Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2018

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

2012. évi határozatok

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (001hat.doc)001/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata 2012. évi beruházási programjáról
Fájl letöltése (001hat_melleklet.doc)001/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteBeruházási program - prioritások
Fájl letöltése (2012_002hat.doc)002/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_002mell.pdf)002/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteKözbeszerzési szabályzat
Fájl letöltése (2012_003hat.doc)003/2012. (I. 26.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi I. féléves program- és költségtervezetéről
Fájl letöltése (2012_004hat.doc)004/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Közművelődési Koncepció elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_004hat_melleklet.pdf)004/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteKözművelődési Koncepció
Fájl letöltése (2012_005hat.doc)005/2012. (I. 26.) számú KT határozatA köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményének megfogalmazásához szükséges kiemelt célok meghatározásáról
Fájl letöltése (2012_005hat_melléklet.pdf)005/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteKiemelet célok
Fájl letöltése (2012_006hat.doc)006/2012. (I. 26.) számú KT határozatIskolai védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (2012_006hat_melleklet.pdf)006/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékletePályázati felhívás
Fájl letöltése (2012_007hat.doc)007/2012. (I. 26.) számú KT határozat7 fő védőnő kötelező kamarai tagsága finanszírozására fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetés terhére
Fájl letöltése (2012_008hat.doc)008/2012. (I. 26.) számú KT határozatPáty Község Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátása kiterjesztéséhez történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2012_009hat.doc)009/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város óvodáinak nyári nyitvatartási rendje jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2012_010hat.doc)010/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Védelmi Centrum 2012. évi működtetésére kiírt pályázat elbírálásáról
Fájl letöltése (2012_011hat.doc)011/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Polgármesteri Hivatal 24 órás portaszolgálat 2012. évi működésére kiírt pályázat pályázóitól új ajánlat bekéréséről
Fájl letöltése (2012_012hat.doc)012/2012. (I. 26.) számú KT határozatBVV Kft. 2012. évi üzleti tervének a 2012. évi költségvetéssel egyidejűleg történő megtárgyalásáról
Fájl letöltése (2012_013hat.doc)013/2012. (I. 26.) számú KT határozatA BVV Kft. 2012. január havi, átmeneti finanszírozására 10 MFt előleg 2012. évi költségvetés terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_014hat.doc)014/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. ügyvezetőjének az 519/2011. (XII. 15.) számú és az 575/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_015hat.doc)015/2012. (I. 26.) számú KT határozatAz Erkel utcai parkoló fizető övezetnek nyilvánított területekről történő kivételéről
Fájl letöltése (2012_016hat.doc)016/2012. (I. 26.) számú KT határozatA főépítész felkéréséről a megfelelő közútszélességhez szükséges önkormányzati tulajdonú közterületek kialakításának állásfoglalásaiban történő kiemelt kezelésére
Fájl letöltése (2012_016hat_melleklet.pdf)016/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteSzándéknyilatkozat
Fájl letöltése (2012_017hat.doc)017/2012. (I. 26.) számú KT határozatA 311/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat alapján az SPC-NY Kft-vel folytatott tárgyalásokat lezártnak nyilvánításáról
Fájl letöltése (2012_018hat.doc)018/2012. (I. 26.) számú KT határozatA 2745. helyrajzi számon nyilvántartott közterület Patak utcaként történő elnevezéséről
Fájl letöltése (2012_019hat.doc)019/2012. (I. 26.) számú KT határozatA 0198/5. helyrajzi számon nyilvántartott közterület Mandula-dűlőként történő elnevezéséről
Fájl letöltése (2012_019hat_1. melléklet.pdf)019/2012. (I. 26.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_019hat_2. melléklet.pdf)019/2012. (I. 26.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteGoogle térkép
Fájl letöltése (2012_020hat.doc)020/2012. (I. 26.) számú KT határozatA ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő, a Nagyszénászugban illegálisan felszerelt lámpatestek jogi és műszaki rendezését szolgáló megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_020hat_ 2. melléklet.pdf)020/2012. (I. 26.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteA Képviselő-testület által elfogadott megállapodás
Fájl letöltése (2012_020hat_1. melléklet.pdf)020/2012. (I. 26.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteELMŰ által javasolt megállapodás
Fájl letöltése (2012_021hat.doc)021/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok az 555/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatója tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2012_021hat_melleklet.pdf)021/2012. (I. 26.) számú KT határozat A 2011. évi CCI. törvény az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
Fájl letöltése (2012_022hat.doc)022/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő utca 187. (hrsz.: 25/3.) szám alatti ingatlan tulajdonosai által kötendő használati megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_022hat_melleklet_jav.pdf)022/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteHasználati megállapodás
Fájl letöltése (2012_023hat.doc)023/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő utca 164. (hrsz.: 909.) szám alatti ingatlan 28/60-ad tulajdonrésze tekintetében fennálló elővásárlási jog érvényesítésének elutasításáról
Fájl letöltése (2012_023hat_melleklet.pdf)023/2012. (I. 26.) számú KT határozatAdásvételi szerződés
Fájl letöltése (2012_024hat.doc)024/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodása elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_024hat_melleklet.pdf)024/2012. (I. 26.) számú KT határozat mellékleteTársulási megállapodás
Fájl letöltése (2012_025hat.doc)025/2012. (I. 26.) számú KT határozatA 460/2011. (X. 18.) számú KT határozat 4. pontja módosításáról
Fájl letöltése (2012_026ahat.doc)026/a/2012. (I. 26.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme feldíszítésére helyi képzőművészek számára pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (2012_026hat.doc)026/2012. (I. 26.) számú KT határozatSomos Miklós és Lieber Éva művészi hagyatékából felajánlott három darab műtárgy ajándékozási szerződés keretében történő elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_027hat.doc)027/2012. (I. 26.) számú KT határozatDr. Kánai Pállal kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról
Fájl letöltése (2012_028hat.doc)028/2012. (I. 26.) számú KT határozatMándoki Tamással kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról
Fájl letöltése (2012_029hat.doc)029/2012. (I. 26.) számú KT határozatFöldgép Kft-vel a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_030hat.doc)030/2012. (I. 26.) számú KT határozatOff BEAT Bt-vel a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződés felfogadásáról
Fájl letöltése (2012_031hat.doc)031/2012. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Tervtanácsa elnökének a Budakeszi Tervtanács 2011. december 20- i üléséről szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_032hat.doc)032/2012. (I. 26.) számú KT határozatA polgármester 2011. évi szabadság-ütemterve módosításáról
Fájl letöltése (2012_033hat.doc)033/2012. (I. 26.) számú KT határozatA polgármester 2011. évről megmaradt szabadsága 2012. évre történő átvitele engedélyezéséről
Fájl letöltése (2012_034hat.doc)034/2012. (I. 26.) számú KT határozatA polgármester 2012. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2012_035hat.doc)035/2012. (II. 09.) számú KT határozat2012. évi költségvetés tervezetét befogadása és további átdolgozásra visszautalása
Fájl letöltése (2012_036hat.doc)036/2012. (II. 09.) számú KT határozat2012. évi költségvetés újra benyújtásához különböző feltételek biztosítása
Fájl letöltése (2012_037hat.doc)037/2012. (II. 09.) számú KT határozatSaubermacher Kft. települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásáról szóló, 2011. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_038hat.doc)038/2012. (II. 09.) sámú KT határozatPilóta emlékmű emelésének elvi engedélyezése a Farkashegyi Repülőtéren
Fájl letöltése (2012_039hat.doc)039/2012. (II. 09.) számú KT határozatBudakeszi Város 2012. évi Külügyi Tervének elfogadása
Fájl letöltése (2012_040hat.doc)040/2012. (II. 09.) számú KT határozatBVV Kft. 2012. évi üzleti tervét jelen formájában nem fogadja el a képviselő-testület, azt a 2012. évi költségvetés elfogadásához köti
Fájl letöltése (2012_041hat.doc)041/2012. (II. 09.) számú KT határozatNagy Gáspár Városi Könyvtár 2011. évi beszámolójának jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_041hat_melléklet.pdf)041/2012. (II. 09.) számú KT határozat mellékletNagy Gáspár Városi Könyvtár 2011. évi beszámolója
Fájl letöltése (2012_042hat.doc)042/2012. (II. 09.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi beszámolójának jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_042hat_melléklet.pdf)042/2012. (II. 09.) számú KT határozat mellékleteErkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi beszámolója
Fájl letöltése (2012_043hat.doc)043/2012. (II. 09.) sz ámú KT határozatSzéchenyi István Általános Iskolában és az óvodákban a beiratkozások időpontja
Fájl letöltése (2012_044hat.doc)044/2012. (II. 09.) számú KT határozat2011. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló elfogadása
Fájl letöltése (2012_044hat_melléklet.doc)044/2012. (II. 09.) számú KT határozat melléklete2011. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló
Fájl letöltése (2012_045hat.doc)045/2012. (II. 09.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzata 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató kiegészítésének tudomásulvétele kiegészítésekkel
Fájl letöltése (2012_046hat.doc)046/2012. (II. 09.) számú KT határozatKözlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) és a Magyar Közút Zrt-vel sebességkorlátra figyelmeztető berendezések kiépítésére kötendő társfinanszírozási szerződés elfogadása
Fájl letöltése (2012_046hat_melléklet.pdf)046/2012. (II. 09.) számú KT határozat mellékleteTársfinanszírozási szerződés
Fájl letöltése (2012_047hat.doc)047/2012. (II. 09.) számú KT határozat60/2011. (III. 11.) számú (pályázat kisköltségű forgalombiztonsági eszközök megvalósítására) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (2012_048hat.doc)048/2012. (II. 09.) számú KT határozat591/2011. (XII. 20.) számú határozat (rehabilitációs környezettervező szakmérnök megbízása) módosítása
Fájl letöltése (2012_049hat.doc)049/2012. (II. 09.) számú KT határozat10. Budakeszi Farsang Fánk Fesztivál megrendezéséhez a 2012. évi költségvetés ?Kulturális Alap? keret terhére fedezet biztosítása
Fájl letöltése (2012_050hat.doc)050/2012. (II. 09.) számú KT határozatq461/2011. (X. 27.) számú (új bölcsőde építési engedélyezési és kiviteli tevei) önkormányzati határozat módosítása
Fájl letöltése (2012_051hat.doc)051/2012. (II. 09.) számú KT határozat141/2011. (IV. 28.) számú határozat 2. pontjának és a 268/2011. (VII. 28.) számú határozat hatályon kívül helyezése (Fő utca 187. és 189. szám, 25/1, /2, /3, /4,/5 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és társasházzá alakítása)
Fájl letöltése (2012_052hat.doc)052/2012. (II. 09.) számú KT határozat075/1 hrsz-ú ingatlanon működő Farkashegyi Repülőtér üzemeltetési feltételei 2012. április 1. napjától
Fájl letöltése (2012_053hat.doc)053/2012. (II. 09.) számú KT határozatFarkashegyi Repülőtér nonprofit gazdasági társasági formában történő üzemeltetése
Fájl letöltése (2012_054hat.doc)054/2012. (II. 09.) számú KT határozatRathauskeller bérleti szerződés utólagos jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_054hat_melléklet.pdf)054/2012. (II. 09.) számú KT határozat mellékletRathauskeller bérleti szerződések
Fájl letöltése (2012_055hat.doc)055/2012. (II. 09.) számú KT határozatInnovatív, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jégpályára vonatkozó ajánlatainak elutasítása
Fájl letöltése (2012_056hat.doc)056/2012. (II. 09.) számú KT határozat"Európa a polgárokért Testvérvárosok polgárainak találkozói" elnevezésű pályázati kiíráson való indulás, fedezet biztosítása
Fájl letöltése (2012_059hat.doc)059/2012. (II.28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Fájl letöltése (2012_059hat.pdf)059/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteTáblázat
Fájl letöltése (2012_060hat.doc)060/2012. (II. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata költségvetésének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Fájl letöltése (2012_060hat_1.sz. mell..xls)060/2012. (II. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékleteTáblázat 1-24.
Fájl letöltése (2012_060hat_2.sz. mell..xls)060/2012. (II. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteTáblázat 25.
Fájl letöltése (2012_060hat_3.sz. mell..pdf)060/2012. (II. 28.) számú KT határozat 3. számú mellékleteFüggetlen könyvvizsgálói vélemény
Fájl letöltése (2012_061hat.doc)061/2012. (II. 28.) számú KT határozatMunkabér-hitel felvételéről
Fájl letöltése (2012_062hat.doc)062/2012. (II. 28.) számú KT határozatA kerékbilincs alkalmazhatósági feltételeiről szóló tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_062_ahat.doc)062/a/2012. (II. 28.) számú KT határozatA fizetőparkolók kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a BVV Kft. fizetőparkolók kijelöléséhez szükséges forgalomtechnikai jelzések létesítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (2012_063hat.doc)063/2012. (II. 28.) számú KT határozatA BVV Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_063hat_mell..pdf)063/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékletÜzleti terv
Fájl letöltése (2012_064hat.doc)064/2012. (II. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról, illetőleg 2012. évi I. félévi működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (2012_065hat.doc)065/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Keszivíz Kft-vel kötött üzemeltetői szerződés mellékletét képező aktualizálási megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_066hat.doc)066/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. eredménytartalékának osztalékként való igénybevételéről
Fájl letöltése (2012_067hat.doc)067/2012. (II. 28.) számú KT határozatHosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz hatósági szerződés megkötéséről
Fájl letöltése (2012_067hat_mell..pdf)067/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteÁltalános szerződési feltételek
Fájl letöltése (2012_068hat_mell..pdf)068/a,b,c,d,e,f,g,h/2012. (II. 28.) számú KT határozatok mellékleteiÁtnézeti helyszínrajzok
Fájl letöltése (2012_068_ahat.doc)068/a/2012. (II. 28.) számú KT határozatAz ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. megrendelésére az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. megbízásából, Végvári János tervező által készített TS-10/422/K3 számú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás elutasításáról
Fájl letöltése (2012_068_bhat.doc)068/b/2012. (II. 28.) számú KT határozatAz ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. megremdelésére, az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. megbízásából, Végvári János tervező által készített TS-12/001/K1 számú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_chat.doc)068/c/2012. (II. 28.) számú KT határozatAz Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. megrendelésére, az, Végvári János tervező által készített TS-11/002/V1 és TS-11/002/V2 számú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_dhat.doc)068/d/2012. (II. 28.) számú KT határozatA GA Magyarország Kft. megbízásából, Uhrin György tervező által készített 5801950991 munkaszámú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_ehat.doc)068/e/2012. (II. 28.) számú KT határozatA GA Magyarország Kft. megbízásából, Dobó Zoltán tervező által készített 5801950945 munkaszámú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_fhat.doc)68/f/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Develop Invest Technical Consulting Kft. megbízásából, Gonda Balázs tervező által készített 58.11.1 rajzszámú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_ghat.doc)68/g/2012. (II. 28.) számú KT határozatA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. megbízásából, Vida László tervező által készített 114/2011 számú terv iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_068_hhat.doc)68/h/2012. (II. 28.) számú KT határozatA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. megbízásából, Vida László tervező által készített 115/2011. tervszámú tervdokumentáció iránti kérelemhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_069hat.doc)069/2012. (II. 28.) számú KT határozatDr. Kristóf Judittal 2012. július 01. napjától megbízási szerződés megkötéséről
Fájl letöltése (2012_069hat_mell..pdf)069/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteÁrajánlatok táblázata
Fájl letöltése (2012_070hat.doc)070/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Fő utca 102-108. szám alatti (Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete) ingatlanegyüttesére tett adásvételi ajánlatok befogadásáról
Fájl letöltése (2012_071hat.doc)071/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Mezei Mária Ház és hagyaték kezeléséről
Fájl letöltése (2012_072hat.doc)072/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Mezei Mária Házban található hagyaték az emlékházon kívül történő elhelyezésének és bemutatásának elutasításáról
Fájl letöltése (2012_073hat.doc)073/2012. (II. 28.) számú KT határozatAz Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságnak a Mezei Mária Ház hagyatéka szakleltározása, hasznosítása költségeire vonatkozó javaslattételre történő felkéréséről
Fájl letöltése (2012_074hat.doc)074/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Budakeszi, 57/1 hrsz-ú, Fő utca 229. szám alatti, Régi óvoda megnevezésű önkormányzati ingatlanra tett adásvételi ajánlatok elutasításáról
Fájl letöltése (2012_074hat_ 2.sz. mell..pdf)074/2012. (II. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteVételi ajánlat
Fájl letöltése (2012_074hat_1.sz. mell..pdf)074/2012. (II. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékleteIngatlan értékbecslő szakvélemény
Fájl letöltése (2012_075hat.doc)075/2012. (II. 28.) számú KT határozatA 495/2 hrsz. (rendőrség, okmányiroda) telekalakításához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (2012_075hat_mell..pdf)075/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteVáltozási vázrajz
Fájl letöltése (2012_076hat.doc)076/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Rathauskeller Városháza-pince üzemeltetése tárgyában kötendő bérleti szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_076hat_mell..pdf)076/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteBérleti szerződés
Fájl letöltése (2012_077hat.doc)077/2012. (II. 28.) számú KT határozatA Nagy Sándor József utca elnevezésével kapcsolatos lakossági kérelemről
Fájl letöltése (2012_077hat_1.sz. mell..pdf)077/2012. (II. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékleteBudakeszi közterületeinek jegyzéke
Fájl letöltése (2012_077hat_2.sz. mell..pdf)077/2012. (II. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteLevéltári kivonatok Nagy Sándor József leveleiből
Fájl letöltése (2012_078hat.doc)078/2012. (II. 28.) számú KT határozat"KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése" elnevezésű pályázatról a Szivárvány Óvoda épületének felújításával és bővítésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_078hat_1.sz. mell..pdf)078/2012. (II. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékletePályázati koncepció vizsgálata
Fájl letöltése (2012_078hat_2.sz. mell..pdf)078/2012. (II. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteKimutatás
Fájl letöltése (2012_079hat.doc)079/2012. (II. 28.) számú KT határozatA szennyvízprojekt pályázati anyaga szakmai felülvizsgálatának elfogadásáról, valamint az ENQUA Kft. újabb szakvélemény elkészítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (2012_079hat_mell..pdf)079/2012. (II. 28.) számú KT határozat mellékleteSzakértői vélemény
Fájl letöltése (2012_080hat.doc)080/2012. (II. 28.) számú Kt határozatA "Helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása" elnevezésű pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges önrész biztosításáról
Fájl letöltése (2012_087hat.doc)087/2012. (III. 13.) számú KT határozatNagy Sándor József Gimnázium Ökoiskola elnevezésű pályázatához szükséges fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására felhatalmazás
Fájl letöltése (2012_088hat.doc)088/2012. (III.13.) számú KT határozatSzivárvány Óvoda alapító okirat módosítása
Fájl letöltése (2012_089hat.doc)089/2012. (III. 13.) számú KT határozatParkolási zónák kialakításához szükséges KRESZ és tájékoztató táblák elkészítésére költségkeret biztosítása
Fájl letöltése (2012_090hat.doc)090/2012. (III. 13.) számú KT határozatFizető parkoló rendelet végrehajtásához szükséges városkártya és parkolójegy beszerzéséhez szükség költségkeret biztosítása
Fájl letöltése (2012_091hat.doc)091/2012. (III. 13.) számú KT határozatKMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű pályázat benyújtásához elkészített költségbecslés ellenőrzésével nem bíz meg senkit
Fájl letöltése (2012_092hat.doc)092/2012. (III. 13.) számú KT határozatFénymásolók bérleti szerződésre fedezet biztosítása
Fájl letöltése (2012_093hat.doc)093/2012. (III. 13.) számú KT határozatVárosi rendezvények megrendezésére fedezet biztosítása
Fájl letöltése (2012_094hat.doc)094/2012. (III. 13.) számú KT határozatELMŰ-vel, TIGÁZ-zal kötendő együttműködési megállapodás a lakásfenntartási támogatás összegének kérelmező által megjelölt szolgáltató részére való folyósítására
Fájl letöltése (2012_095hat.doc)095/2012. (III. 13.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ és környezete ingatlanegyüttesének adásvételére irányuló ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítása
Fájl letöltése (2012_096hat.doc)096/2012. (III. 13.) számú KT határozatKMOP-4.6.1-11 számú ?Nevelési intézmények fejlesztése? című pályázatra pályázatot nem nyújt be
Fájl letöltése (2012_097hat.doc)097/2012. (III. 13.) számú KT határozatElvi hozzájárulását adása a Pest megyei Mária Út Egyesület alakításához.
Fájl letöltése (2012_105_hat..doc)105/2012. (III. 29.) számú KT határozatA 2012. évi költségvetés kontrolljáról
Fájl letöltése (2012_106_hat.doc)106/2012. (III. 29.) számú KT határozatA 2012. évi költségvetési rendeletben javasolt átcsoportosításról (Járda Alap)
Fájl letöltése (2012_107_hat.doc)107/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_107_hat_mell..pdf)107/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteÉves összesített közbeszerzési terv
Fájl letöltése (2012_108_hat.doc)108/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város területén kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas közterületek pályáztatási koncepciójáról
Fájl letöltése (2012_108_hat_mell..pdf)108/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteA Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 273/2011. (IX. 28.) számú határozata
Fájl letöltése (2012_109_hat.doc)109/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi, Dózsa György tér építészeti kialakítása, valamint a tér közvetlen környezetével való kapcsolatainak megfogalmazásával kapcsolatos ötletpályázat megjelentetéséről
Fájl letöltése (2012_109_hat_mell.1..pdf)109/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteÖtlepályázati kiírás és tervezési program
Fájl letöltése (2012_109_hat_mell.2..JPG)109/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteVázrajz
Fájl letöltése (2012_110_hat.doc)110/2012. (III. 29.) számú KT határozatA reklám koncesszió felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás elfogadja elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_110_hat_mell.1..pdf)110/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. melléklete176/2010. (IV. 27.) számú KT határozat
Fájl letöltése (2012_110_hat_mell.2..pdf)110/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteElőterjesztés
Fájl letöltése (2012_111_hat.doc)111/2012. (III. 29.) számú KT határozatPROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.-vel 2011. február 16-án létrejött Megbízási szerződés felmondásáról, határozatlan idejű szerződés megkötéséről
Fájl letöltése (2012_112_hat.doc)112/2012. (III. 29.) számú KT határozatPolgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_113_hat.doc)113/2012. (III. 29.) számú KT határozatBSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 8. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_113_hat_mell..pdf)113/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_114_hat.doc)114/2012. (III. 29.) számú KT határozatA közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2011. évi beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_114_hat_mell. 1..pdf)114/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteSzöveges beszámoló
Fájl letöltése (2012_114_hat_mell. 2..pdf)114/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteKimutatás
Fájl letöltése (2012_115_hat.doc)115/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_115_hat_mell..pdf)115/2012. (III. 29.) számú KT határozat melléklete2011. évi közhasznúsági jelentés
Fájl letöltése (2012_116_hat.doc)116/2012. (III. 29.9 számú KT határozatBudakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetésének szándékáról
Fájl letöltése (2012_117_hat.doc)117/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének Budakeszi Város közbiztonsági helyzetéről szóló 2011. évi beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_117_hat_mell..pdf)117/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteA Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása
Fájl letöltése (2012_117_mell. 2..pdf)117/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteBeszámoló jelentés
Fájl letöltése (2012_118_hat.doc)118/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi Rendőrkapitányság IJE663 forgalmi rendszámú rendőrségi szolgálati gépkocsi műszaki vizsga előtti, javítási-szerviz költségéhez 152. EFt-tal történő támogatásáról
Fájl letöltése (2012_118_hat_mell..pdf)118/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteA Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme
Fájl letöltése (2012_119_hat.doc)119/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_119_hat_mell..pdf)119/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteFelügyelő bizottsági beszámoló a 2011. évi működésről
Fájl letöltése (2012_120_hat.doc)120/2012. (III. 29.) számú KT határozatA városi webkamera-rendszer kijavítására, karbantartására és üzemeltetésére a Tranzit Network Távközlési Kft. részére fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetés általános tartalék keret terhére
Fájl letöltése (2012_120_hat_mell..pdf)120/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Tranzit Network Távközlési Kft. árajánlata
Fájl letöltése (2012_121_hat.doc)121/2012. (III. 29.) számú KT határozatA helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetés Kulturális Alap keret terhére
Fájl letöltése (2012_121_hat_mell..pdf)121/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékletePályázati felhívás
Fájl letöltése (2012_122_hat.doc)122/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Pitypang Sport Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_122_hat_mell..pdf)122/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_123_hat.doc)123/2012. (III. 29.) számú KT határozatSzéchenyi István Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 8. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_123_hat_mell..pdf)123/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_124_hat.doc)124/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_124_hat_mell..pdf)124/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteSzervezeti és Működési Szabályzat
Fájl letöltése (2012_125_hat.doc)125/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_125_hat_mell..pdf)125/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_126hat_mell..pdf)126/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_126_hat.doc)126/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_127hat_mell..pdf)127/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_127_hat.doc)127/2012. (III. 29.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 8. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_128_hat.doc)128/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_128_hat_mell..pdf)128/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_129_hat.doc)129/2012. (III. 29.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_129_hat_mell..pdf)129/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteMódosító okirat
Fájl letöltése (2012_130_hat.doc)130/2012. (III. 29.) számú KT határozatA KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025. azonosítószámú ?Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósítása? pályázati projekt Támogatási Szerződésének megkötéséről
Fájl letöltése (2012_131_hat.doc)131/2012. (III. 29.) számú KT határozatNagyszénászug közterületeinek az érintett utcák ingatlantulajdonosai egyedi kezdeményezésére történő elnevezésének, illetve átnevezésének elvi támogatásáról
Fájl letöltése (2012_131_hat_mell..pdf)131/2012. (III. 29.) számú KT határozat melléklete278/2011. (VII. 28.) számú KT határozat
Fájl letöltése (2012_132_hat.doc)132/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi, 2004/1, 2005/1, 2007 és 2008/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak megbízásból dr. Módos Zoltán ügyvéd által a Budakeszi 1810 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részére tett vételi ajánlat elutasításáról
Fájl letöltése (2012_132_hat_mell. 2..pdf)132/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteVázrajz
Fájl letöltése (2012_132_hat_mell.1..pdf)132/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteVincze és Társa Ügyvédi Iroda ajánlata
Fájl letöltése (2012_133_hat.doc)133/2012. (III. 29.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete (Budakeszi hrsz. 1385-1388, Fő utca 102-108.) ingatlanegyüttesének adásvétel útján hasznosítására vonatkozó ajánlattételi felhívásról
Fájl letöltése (2012_134_hat.doc)134/2012. (III. 29.) számú KT határozatKerekmező (Árpád fejedelem tér, hrsz. 2306/65) ingatlan Németh Vidámpark Szolgáltató Kft-nek. történő bérbeadásáról
Fájl letöltése (2012_135_hat.doc)135/2012. (III. 29.) számú KT határozatFeigl Bence 053/187 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlata elutasításáról
Fájl letöltése (2012_135_hat_mell..pdf)135/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteFeigl Bence ajánlata
Fájl letöltése (2012_136_hat.doc)136/2012. (III. 29.) számú KT határozatGesztesi Árpád 2306/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlata elutasításáról
Fájl letöltése (2012_136_hat_mell..pdf)136/2012. (III. 29.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteGesztesi Árpád ajánlata
Fájl letöltése (2012_136_hat_mell.2..pdf)136/2012. (III. 29.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteVázrajz
Fájl letöltése (2012_137_hat.doc)137/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi, Erdő utca 69. (hrsz. 944) ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2012_137_hat_mell..pdf)137/2012. (III. 29.) számú KT határzat mellékleteA BVV Kft. helyszíni szemléről készült jegyzőkönyve
Fájl letöltése (2012_138_hat.doc)138/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Mezei Mária Ház (Budakeszi, Petőfi Sándor utca 18., hrsz. 1489) bérbeadás vagy adásvétel útján hasznosításáról
Fájl letöltése (2012_139_hat.doc)139/2012. (III. 29.) számú KT határozatSerbán Zoltánné 3110 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó értékesítési ajánlata elutasításáról
Fájl letöltése (2012_139_hat_mell..pdf)139/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteSerbán Zoltánné vételi ajánlata
Fájl letöltése (2012_140_hat.doc)140/2012. (III. 29.) számú KT határozatBuczkó József a Sportpálya bejárata melletti 20 m2-es területre vonatkozó bérleti ajánlata elutasításáról
Fájl letöltése (2012_141_hat.doc)141/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola 6-8 osztályos tanulói, illetve a Nagysándor József Gimnázium tanulói részére tartandó "4K" drogprevenciós előadás költségeinek a 2012. évi költségvetés általános tartalék keret terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_141_hat_mell..pdf)141/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteProgramtervezet
Fájl letöltése (2012_142-143_hat-mell..pdf)142/2012. (III. 29.) és 143/2012. (III. 29.) számú KT határozatok mellékleteAz Erkel Ferenc Művelődési Központ kérelme
Fájl letöltése (2012_142_hat.doc)142/2012. (III. 29.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ részére, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégium és az Előadó-művészeti Kollégium a Kodály évforduló eseményeire kiírt pályázat benyújtásához és elnyerése esetén nyújtott támogatásról
Fájl letöltése (2012_143_hat.doc)143/2012. (III. 29.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégium és az Előadó-művészeti Kollégium művészeti, alkotó jellegű honismereti nyári bentlakásos közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatásáról
Fájl letöltése (2012_144_hat.doc)144/2012. (III. 29.) számú KT határozatA BVV Kft. 3 db gyalogátkelőhely kivitelezésének előkészítésére (árajánlatok bekérésére) történő felkéréséről
Fájl letöltése (2012_145hat.doc)145/2012. (III. 29.) számú KT határozatAz Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével 2012. október 31. napjáig történő megbízásáról
Fájl letöltése (2012_146_hat.doc)146/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Tonix 2000 Bt. között 2011. 08. 28-án az iskolás gyermekek iskolába történő szállítása biztosítására létrejött szerződés 2012. 04. 01. napjától 2012. 06. 15. napjáig történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (2012_146_hat_mell..pdf)147/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi, 1393 hrsz-ú, 814 hrsz-ú és 811/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a szociális ellátó rendszerben jelentkező rászorulók részére kertművelési tevékenység végzésének engedélyezéséről
Fájl letöltése (2012_147_hat_mell..pdf)147/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteVázrajz
Fájl letöltése (2012_148_hat.doc)148/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarán lévő, 1 darab eperfa kivágásához történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2012_149_hat.doc)149/2012. (III. 29.) számú KT határozatA gyermekorvosi rendelő udvarán lévő, 2 darab fehér nyárfa kivágásához történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2012_149_hat_mell..pdf)149/2012. (III. 29.) számú KT határozat19/2012. (III. 06.) számú KKKB határozat
Fájl letöltése (2012_150_hat.doc)150/2012. (III. 29.) számú KT határozatBernáth Béla Mezei Mária Ház hagyatékának kiállítására irányuló kérelme elutasításáról azzal, hogy a kérelem a Mezei Mária Ház hasznosításáról szóló döntéssel egyidejűleg kerül elbírálásra
Fájl letöltése (2012_151_hat_.doc)151/2012. (III. 29.) számú KT határozatGulyás Benedek, az Európa Várkert Alapítvány kuratóriumi elnök Budakeszin települési tervásatás szervezésére és lebonyolítására irányuló kérelmének elutasításáról
Fájl letöltése (2012_151_hat_mell_.pdf)151/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteGulyás Benedek levele
Fájl letöltése (2012_152_hat_.doc)152/2012. (III. 29.) számú KT határozatHesz Tamás Budakesziről készült kiadványai, Petrik álma és Tatarinka dala című könyveinek kiadásához pénzügyi támogatás nyújtása iránti kérelme elutasításáról
Fájl letöltése (2012_152_hat_mell_.pdf)152/2012. (III. 29.) számú KT határozat mellékleteHesz Tamás kérelme
Fájl letöltése (2012_153_hat_.doc)153/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi belterületi burkolt utak kátyúzására 2,5 MFt keretösszeg 2012. évi költségvetés terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_154_hat_.doc)154/2012. (III. 29.) számú KT határozatBudakeszi Kert utcai áteresz tervezési munkáira bruttó 1,1 MFt keretösszeg a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_155_hat_.doc)155/2012. (III. 29.) számú KT határozatA Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek a nevelési-oktatási intézmények nyári karbantartási tervéről szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (2012_156_hat_.doc)156/2012. (III. 29.) számú KT határozatAz R-Ház Kft-vel 2010. február 23. napján kötött településrendezési szerződés módosításáról
Fájl letöltése (2012_157hat.doc)157/2012. (IV. 12.) számú KT határozatA 90/2002. (V. 30.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv módosításáról
Fájl letöltése (2012_158hat.doc)158/2012. (IV. 12.) számú KT határozatA Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal való ellátásához 1.000.000,- Ft-ot céltartalékba helyezéséről azzal, hogy a költség további részét a Kenderföld utca lakói vállalják
Fájl letöltése (2012_159hat.doc)159/2012. (IV. 12.) számú KT határozatA fizetőparkolásról szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet hatálybalépését követő hat hónap elteltével történő felülvizsgálatáról
Fájl letöltése (2012_160hat.doc)160/2012. (IV. 12.) számú KT határozatAz Erzsébet utalványok beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséről
Fájl letöltése (2012_160hat_melléklet.pdf)160/2012. (IV. 12.) számú KT határozat mellékleteAjánlattételi felhívás
Fájl letöltése (2012_161hat.doc)161/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi belterületi burkolt utak kátyúzására 4 MFt keretösszeg 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_162hat.doc)162/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között 2010. augusztus 16. napján létrejött megbízási keretszerződés felmondásáról
Fájl letöltése (2012_163hat.doc)163/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között 2010. augusztus 16. napján létrejött megbízási keretszerződés felmondásáról
Fájl letöltése (2012_164hat.doc)164/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés" elnevezésű pályázaton történő részvételéről
Fájl letöltése (2012_165hat.doc)165/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás" elnevezésű pályázaton történő részvételéről
Fájl letöltése (2012_166hat.doc)166/2012. (IV. 12.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a HISZEG Bt. között létrejött területbérleti szerződés felmondása kapcsán a HISZEG Bt. által benyújtott kérelem elbírálásáról
Fájl letöltése (2012_167hat.doc)167/2012. (IV. 12.) számú KT határozatA szociális kert-program beindításához szükséges eszközök beszerzéséről, valamint a BVV Kft. részére a beszerzéshez szükséges 111.000,- Ft általános tartalékkeret terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2012_168hat.doc)168/2012. (IV. 26.) számú KT határozatÖnkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Fájl letöltése (2012_169hat.doc)169/2012. (IV. 26.) számú KT határozat2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_170hat.doc)170/2012. (IV. 26.) számú KT határozatHÉSZ bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban állásfoglalás küldése
Fájl letöltése (2012_171hat.doc)171/2012. (IV. 26.) számú KT határozatFolyószámla hitel felvétele 2012. május 25. és 2012. október 15. közötti időszakra
Fájl letöltése (2012_172hat.doc)172/2012. (IV. 26.) számú KT határozatErzsébet utalványok beszerzésére a Nemzeti Üdülési Szolgálati Kft ajánlatának elfogadása
Fájl letöltése (2012_173hat.doc)173/2012. (IV. 26.) számú KT határozatHÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átalakításnak kiegészítő építési munkáira közbeszerzési eljárás indítása
Fájl letöltése (2012_174hat.doc)174/2012. (IV. 26.) számú KT határozatwww.budakeszi.hu weboldalon közzétett közérdekű adatok tárolásának biztosítása céljából a virtuális szerver szolgáltatásra 2012. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra a Rendszerinformatika Kft megbízása
Fájl letöltése (2012_175hat.doc)175/2012. (IV. 26.) számú KT határozat25/15 Mbps sebességű bérelt vonallal történő internet szolgáltatásra a Tranzit Network Kft megbízása
Fájl letöltése (2012_176hat.doc)176/2012. (IV. 26.) számú KT határozat?Minden építőelem fontos, minden apró segítség? (VÁRÉPÍTŐ pályázat) elnevezésű pályázatra a Pitypang Óvoda tekintetében pályázat nem kerül benyújtásra
Fájl letöltése (2012_177hat.doc)177/2012. (IV. 26.) számú KT határozat?Minden építőelem fontos, minden apró segítség? (VÁRÉPÍTŐ pályázat) elnevezésű pályázatra a Szivárvány Óvoda tekintetében pályázat benyújtása
Fájl letöltése (2012_179hat.doc)179/2012. (IV. 26.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központnak az Erkel napok előkészítéséről szóló tájékoztatójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_180hat.doc)180/2012. (IV. 26.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központnak a 2012. március 15-i ünnepségről szóló tájékoztatójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_181hat.doc)181/2012. (IV. 26.) számú KT határozatKeszivíz Kft ügyvezetőjének beszámolója az 519/2011. (XII. 15.) és az 575/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Fájl letöltése (2012_182hat.doc)182/2012. (IV. 26.) számú KT határozatKeszivíz Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Fájl letöltése (2012_182hat_1. számú melléklet.doc)182/2012. (IV. 26.) számú KT határozat melléklete2012. évi üzleti terv
Fájl letöltése (2012_182hat_2. számú melléklet.xls)182/2012. (IV. 26.) számú KT határozat melléklete2012. évi díjkalkuláció
Fájl letöltése (2012_182hat_3. számú melléklet.xls)182/2012. (IV. 26.) számú KT határozat mellékleteA Keszivíz Kft. 2011. évi tervezett beruházásai
Fájl letöltése (2012_183hat.doc)183/2012. (IV. 26.) számú KT határozatKeszivíz Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_183hat_mell.doc)183/2012. (IV. 26.) számú KT határozat mellékleteÜgyrend
Fájl letöltése (2012_184hat.doc)184/2012. (IV. 26.) számú KT határozatKeszivíz Kft. eredménytartalékának osztalékként való újbóli igénybevételéről
Fájl letöltése (2012_185hat.doc)185/2012. (IV. 26.) számú KT határozatTölgyfa?Fenyő utcák forgalomszámlálásának elvégzésére a Közlekedés Kft felkérése
Fájl letöltése (2012_186hat.doc)186/2012. (IV. 26.) számú KT határozatJegyzői hatáskörben kihelyezendő KRESZ táblákhoz fedezet biztosítása
Fájl letöltése (2012_187hat.doc)187/2012. (IV. 26.) számú KT határozatOktatási intézmények gyermekorvosi, védőnői feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóját tudomásulvétele
Fájl letöltése (2012_188hat.doc)188/2012. (IV. 26.) számú KT határozatFő u. 98. szám alatti tüdőszűrő szakellátás jövőbeli megoldásának biztosítása ügyében egyeztető tárgyalás lefolytatása
Fájl letöltése (2012_189hat.doc)189/2012. (IV. 26.) számú KT határozatHFA-371 forgalmi rendszámú Unimog gépjárművet értékesítése
Fájl letöltése (2012_190hat.doc)190/2012. (IV. 26.) számú KT határozat159/2012 (IV. 12.) számú önkormányzati határozat (parkolási rendelet bevezetése) 3. pontjának módosítása
Fájl letöltése (2012_190hat_mell.doc)190/2012. (IV. 26.) számú KT határozat mellékleteViszonteladói szerződés
Fájl letöltése (2012_191hat.doc)191/2012. (IV. 26.) számú KT határozatForgószárny Kft. katasztrófavédelmi helikopter bázis és vállalkozási központ létesítési kérelmének elviekben támogatása
Fájl letöltése (2012_192hat.doc)192/2012. (IV. 26.) számú KT határozatMezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány támogatása
Fájl letöltése (2012_193hat.doc)193/2012. (IV. 26.) számú KT határozatKompánia Színházi Társulat kérelmének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívás keretei közt történő megtárgyalása
Fájl letöltése (2012_194hat.doc)194/2012. (IV. 26.) számú KT határozatBudakeszi Népdalkör kérelmének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívás keretei közt történő megtárgyalása
Fájl letöltése (2012_195hat.doc)195/2012. (IV. 26.) számú KT határozatBudavári Német Önkormányzat 2012. május 05-i Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsú megvalósításának elvi támogatása
Fájl letöltése (2012_196hat.doc)196/2012. (IV. 26.) számú KT határozatAz önkormányzat megfelelő előkészítettségi szintjének eléréséig nem támogatja pénzbeli hozzájárulással Szabó Sándor úr javaslatát a pilóta emlékmű emeléssel kapcsolatban
Fájl letöltése (2012_197hat.doc)197/2012. (IV. 26.) számú KT határozatBudakörnyéki Natúrparkért Egyesület által benyújtott együttműködési megállapodás jogi szempontból történő megvizsgálása
Fájl letöltése (2012_198hat.doc)198/2012. (IV. 26.) számú KT határozatPolgármester 2012. március 19. és 2012. április 18. közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatója
Fájl letöltése (2012_199hat.doc)199/2012. (IV. 26.) számú KT határozatBudakeszi Tervtanács 2012. március 27-i üléséről szóló beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_200hat.doc)200/2012. (IV. 26.) számú KT határozatLejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
Fájl letöltése (2012_201hat.doc)201/2012. (IV. 26.) számú KT határozatTÁMOP-5.6.1.B-12/1 ?A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése? című pályázat elvi támogatása
Fájl letöltése (2012_202hat.doc)202/2012. (IV. 26.) számú KT határozatTulajdonosi hozzájárulás a temetőben való forgatáshoz
Fájl letöltése (2012_203hat.doc)203/2012. (IV. 26.) számú KT határozatTAO elnevezésű Ovi-Foci, Ovi Sport programhoz támogatást nem nyújt be az önkormányzat
Fájl letöltése (2012_204hat.doc)204/2012. (IV. 26.) számú KT határozatDózsa György tér és környezetének rendezésére, közösségi terek létesítésére ötletpályázat kiírása
Fájl letöltése (2012_215hat.doc)215/2012. (IV. 26.) számú KT határozat479/2011. (XI. 10.) számú (BVV. Kft. alapító okiratának módosítása) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (2012_216hat.doc)216/2012. (IV. 26.) számú KT határozatBVV Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 6. számú módosító okirat elfogadása
Fájl letöltése (2012_216hat_mell.doc)216/2012. (IV. 26.) számú határozat melléklete6. számú módosító alapító okirat
Fájl letöltése (2012_223hat.doc)223/2012. (V. 10.) számú KT határozat101/zárt/2012. (III. 13.) ÖH (1384-1388 és 1392-1393 hrsz-ú ingatlanok tulajdonszerzésére biztosított összeg) módosítása, 178/2012. (IV. 26.) ÖH (VÁRÉPÍTŐ pályázat ? Czövek Erna AMI fűtési rendszer) 1. pontjának módosítása
Fájl letöltése (2012_224hat.doc)224/2012. (V. 10.) számú KT határozat2012. évi költségvetés ?Beruházási? keretéből 3 MFt-ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés zárolt tartalékába
Fájl letöltése (2012_225hat.doc)225/2012. (V. 10.) számú KT határozatKEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 projekt közbeszerzési tanácsadója az Exandas Kft
Fájl letöltése (2012_226hat.doc)226/2012. (V. 10.) számú KT határozatENQUA Kft. szakértői vélemény teljesítettnek tekinti a Kt.
Fájl letöltése (2012_227hat.doc)227/2012. (V. 10.) számú KT határozatVölgyzugoly Kft megbízása a 072/7 hrsz-re TSZT és HÉSZ módosítás előkészítése
Fájl letöltése (2012_228hat.doc)228/2012. (V. 10.) számú KT határozat?TÁMOP-5.6.1.B-12/1 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése? pályázaton való részvétel
Fájl letöltése (2012_229ahat.doc)229/a/2012. (V. 10.) számú KT határozatBVV univerzális munkagép vásárlása
Fájl letöltése (2012_229hat.doc)229/2012. (V. 10.) számú KT határozatBudakeszi belterületi burkolt utak kátyúzása
Fájl letöltése (2012_230hat.doc)230/2012. (V. 10.) számú KT határozatIdegenforgalmi információs pont létesítése
Fájl letöltése (2012_231hat.doc)231/2012. (V. 10.) számú KT határozatDózsa György tér hasznosítási pályázat
Fájl letöltése (2012_232hat.doc)232/2012. (V. 10.) számú KT határozatZöldségoutlet Kft-nek terület bérbeadása
Fájl letöltése (2012_233hat.doc)233/2012. (V. 10.) számú KT határozatOFF BEAT Bt-vel tárgyalási delegáció kijelölése
Fájl letöltése (2012_234hat.doc)234/2012. (V. 10.) számú KT határozatBVV Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
Fájl letöltése (2012_235hat.doc)235/2012. (V. 10.) számú KT határozatBVV Kft. alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (2012_237hat.doc)237/2012. (V. 10.) számú KT határozatEKOP-3.1.6. ?Önkormányzati ASP központ felállítása? című projekt lebonyolítása
Fájl letöltése (2012_239hat.doc)239/2012. (V. 22.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Fájl letöltése (2012_240hat.doc)240/2012. (V. 22.) számú KT határozatVédőnői Szolgálat iskolai védőnői munkakör betöltése
Fájl letöltése (2012_241hat.doc)241/2012. (V. 22.) számú KT határozatBudakeszi temető üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása
Fájl letöltése (2012_241hat_melléklet.pdf)241/2012. (V. 22.) számú KT határozat mellékletePályázati tájékoztató
Fájl letöltése (2012_242hat.doc)242/2012. (V. 22.) számú KT határozatSorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Ellátási Szerződés meghosszabbítása
Fájl letöltése (2012_243hat.doc)243/2012. (V. 22.) számú KT határozat2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Fájl letöltése (2012_243hat_melléklet.pdf)243/2012. (V. 22.) számú KT határozat mellékleteÉrtékelés
Fájl letöltése (2012_244hat.doc)244/2012. (V. 22.) számú KT határozatHÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat elkülönített alszámla nyitása
Fájl letöltése (2012_245hat.doc)245/2012. (V. 22.) számú KT határozatBSZM Nonprofit KFt. Alapítói Okiratot elfogadása
Fájl letöltése (2012_246hat.doc)246/2012. (V. 22.) számú KT határozatBVV Kft. Alapítói Okiratot elfogadása
Fájl letöltése (2012_247hat.doc)247/2012. (V. 22.) számú KT határozatKontroll Audit Kft megbízása könyvvizsgálói feladatok ellátására
Fájl letöltése (2012_248hat.doc)248/2012. (V. 22.) számú KT határozat1956-os kopjafa és környékének rendezése
Fájl letöltése (2012_249hat.doc)249/2012. (V. 22.) számú KT határozatKözútszélességhez szükséges önkormányzati tulajdonú közterületek kialakításával kapcsolatos telekalakítási hozzájárulások aláírása és tulajdonjog-átruházási szerződések megkötése
Fájl letöltése (2012_250hat.doc)250/2012. (V. 22.) számú KT határozatBudakeszi, Szőlőskert 2756/48 hrsz tulajdonosi hozzájárulás megadása
Fájl letöltése (2012_253hat.doc)253/2012. (V. 22.) számú KT határozatBudakeszi, Fő u. 187. sz. ÖK. ingatlanra kötött megállapodás 3.3. pontjának hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (2012_254hat.doc)254/2012. (V. 22.) számú KT határozatElőszerződés megkötését a Forgószárny Kft-vel
Fájl letöltése (2012_254hat_melléklet.doc)254/2012. (V. 22.) számú KT határozat mellékleteElőszerződés
Fájl letöltése (2012_256hat.doc)256/2012. (V. 22.) számú KT határozatXVIII. Családi Nap Fesztivál megrendezése: 2012. augusztus 19. és 20.
Fájl letöltése (2012_257hat.doc)257/2012. (V. 22.) számú KT határozatXVIII. Családi Nap Fesztivál lebonyolítására közérdekű kötelezettség vállalás szervezése
Fájl letöltése (2012_258hat.doc)258/2012. (V. 22.) számú KT határozat287. napirendi pont megtárgyalásának visszautasítása
Fájl letöltése (2012_259hat.doc)259/2012. (V. 22.) számú KT határozatKESZI Kártya Budakeszi közigazgatási területére történő bevezetésének elvi támogatása
Fájl letöltése (2012_260hat.doc)260/2012. (V. 22.) számú KT határozat1848-49-es vonatkozású készülő kézirat elkészítését pénzügyileg nem támogatja
Fájl letöltése (2012_261hat.doc)261/2012. (V. 22.) számú KT határozatWeiser Károly egyéni vállalkozó között a Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának vállalkozási szerződés módosítása
Fájl letöltése (2012_261hat_mell.doc)261/2012. (V. 22.) számú KT határozat mellékleteVállalkozói szerződés
Fájl letöltése (2012_263hat.doc)263/2012. (V. 22.) számú KT határozatBudakeszi Város közbiztonságával és bűnmegelőzéssel kapcsolatos felajánlásokat elfogadja
Fájl letöltése (2012_265hat.doc)265/2012. (V. 22.) számú KT határozatELMÜ szerződés meghosszabbítása
Fájl letöltése (2012_272hat.doc)272/2012. (V. 30.) számú KT határozatBudakeszi Európa Társaság gyermekek részére TÁMOP 2.4.5.-12 pályázat keretében megvalósuló projektjét támogatása
Fájl letöltése (2012_273hat.doc)273/2012. (V. 30.) számú KT határozatBSzM Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_273hat_melléklet.pdf)273/2012. (V. 30.) számú KT határozat mellékleteBSZM Kft. egyszerűsített éves beszámoló 2011. évi
Fájl letöltése (2012_274hat.doc)274/2012. (V. 30.) számú KT határozatBVV Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolójának jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_274hat_melléklet.pdf)274/2012. (V. 30.) számú KT határozat mellékleteEredménykimutatás
Fájl letöltése (2012_275hat.doc)275/2012. (V. 30.) számú KT határozatKeszivíz Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (2012_275hat_melléklet.pdf)275/2012. (V. 30.) számú KT határozat mellékleteSzöveges értékelés
Fájl letöltése (2012_276hat.doc)276/2012. (V. 30.) számú KT határozatKeszivíz Kft eredménytartalékából további osztalék előleg kivétele
Fájl letöltése (2012_277hat.doc)277/2012. (V. 30.) számú KT határozatKeszivíz Kft ügyvezetőjének felkérése az eredménytartalékból történő elvonással kapcsolatban
Fájl letöltése (2012_278hat.doc)278/2012. (V. 30.) számú KT határozatKeszivíz Kft. ügyvezetőjétől a 2011. évi teljesítmény értékelésének elfogadása
Fájl letöltése (2012_279hat.doc)279/2012. (V. 30.) számú KT határozatDózsa György tér hasznosítására pályázat kiírása
Fájl letöltése (2012_280hat.doc)280/2012. (V. 30.) számú KT határozatHelyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Fájl letöltése (2012_281hat.doc)281/2012. (V. 30.) számú KT határozatHelytörténeti Kiállítás Háza önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos kérelmet támogatja
Fájl letöltése (2012_282hat.doc)282/2012. (V. 30.) számú KT határozatMezei Mária Ház rendelkezésére bocsátása a Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület részére
Fájl letöltése (2012_283hat.doc)283/2012. (V. 30.) számú KT határozatTámogatja a Kenderföld utca 20. és a Kerekmező utca 21. sz. alatti útszakasznál az útépítési érdekeltségi hozzájárulással a társulás kezdeményezését
Fájl letöltése (2012_288hat.doc)288/2012. (VI. 12.) számú KT határozatPuhi-Tárnok Kft megbízása a Pátyi út - Budaörsi út, Dózsa György tér és Márity László utca gyalogos átkelőhelyek létesítésével
Fájl letöltése (2012_289hat.doc)289/2012. (VI. 12.) számú KT határozatBVV Kft. a rácsos folyókák felújítására kérjen ajánlatot a Puhi-Tárnok Kft-től
Fájl letöltése (2012_290hat.doc)290/2012. (VI. 12.) számú KT határozatBudaörs Kistérség Többcélú Társulást fenn kívánja tartani
Fájl letöltése (2012_291hat.doc)291/2012. (VI. 12.) számú KT határozatKulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önk.-átank Építészeti Nívódíja c. pályázatán részt vesz
Fájl letöltése (2012_292hat.doc)292/2012. (VI. 12.) számú KT határozatFelkéri Ongjerth Richárd az új TSZT-ről és HÉSZ-ről tájékoztatás kérése
Fájl letöltése (2012_293hat.doc)293/2012. (VI. 21.) számú KT határozat265/2012. (V. 22.) sz. ÖH módosítása az ELMÜ-vel kötendő közvilágítási szerződésről
Fájl letöltése (2012_294hat.doc)294/2012. (VI. 21.) számú KT határozatSzéchenyi István Általános Iskola igazgatójának Czifra Zsuzsannát választja meg
Fájl letöltése (2012_295hat.doc)295/2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi 1810 hrsz-ú önk-i földrészlet vételi ajánlata
Fájl letöltése (2012_306hat.doc)306/ 2012. (VI. 28.) számú KT határozatKontroll Audit Könyvvizsgáló Kft. felkérése a Keszivíz Kft. könyvelésének és bizonylatainak vizsgálatára
Fájl letöltése (2012_308hat.doc)308/ 2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás elfogadja
Fájl letöltése (2012_308hat_mell.doc)308/ 2012. (VI. 28.) számú KT határozat mellékleteKözoktatási megállapodás módosítása
Fájl letöltése (2012_309hat.doc)309/ 2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzattal kötendő gazdasági együttműködési megállapodás elfogadása
Fájl letöltése (2012_310hat.doc)310/2012. (VI. 28.) számú KT határozatNagy Sándor József Gimnázium részére kamerák felajánlása
Fájl letöltése (2012_311hat.doc)311/2012. (VI. 28.) számú KT határozatPensio17 Kft-nek a Nagy Sándor József Gimnáziumban a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak elvégzése
Fájl letöltése (2012_312hat.doc)312/2012. (VI. 28.) számú KT határozat230/2012. (V. 10.) sz. ÖH-at (Idegenforgalmi Információs pont létrehozása) módosítása és kiegészítése
Fájl letöltése (2012_313hat.doc)313/2012. (VI. 28.) számú KT határozatKözegészségügyi ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készítése
Fájl letöltése (2012_313hat_melléklet.pdf)313/2012. (VI. 28.) számú KT határozat mellékleteIntézkedési terv
Fájl letöltése (2012_314hat.doc)314/2012. (VI. 28.) számú KT határozatIskolabusz üzemeltetési feladatainak ellátására árajánlat-tételi felhívást közzététele
Fájl letöltése (2012_315hat.doc)315/2012. (VI. 28.) számú KT határozatDarvai Oszkárral a szociális ételszállításról szóló szerződés meghosszabbítása
Fájl letöltése (2012_316hat.doc)316/2012. (VI. 28.) számú KT határozat4/2012. (I. 26.) sz. ÖH-al elfogadott Közművelődési és Kulturális Koncepció módosításának elfogadása
Fájl letöltése (2012_317hat.doc)317/2012. (VI. 28.) számú KT határozatLakásbérleti szerződés meghosszabbítása a Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti önkormányzat tulajdonra
Fájl letöltése (2012_318hat.doc)318/2012. (VI. 28.) számú KT határozatLakásbérleti szerződés meghosszabbítása a Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzat tulajdonra
Fájl letöltése (2012_319hat.doc)319/2012. (VI. 28.) számú KT határozatLakásbérleti szerződés meghosszabbítása a Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzat tulajdonra
Fájl letöltése (2012_320hat.doc)320/2012. (VI. 28.) számú KT határozatLakásbérleti szerződés megszüntetése a Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti, önkormányzat tulajdonra
Fájl letöltése (2012_321hat.doc)321/2012. (VI. 28.) számú KT határozatKülterületi útcsatlakozások lezárása, az ingatlantulajdonosok felszólítása
Fájl letöltése (2012_322hat.doc)322/2012. (VI. 28.) számú KT határozat2012. évi költségvetési rendelet módosításának elkészítése, a Keszivíz Kft-től kapott osztalék zárolt fejlesztési céltartalékba helyezése
Fájl letöltése (2012_323hat.doc)323/2012. (VI. 28.) számú KT határozatgyalogos átkelőhelyek létesítése
Fájl letöltése (2012_324hat.doc)324/2012. (VI. 28.) számú KT határozatDózsa György tér piac melletti területén árusító helyre pályázati kiírás
Fájl letöltése (2012_325hat.doc)325/2012. (VI. 28.) szánmú KT határozatBVV Kft. árajánlat kérése a Knáb János utcai rácsos folyóka felújítására
Fájl letöltése (2012_326hat.doc)326/2012. (VI. 28.) számú KT határozat?Megállni tilos? jelzőtáblák kihelyezése
Fájl letöltése (2012_327hat.doc)327/2012. (VI. 28.) számú KT határozatRathauskeller Kft terasz építésére vonatkozó kérelem támogatása
Fájl letöltése (2012_328hat.doc)328/2012. (VI. 28.) számú KT határozatXVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvény lebonyolítására megállapodás elfogadása a Farkashegyi Repülőtér használatáról
Fájl letöltése (2012_329hat.doc)329/2012. (VI. 28.) számú KT határozatElvi hozzájárulás megadása az Experidance Tánctársulat fellépéséhez
Fájl letöltése (2012_330hat.doc)330/2012. (VI. 28.) számú KT határozat236/2012. (V. 10.) sz. ÖH-at (Blanchere Illumination Hungary Kft. által karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére kiírt pályázaton való részvétel) hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (2012_331hat.doc)331/2012. (VI. 28.) számú KT határozat?Villamos energia beszerzése közvilágítási célra teljes ellátás alapú szerződés keretében menetrendadás kötelezettsége nélkül? tárgyú eljárás hirdetmény közzétételével kerül lefolytatásra
Fájl letöltése (2012_332hat.doc)332/2012. (VI. 28.) számú KT határozatVárosi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés (ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel szerződés elfogadása, nagyszénászugi lámpatestek)
Fájl letöltése (2012_333hat.doc)333/2012. (VI. 28.) számú KT határozat?HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése? tárgyú eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben kerül lefolytatásra
Fájl letöltése (2012_334hat.doc)334/2012. (VI. 28.) számú KT határozat133/2012. (III. 29.) sz. ÖH-at alapján meghirdetett ingatlanok adásvételére irányuló ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánítása
Fájl letöltése (2012_335hat.doc)335/2012. (VI. 28.) számú KT határozat138/2012. (III. 29.) sz. ÖH-at alapján meghirdetett ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja
Fájl letöltése (2012_336hat.doc)336/2012. (VI. 28.) számú KT határozat2013. évre kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz fedezetet biztosít
Fájl letöltése (2012_337hat.doc)337/2012. (VI. 28.) számú KT határozatSurányi Produkciós Stúdió Kft. Budakeszi várost bemutató filmje újraforgatására tett ajánlatot nem fogadja el
Fájl letöltése (2012_338hat.doc)338/2012. (VI. 28.) számú KT határozatTanulók nyári programjának előkészítéséről és a nyári szabadidős, kulturális programkínálatról szóló tájékoztató tudomásul vétele
Fájl letöltése (2012_339hat.doc)339/2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi 4405 hrsz-ú ?Bég utca? közterület átnevezése ?Boldogasszony sétány? névre
Fájl letöltése (2012_340hat.doc)340/2012. (VI. 28.) számú KT határozatNyári szünidővel összefüggésben végzett közbiztonsági tevékenységről szóló tájékoztató tudomásul vétele
Fájl letöltése (2012_341hat.doc)341/2012. (VI. 28.) számú KT határozat2012. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj elismerésére pénzösszege biztosítása
Fájl letöltése (2012_342hat.doc)342/2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi tervtanács 2012. június 05- i üléséről szóló tájékoztató elfogadása
Fájl letöltése (2012_343hat.doc)343/2012. (VI. 28.) számú KT határozat2012. június 28-i Kt. ülésre készített lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása
Fájl letöltése (2012_345hat.doc)345/2012. (VI. 28.) számú KT határozatKEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt támogatási szerződése alapján ?Projektmenedzsment szervezet kiválasztása? tárgyú közbeszerzési eljárást indít
Fájl letöltése (2012_346hat.doc)346/2012. (VI. 28.) számú KT határozat541/2011. (XII. 15.)sz. (új bölcsőde építése) ÖH módosítása
Fájl letöltése (2012_347hat.doc)347/2012. (VI. 28.) számú KT határozat262/2012. (V. 22.) sz. ÖH. (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése) hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (2012_348hat.doc)348/2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése
Fájl letöltése (2012_349hat.doc)349/2012. (VI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Labdarúgó Akadémiával a Sportpálya ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás megkötése
Fájl letöltése (2012_350hat.doc)350/2012. (VII. 19.) számú KT határozatFővárosi Vízművek Zrt-vel megkötött kétoldalú nyilatkozat módosítása
Fájl letöltése (2012_351hat.doc)351/2012. (VII. 19.) számú KT határozat060 hrsz.-ú ingatlan (Káposztás) GKSZ övezetbe sorolásának elfogadása
Fájl letöltése (2012_351hat_1. sz. melléklet.pdf)351/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_351hat_2. sz. melléklet.pdf)351/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_37hat_melléklet.pdf)037/2012. (II. 09.) számú KT határozat mellékleteSaubermacher Magyarország Kft. beszámolója
Fájl letöltése (2012_383hat.doc)383/2012. (VII. 19.) számú KT határozatBSZM Kft. alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (2012_384hat.doc)384/2012. (VII. 19.) számú KT határozat346/2012. (VI. 28.) sz. ÖH-at módosítása
Fájl letöltése (2012_385hat.doc)385/2012. (VII. 19.) számú KT határozatKt. 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
Fájl letöltése (2012_385hat_melléklet.doc)385/2012. (VII. 19.) számú KT határozat melléklete2012. évi II. félévi munkaterv
Fájl letöltése (2012_386hat.doc)386/2012. (VII. 19.) számú KT határozat399/2010. (XI. 16.) sz. (feladatok kiszervezése a BVV kft-be) ÖH-at módosítása
Fájl letöltése (2012_387hat.doc)387/2012. (VII. 19.) számú KT határozatSzéchenyi István Általános Iskola Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
Fájl letöltése (2012_387hat_melléklet.pdf)387/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteMinőségbiztosítási program
Fájl letöltése (2012_388hat.doc)388/2012. (VII. 19.) számú KT hatáorzatLocalinfo Kft-vel ?Közérdekű adatok megjelenítése a Közadattáron? szolgáltatásra létrejövő szerződéshez szükséges díj fedezetét biztosítja
Fájl letöltése (2012_389hat.doc)389/2012. (VII. 19.) számú KT határozatVárosüzemeltetés céljára beszerzett univerzális munkagéphez adaptereket vásárlása
Fájl letöltése (2012_390hat.doc)390/2012. (VII. 19.) számú KT határozatOkmányiroda villamos-energiaellátásának sürgősségi (?vis maior?) pénzösszeg biztosítása
Fájl letöltése (2012_391hat.doc)391/2012. (VII. 19.) számú KT határozatFő u. 260, 811/2 hrsz.-ú ingatlan adásvétel útján történő hasznosítása
Fájl letöltése (2012_391hat_melléklet.doc)391/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteNyilvános ajánlattételi felhívás
Fájl letöltése (2012_392hat.doc)392/2012. (VII. 19.) számú KT határozatKeszivíz Kft. ügyvezetője Budakeszi Város Önkormányzat számlájára utalja át az osztalékot
Fájl letöltése (2012_393hat.doc)393/2012. (VII. 19.) számú KT határozat?KESZI Kártya? bevezetése
Fájl letöltése (2012_394hat.doc)394/2012. (VII. 19.) számú KT határozatSzociális Intézményi Társulási megállapodás módosítása
Fájl letöltése (2012_395hat.doc)395/2012. (VII. 19.) számú KT határozatHÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (2012_396hat.doc)396/2012. (VII. 19.) számú KT határozatBudajenő és Tök Községeknél a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetése
Fájl letöltése (2012_397hat.doc)397/2012. (VII. 19.) számú KT határozat?HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése? közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítása
Fájl letöltése (2012_398hat.doc)398/2012. (VII. 19.) számú KT határozatEuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft. ajánlatának elfogadása a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 számú projekt projektmenedzsment tevékenységének ellátására
Fájl letöltése (2012_398hat_melléklet.pdf)398/2012. (VII. 19.) számú KT határozatAjánlat
Fájl letöltése (2012_399hat.doc)399/2012. (VII. 19.) számú KT határozat?TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív iskolák fejlesztése? elnevezésű pályázaton részvétel
Fájl letöltése (2012_400hat.doc)400/2012. (VII. 19.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi táborok megtartására pénzösszeg biztosítása
Fájl letöltése (2012_401hat.doc)401/2012. (VII. 19.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban tartandó szabadtéri rendezvény tartásához
Fájl letöltése (2012_402hat.doc)402/2012. (VII. 19.) számú KT határozatAVS Építészeti és Komputergrafikai Kft. által készített kapubehajtó létesítésére, a 080 hrsz. közterületre vonatkozóan, a tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg
Fájl letöltése (2012_402hat_melléklet.pdf)402/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_403hat.doc)403/2012. (VII. 19.) számú KT határozatMCM 96 Kft. kérelmére kapubehajtó kialakítására, a 270 hrsz. közterületre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulás megadása
Fájl letöltése (2012_403hat_melléklet.pdf)403/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_404hat.doc)404/2012. (VII. 19.) számú KT határozatBroda Mária kérelme a szabálytalan alakú beton-térkő járda építésére a 2056/1 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulás megadása
Fájl letöltése (2012_404hat_melléklet.pdf)404/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_405hat.doc)405/2012. (VII. 19.) számú KT határozatT- Markt Eszközök Kft. kérelmére gyalogjárda átépítéséhez a 1606/3 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulás megadása
Fájl letöltése (2012_405hat_melléklet.pdf)405/2012. (VII. 19.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (2012_57hat.doc)057/2012. (II. 28.) számú KT határozatAz Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióról
Fájl letöltése (2012_58hat.doc)058/2012. (II. 28.) számú KT határozatIfj. dr. Szilágyi István ügyvéd folyamatban lévő peres és nemperes ügyekről szóló részletes szóbeli tájékoztatójának elfogadásáról
Fájl letöltése (TSZT mell.pdf)157/2012. (IV. 12.) számú KT határozat melllékleteTervezési alaptérkép és jegyzőkönyv
Ma 2018. december 15., szombat, Valér napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa804
mod_vvisit_counterTegnap1093
mod_vvisit_counterEzen a héten6743
mod_vvisit_counterMúlt héten7755
mod_vvisit_counterA hónapban16071
mod_vvisit_counterMúlt hónapban33006
mod_vvisit_counterÖsszesen2137383

Jelenleg: 18