kedvezményeket, első házasok kedvezményét kezeli. 2) Gondoskodik évente március 31-ig az utazási igazolványok kiadásának előkészítéséről a Hivatal munkatársainak és az intézmények vezetőinek vonatkozásában. 3) Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat, orvosi alkalmassági vizsgálatokat. 4) Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA) és a nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 5) Elkészíti a feladatkörébe tartozó statisztikákat (próbaidő, álláshely, átsorolás, jub. jut. közszolgálati ellenőrzéshez , stb.) 6) Rögzíti és továbbítja a Magyar Államkincstár felé a Polgármesteri Hivatallal jogviszonyban állók vonatkozásában a keresőképtelenség idejét és a közfoglalkoztatottak tekintetében a távollét jelentést. 7) Előkészíti a tanulmányi szerződéseket, vezeti azok nyilvántartását. 8) Ellátja a Polgármesteri Hivatal betöltetlen álláshelyeinek tekintetében a pályáztatási feladatokat. 9) Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti támogatói feladatokat. 10) Előkészíti az éves továbbképzési tervet. Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos kötelezettségek nyilvántartását, elvégzi a hozzá kapcsolódó feladatokat. 11) Nyilvántartja a jegyző, aljegyző, valamint a köztisztviselők és polgármesteri hivatal alkalmazottainak és osztályvezetőinek a munkaidő nyilvántartását, szabadság és távollétét nyilvántartását. 12) Évente előkészíti a jogszabályban meghatározott határidőig a szabadságolási tervet. 13) Ellátja a köztisztviselői és képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. 14) Vezeti a Polgármesteri Hivatal tekintetében az állománytáblát. 15) Vezeti a próbaidősök nyilvántartását. 16) A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé. Döntést követően – figyelemmel a határidőre – végrehajtja azokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Polgármesteri Hivatalnál hr munkakörben szerzett tapasztalat
 • KIRA program felhasználói szintű ismerete
 • TÉR, Probono , Közigállás , ASP rendszerek ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2020. március 2.
 •  Budakeszi város honlapja – 2020. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Megosztom a cikket