Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2018

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

Itt tekintheti meg Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi határozatait

 

  1. 2017. január 26-i ülés határozatai
  2. 2017. február 14-i ülés határozatai
  3. 2017. február 23-i ülés határozatai
  4. 2017. március 23-i ülés határozatai


A Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésének határozatai


1/2017. (I. 26.) Kt. Az óvodák nyári zárva tartásáról
Melléklet Óvodák nyári zárva tartásának rendje
2/2017. (I. 26.) Kt.
A bölcsődék nyári zárva tartásáról
Melléklet Bölcsődék nyári zárva tartásának rendje
3/2017. (I. 26.) Kt.

Területi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázatról

4/2017. (I. 26.) Kt.
Területi védőnői munkakör pályázati kiírásáról
Melléklet Pályázati kiírás
5/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi 2415 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
6/2017. (I. 26.) Kt.
Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról
7/2017. (I. 26.) Kt.

Munkamegosztási megállapodás-minta elfogadásáról
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel

Melléklet Munkamegosztási megállapodás
8/2017. (I. 26.) Kt.
Közvilágítási fejlesztések terveztetéséről és engedélyeztetéséről
Melléklet Módosító indítvány
Melléklet Árajánlatbekérő
9/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi, 0165/18 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és Telki út
közúti útcsatlakozás és bekötőút terveztetéséről
Melléklet Árajánlatbekérő
10/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi, 1., 16. és 15. helyrajzi számú ingatlanok telekhatár rendezéséről
Melléklet Helyszínrajz
11/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület támogatásáról
12/2017. (I. 26.) Kt.
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
Melléklet A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
13/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester 2016. évi szabadságának ütemtervéről szóló
20/2016. (I. 28.) Kt. határozat módosításáról
Melléklet 2016. évi szabadság ütemterve
14/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester, valamint a főállású alpolgármester 2015. évi szabadságának
felhasználásáról szóló beszámolóról szóló 21/2016. (I. 28.) Kt. határozat módosításáról
Melléklet 2015. évi szabadság felhasználása
15/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi, 1392. helyrajzi számú ingatlanon lévő,
természetben Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épületekre vonatkozó
szakértői vizsgálat megrendeléséről tárgyú
458/2016. (XII. 20.) Kt. határozata módosításáról
Melléklet Szakértő árajánlata
16/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi, Kert utcában feltörő fakadóvizek által okozott károk felméréséről
és műszaki-szakértői vélemény elkészíttetéséről
Melléklet Előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve
Melléklet Benyújtott árajánlatok
17/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester, valamint a főállású alpolgármester által
a két képviselő-testületi ülés között folytatott
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámolóról
Melléklet Beszámoló
18/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester 2016. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámolóról
Melléklet Beszámoló
19/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester 2017. évi szabadságának ütemtervéről
Melléklet 2017. évi szabadság ütemterve
20/2017. (I. 26.) Kt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Melléklet Beszámoló
21/2017. (I. 26.) Kt.
A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározásáról szóló
525/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
22/2017. (I. 26.) Kt.
A főállású alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének
meghatározásáról szóló 526/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
23/2017. (I. 26.) Kt.
A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának
és költségtérítésének meghatározásáról szóló
527/2014. (XI. 04.) Kt. határozat módosításáról
24/2017. (I. 26.) Kt.
A „HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai akcióprogram”
témában kiírt pályázaton történő részvételről
25/2017. (I. 26.) Kt.
A Budakeszi 878 hrsz-ú közterület elnevezéséről
Melléklet Helyszínrajz
26/2017. (I. 26.) Kt.
Az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában
Melléklet Beszámoló

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A Képviselő-testület 2017. február 14-i ülésének határozatai

 

27/2017. (II. 14.) Kt.
A Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletéről szóló
tájékoztató tudomásul vételéről
28/2017. (II. 14.) Kt.
A Budakeszi Hírmondó kiadásához kapcsolódó feladatok ellátásáról
29/2017. (II. 14.) Kt.

A Mezei Mária Ház állagmegóvó munkálatainak elvégzéséről

Melléklet Vállalkozási szerződés
30/2017. (II. 14.) Kt.
A Budakeszi, Fő utca 187. szám alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó
faanyag szakértői vélemény megrendeléséről
Melléklet Megbízási szerződés
Melléklet Árajánlatbekérő
31/2017. (II. 14.) Kt. A BVV Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról
Melléklet Pályázati felhívás

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A Képviselő-testület 2017. február 23-i ülésének határozatai

 

32/2017. (II. 23.) Kt.
A hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről
32/A/2017.
(II. 23.) Kt.

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. feladatkörének bővítéséről
33/2017. (II. 23.) Kt.

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal létszámának megállapításáról

34/2017. (II. 23.) Kt.
A Budakeszi Város Önkormányzata és az Age Quod Agis Kft. között
kötendő vállalkozási szerződésről
Melléklet Vállalkozási szerződés
35/2017. (II. 23.) Kt.
A Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
36/2017. (II. 23.) Kt. A 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
Melléklet Hirdetmény a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról
37/2017. (II. 23.) Kt. A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Melléklet Beszámoló
38/2017. (II. 23.) Kt. A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
Melléklet Munkaterv
39/2017. (II. 23.) Kt. A védőnők 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Melléklet Beszámoló
40/2017. (II. 23.) Kt. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Melléklet Beszámoló
41/2017. (II. 23.) Kt. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2017. évi munkatervének pontosításáról
42/2017. (II. 23.) Kt. Közművelődési megállapodás megkötéséről a Keszi-Art Egyesülettel
Melléklet Közművelődési megállapodás
43/2017. (II. 23.) Kt. Hirdetésszervezői díj kifizetéséről
Melléklet Teljesítésigazolás
44/2017. (II. 23.) Kt. A kék kereszt turistaútvonal elvi támogatásáról
Melléklet Turistaút térképe
45/2017. (II. 23.) Kt. A Himnusz Szobor felújításáról
46/2017. (II. 23.) Kt. Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó külügyi tervéről
Melléklet Külügyi terv
47/2017. (II. 23.) Kt. A tömegközlekedéssel kapcsolatos megállapodások megkötéséről
Melléklet Megállapodás Magyarország Nemzeti Fejlesztési Miniszterével
Melléklet Megállapodás a VOLÁNBUSZ Zrt-vel
48/2017. (II. 23.) Kt. A "Testvér-települési programok és együttműködések" témában kiírt
pályázaton történő részvételről
49/2017. (II. 23.) Kt. A Belügyminisztérium vis maior pályázatán való részvételről szóló
462/2016. (XII. 20.) Kt. határozat módosításáról
50/2017. (II. 23.) Kt.

A Budakeszi 2415 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
talajmechanikai szakvélemény megrendeléséről

Melléklet Árajánlatbekérő
Melléklet Térképi melléklet
51/2017. (II. 23.) Kt. Az új evangélikus templom építésének helyéről
Melléklet Helyszínrajz
52/2017. (II. 23.) Kt. Járóbeteg szakellátások telepítéséről
53/2017. (II. 23.) Kt. Az orvosi rendelő és a Czövek Erna Zeneiskola ingatlanokra vonatkozó
telekhatár-rendezésről
Melléklet Helyszínrajz
54/2017. (II. 23.) Kt.

A polgármester, valamint a főállású alpolgármester által
a két képviselő-testületi ülés között folytatott
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámolókról

Melléklet Beszámoló
55/2017. (II. 23.) Kt. Lakatos-Bieber Mónika támogatási szerződéséről
Melléklet Támogatási szerződés
56/2017. (II. 23.) Kt. A Budakesziért emlékérem adományozásáról
57/2017. (II. 23.) Kt. A Budakeszi Ifjúsági díj adományozásáról
58/2017. (II. 23.) Kt. Az ügyvédi beszámolóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek tárgyában
Melléklet Beszámoló

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

A Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésének határozatai

 

59/2017. (III. 23.) Kt. A Budakeszi Művészek Gyűjteményének megalapításáról
Melléklet Ajándékozási szerződés
Melléklet Küldetésnyilatkozat
60/2017. (III. 23.) Kt.
A KEHOP-5.2.9.-16-2016-15 azonosítószámú, épületenergetikai pályázattal
kapcsolatos Támogatási Szerződésről
Melléklet Támogatási szerződés
61/2017. (III. 23.) Kt.

Az értéktárral foglalkozó weboldal létrehozása tárgyú
425/2016. (XI. 14.) Kt. határozat módosításáról

Melléklet Árajánlatbekérő
62/2017. (III. 23.) Kt.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Többletkapacitás-befogadási Bizottsághoz
benyújtott többletkapacitás iránti kérelem dokumentációjának elkészítéséről
Melléklet Árajánlat
63/2017. (III. 23.) Kt.
Települési Arculati Kézikönyv készítéséről

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. május 9-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. május 15-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. június 15-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. július 7-i ülésének határozata

Képviselő-testület 2017. július 27-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. augusztus 14-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. augusztus 31-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 5-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 13-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. november 28-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. december 6-i ülésének határozatai

Képviselő-testület 2017. december 19-i ülésének határozatai

Ma 2018. december 15., szombat, Valér napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa759
mod_vvisit_counterTegnap1093
mod_vvisit_counterEzen a héten6698
mod_vvisit_counterMúlt héten7755
mod_vvisit_counterA hónapban16026
mod_vvisit_counterMúlt hónapban33006
mod_vvisit_counterÖsszesen2137338

Jelenleg: 13