Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2018

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

2011. évi határozatok

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (002_hat.doc)002/2011. (I. 13.) számú KT határozatJegyzői helyettesítésről 2011. február 1. napjától
Fájl letöltése (009hat.doc)009/2011. (I. 25.) számú KT határozatA Figye-lő Őr Kft. megbízása 24 órás közbiztonsági-bűnmegelőzési ügyelet működtetésére
Fájl letöltése (010hat.doc)010/2011. (I. 25.) számú KT határozatA 7. védőnői státusz biztosítása 2011. április 1. napjától
Fájl letöltése (011hat.doc)011/2011. (I. 25.) számú KT határozatA BVV Kft. határozatok végrehajtása iránti felelősségéről való döntés
Fájl letöltése (012hat.doc)012/2011. (I. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. belső ellenőr által készített jelentésének elfogadásáról
Fájl letöltése (013hat.doc)013/2011. (I. 25.) számú KT határozatA BVV Kft. belső ellenőr által készített jelentésének elfogadásáról
Fájl letöltése (014hat.doc)014/2011. (I. 25.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejött új megbízási szerződés kiegészítésekkel történő elfogadásáról
Fájl letöltése (014hat_melléklet.pdf)014/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (015hat.doc)015/2011. (I. 25.) számú KT határozatBudakeszi Hírmondó közéleti folyóirat júliusi számáig történő megjelenési formájáról
Fájl letöltése (016hat.doc)016/2011. (I. 25.) számú KT határozatMándoki Jánossal kötött haszonbérleti szerződés egy évvel történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (017hat.doc)017/2011. (I. 25.) számú KT határozatDr. Kánai Pállal kötött hasznobérleti szerződés egy évvel történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (018hat.doc)018/2011. (I. 25.) számú KT határozat26 MFt visszatérítendő támogatás januári bérek kifizetése céljából történő igénybevétele a Keszivíz Kft-től
Fájl letöltése (019hat.doc)019/2011. (I. 25.) számú KT határozatIndikatív ajánlatok kérése az OTP Banktól különböző összegű folyószámla-hitelek felvétele céljából
Fájl letöltése (020hat.doc)020/2011. (I. 25.) számú KT határozatA Wnex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérelt vonallal történő internetszolgáltatásra irányuló megbízásáról
Fájl letöltése (022hat.doc)022/2011. (I. 25.) számú KT határozat A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosításáról
Fájl letöltése (023hat.doc)023/2011. (I. 25.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (023hat_melléklet.pdf)023/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2010. évi beszámolója
Fájl letöltése (024hat.doc)024/2011. (I. 25.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (024hat_melléklet.pdf)024/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteA Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi beszámolója
Fájl letöltése (025hat.doc)025/2011. (I. 25.) számú KT határozatAurin Alapítvánnyal nevelési tanácsadás ellátása céljából történő feladatellátási szerződés kötéséről
Fájl letöltése (025hat_melléklet.pdf)025/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteFeladatellátási szerződés
Fájl letöltése (026hat.doc)026/2011. (I. 25.) számú KT határozatA 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (027hat.doc)027/2011. (I. 25.) számú KT határozatKöztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének megfogalmazásához szükséges teljesítmény célok meghatározásáról
Fájl letöltése (027hat_melléklet.pdf)27/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteKiemelt célok meghatározása
Fájl letöltése (028hat.doc)028/2011. (I. 25.) számú KT határozatA PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt. közbeszerzési törvény szerinti éves állandó feladatok ellátására, illetőleg az egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására egy éves időtartamra történő megbízásáról
Fájl letöltése (028hat_melléklet.pdf)028/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (029hat.doc)029/2011. (I. 25.) számú KT határozatAsztalos Gyuláné kuratóriumi elnök Budakeszi Közbiztonságáért Alapítvány ügyeinek vitelére történő felhatalmazásáról az új tagság bírósági bejegyzéséig
Fájl letöltése (030hat.doc)030/2011. (I. 25.) számú KT határozatA Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-636/1/2010. ügyiratszámú levelében tett törvényességi észrevétellel történő egyetértéséről
Fájl letöltése (031hat.doc)031/2011. (I. 25.) számú KT határozatA polgármesteri illetmény és költségátalány megállapításáról szóló határozat módosításáról
Fájl letöltése (032hat.doc)032/2011. (I. 25.) számú KT határozatAz alpolgármesteri illetmény és költségátalány megállapításáról szóló határozat módosításáról
Fájl letöltése (033hat.doc)033/2011. (I. 25.) számú KT határozatA NoePrima Belföldi és Nemzetközi Költöztetési Kft-vel a Budakeszi Polgármesteri Hivatal költöztetése tárgyában kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról
Fájl letöltése (033hat_melléklet.pdf)033/2011. (I. 25.) számú KT határozat mellékleteVállalkozási szerződés
Fájl letöltése (034hat.doc)034/2011. (I. 25.) számú KT határozatA Pátyi úti aszfaltos járda felújításáról
Fájl letöltése (035hat.doc)035/2011. (II. 02.) számú KT határozat150 MFt összegű folyószámla-hitel felvételéről
Fájl letöltése (036hat.doc)036/2011. (II. 15.) számú KT határozatBudakeszi oktatási és közművelődési intézményei működési költségeinek csökkentése érdekében tett intézkedésekről
Fájl letöltése (036hat_melléklet.pdf)036/2011. (II. 15.) számú KT határozat mellékleteA 19/2009. (VI. 16.) számú KT határozattal elfogadott fizetendő térítési díjak és tandíjak jegyzéke
Fájl letöltése (037hat.doc)037/2011. (II. 15.) számú KT határozatA 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos intézkedésekről
Fájl letöltése (038hat.doc)038/2011. (II. 15.) számú KT határozatA Saubermacher Magyarország Kft. és Budakeszi Város Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló szerződés-tervezet előkészítéséről
Fájl letöltése (039hat.doc)039/2011. (II. 15.) számú KT határozatA Saubermacher Magyarország Kft. Budakeszin végzett települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 2010. évi beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (039hat_melléklet.pdf)039/2011. (II. 15.) számú KT határozat melléklete2010. évi beszámoló
Fájl letöltése (040hat.doc)040/2011. (II. 15.) számú KT határozatA "rugalmas lomtalanítás" kísérleti jelleggel történő bevezetéséről a 2011. évre
Fájl letöltése (041hat.doc)041/2011. (II. 15.) számú KT határozatJegyzői munkakör betöltése iránti pályázati felhívás kiírásáról
Fájl letöltése (042hat.doc)042/2011. (II. 15.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő hatályban tartásáról
Fájl letöltése (044hat.doc)044/2011. (II. 15.) számú KT határozatA Budaörs Kistérség Többcélú Társulással nevelési tanácsadás helyben történő ellátása tárgyában kötött feladatellátási szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (045hat.doc)045/2011. (II. 15.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (046hat.doc)046/2011. (II. 15.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola alapító okirata módosításáról szóló 1/2010. (I. 13.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (047hat.doc)047/2011. (II. 15.) számú KT határozat A Széchenyi István Általános Iskola alapító okirata 5. számú módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (048hat.doc)048/2011. (II. 15.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának felkéréséről a 2011. március hónaptól esedékes nemzetiségi ellenőrzéshez szükséges dokumentáció fenntartó részére történő benyújtására
Fájl letöltése (049hat.doc)049/2011. (II. 15.) számú KT határozatAz Erdő utca 69. szám alatti ingatlan (korábbi Budakeszi Rendőrörs) hasznosítása lehetőségeinek megvizsgálásáról
Fájl letöltése (050hat.doc)050/2011. (II. 15.) számú KT határozatA polgármester 2011. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (051hat.doc)051/2011. (II. 15.) számú KT határozatKözérdekű kötelezettség vállalás szervezésének engedélyezéséről a budakeszi I. Világháborús Emlékmű restaurálása javára
Fájl letöltése (052hat.doc)052/2011. (II. 15.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás vezetőjének határozatlan időre szóló magasabb vezetői megbízása határozott idejű magasabb vezetői megbízássá történő módosításáról
Fájl letöltése (053hat.doc)053/2011. (II. 15.) számú KT határozatA 35/2011. (II. 02.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (056hat.doc)056/2011. (III. 11.) számú KT határozatA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elutasításáról
Fájl letöltése (057hat.doc)057/2011. (III. 11.) számú KT határozatAz új Alkotmányról szóló tájékoztató tudomásul vételéről és felhívás közzétételéről
Fájl letöltése (058hat.doc)058/2011. (III. 11.) számú KT határozatRövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jóváhagyásáról
Fájl letöltése (058hat_1. sz. melléklet.pdf)058/2011. (III. 11.) számú KT határozat 1. számú mellékleteHatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról
Fájl letöltése (058hat_2. sz. mellléklet.pdf)058/2011. (III. 11.) számú KT határozat 2. számú mellékleteHatósági szerződés rövidebb időtartamú közfoglalkoztatásról
Fájl letöltése (059hat.doc)059/2011. (III. 11.) számú KT határozatA 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntésekről szóló 37/2011 (II. 15.) számú KT határozat 9. pontjának módosításáról
Fájl letöltése (061hat.doc)061/2011. (III. 11.) számú KT határozatA Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat főszerkesztői feladatai ellátására létrejött megbízási szerződés módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (062hat.doc)062/2011. (III. 11.) számú KT határozatA 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntésekről szóló 442/2010. (XI. 30.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (063hat.doc)063/2011. (III. 11.) számú KT határozatA helyettesítő jegyző felkéréséről szóló 2/2011. (I. 13.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (064hat.doc)064/2011. (III. 11.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó elvi döntésről szóló 461/2010. (XII. 14.) számú KT határozat 1-10. pontjának hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (065hat.doc)065/2011. (III. 11.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról, egyes tevékenységei kiszervezéséről
Fájl letöltése (066hat.doc)066/2011. (III. 11.) számú KT határozatJegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Fájl letöltése (067hat.doc)067/2011. (III. 11.) számú KT határozatJegyzői álláshely betöltésére új pályázati kiírásáról
Fájl letöltése (069hat.doc)069/2011. (III. 22.) számú KT határozatA 7/2011. (III. 9.) számú BM rendeletben meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Fájl letöltése (070hat.doc)070/2011. (III. 22.) számú KT határozatCzifra Zsuzsanna és Tömösi Attila képviselők Sportpálya felújítása és fejlesztése pályázathoz biztosított önkormányzati önrész csökkentése érdekében intézkedések megtételére történő felkéréséről
Fájl letöltése (071hat.doc)071/2011. (III. 22.) számú KT határozatÉrtékteremtő közfoglalkoztatási program pályázaton történő részvétel jóváhagyásáról, Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Közponjával az ezzel kapcsolatos hatósági szerződés megkötéséről, illetőleg önrész biztosításáról
Fájl letöltése (071hat_melléklet.pdf)071/2011. (III. 22.) számú KT határozat mellékleteHatósági szerződés
Fájl letöltése (072hat.doc)072/2011. (III. 22.) számú KT határozatA Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal kötött határozatlan idejű szerződés 2011. IV. negyedévi költségvetés tárgyalásakor történő újbóli napirendre tűzéséről
Fájl letöltése (073hat.doc)073/2011. (III. 22.) számú KT határozatA Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű szerződés 2011. IV. negyedévi költségvetés tárgyalásakor történő újbóli napirendre tűzéséről
Fájl letöltése (074hat.doc)074/2011. (III. 22.) számú KT határozatA Kompánia Színház Közhasznú Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű szerződés 2011. IV. negyedévi költségvetés tárgyalásakor történő újbóli napirendre tűzéséről
Fájl letöltése (075hat.doc)075/2011. (III. 22.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Saubermacher Kft. közötti közszolgáltatási szerződés-tervezetről szóló 38/2011. (II. 15.) számú KT határozat 2. pontjának módosításáról
Fájl letöltése (076hat.doc)076/2011. (III. 22.) számú KT határozat A Budakeszi Tervtanács 2011. február 10-i üléséről szóló beszámoló ja elfogadásáról
Fájl letöltése (077hat.doc)077/2011. (III. 22.) számú KT határozatA Kontakt-Busz Kft. 4 db autóbusza Erdész téren történő parkolásának engedélyezéséről
Fájl letöltése (078hat.doc)078/2011. (III. 22.) számú KT határozatA közalkalmazottak részére nyújtott béren kívüli juttatás tárgyalásának a 2010. évi pénzmaradvány tárgyalásáig történő elnapolásáról
Fájl letöltése (079hat.doc)079/2011. (III. 22.) számú KT határozatBudakeszi Nagyszénászug Városrész Települési Részönkormányzata létrehozásáról
Fájl letöltése (081hat.doc)081/2011. (IV. 07.) számú KT határozatGarainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzői munkakörbe történő kinevezéséről
Fájl letöltése (082hat.doc)082/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA Budakeszi Rendőrörs létszámbővítéssel járó támogatásáról, az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalások lefolytatásáról
Fájl letöltése (083hat.doc)083/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA Domain.hu Kft-vel kötött adásvételi szerződések módosításának elutasításáról, fizetési kötelezettség teljesítése iránti haladéktalan intézkedések megtételéről
Fájl letöltése (083hat_melléklet.pdf)083/2011. (IV. 07.) számú KT határozat melléklete Ingatlan adás-vételi szerződés módosítása
Fájl letöltése (084hat.doc)084/2011. (IV. 07.) számú KT határozatBuczkó Józseffel határozott időtartamú bérleti szerződés megkötése
Fájl letöltése (085hat.doc)085/2011. (IV. 07.) számú KT határozatKiss Gáborral területbérleti szerződés megkötéséről szóló 43/2011. (II. 15.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (086hat.doc)086/2011. (IV. 07.) számú KT határozatKIss Gáborral határozott időtartamú bérleti szerződés megkötése
Fájl letöltése (087hat.doc)087/2011. (IV. 07.) számú KT határozatBudakeszi Város Stratégiájáról és a gazdasági programról szóló tájékozató elfogadásáról, további egyeztetések folytatásáról
Fájl letöltése (088hat.doc)088/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatójának felkéréséről a pedagógiai program Képviselő-testület elvárásainak megfelelően történő átdolgozására
Fájl letöltése (089hat.doc)089/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárásokról szóló tájékoztató elfogadásáról, illetőleg a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság BVV Kft. részére részletes feladat-ellátással kapcsolatos kritériumok kidolgozására történő felkéréséről
Fájl letöltése (090hat.doc)090/2011. (IV. 07.) számú KT határozatMakkosmária külterületén fekvő egyes ingatlanok belterületbe vonásának elfogadásáról és kezdeményezéséről
Fájl letöltése (090hat_melléklet.pdf)090/2011. (IV. 07.) számú KT határozat mellékleteAzonosító jegyzék
Fájl letöltése (094hat.doc)094/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA BVV Kft. alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (094hat_melléklet.pdf)094/2011. (IV. 07.) számú KT határozat mellékleteAlapító okirat 4. számú módosító okirata
Fájl letöltése (101hat.doc)101/2011. (IV. 07.) számú KT határozat Budakeszi Város Önkormányzata, mint a BSZM Kftl alapítója és Karsai Izabella ügyvezető között létrejött megbízási szerződés módosításáról
Fájl letöltése (102hat.doc)102/2011. (IV. 07.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (102hat_melléklet.pdf)102/2011. (IV. 07.) számú KT határozat mellékleteAlapító okirat 1/2011. számú módosító okirata
Fájl letöltése (103hat.doc)103/2011. (IV. 19.) számú KT határozatA jegyzői jogviszony változásával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról, Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző munkába lépése napjának megjelöléséről
Fájl letöltése (103hat_melléklet.pdf)103/2011. (IV. 19.) számú KT határozat mellékleteMegállapodás áthelyezésről
Fájl letöltése (104hat.doc)104/2011. (IV. 19.) számú KT határozatGarainé dr. Szelenczy Gabriella Herceghalom Község Önkormányzata jegyzőjének kinevezéséig történő helyettesítése ellátásáról
Fájl letöltése (105hat.doc)105/2011. (IV. 19.) számú KT határozatAz Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 69/2011. (III. 22.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (107hat.doc)107/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (108hat.doc)108/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények együttes pénzmaradvány jóváhagyásáról
Fájl letöltése (109hat.doc)109/2011. (IV. 28) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2010. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (110hat.doc)110/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium 2010. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (111hat.doc)111/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola 2010. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (112hat.doc)112/2011. (iv. 28.) számú KT határozatA Tarkabarka Kunterbunt Óvoda 2010. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (113hat.doc)113/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak meleg étkezési utalvány valamint béren kívüli juttatás iránti kérelmének újratárgyalásáról
Fájl letöltése (114hat.doc)114/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata 2011-2014. évi gazdasági programja módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (114hat_melléklet.pdf)114/2011. (IV. 28.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014.
Fájl letöltése (115hat.doc)115/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA 2011. évi Összesített Közbeszerzési Tervről szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (115hat_melléklet.pdf)115/2011. (IV. 28.) számú KT határozat melléklete2011. évi Közbeszerzési Terv
Fájl letöltése (116hat.doc)116/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Budakeszi Rendőrörs Budakeszi közbiztonsági helyzetéről szóló 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (116hat_melléklet.pdf)116/2011. (IV. 28.) számú KT határozat melléklete 2010. évi beszámoló
Fájl letöltése (117hat.doc)117/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Rendőrség, a Polgárőrság és a Közbiztonsági ügyelet részére mobiltelefonok szolgálati célra történő beszerzéséről
Fájl letöltése (118hat.doc)118/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi közbiztonsága kiemelt feladatként való kezelésének kinyilvánításáról
Fájl letöltése (119hat.doc)119/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Rendőrkapitányság, a Budakeszi Városi Polgárőrség és a Figye-lő Őr Biztonsági Szolgálat Kft. között kötendő négyoldalú megállapodás kidolgozásáról
Fájl letöltése (120hat.doc)120/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (120hat_melléklet.pdf)120/2011. (IV. 28.) számú KT határozat melléklete2010. évi beszámoló
Fájl letöltése (121hat.doc)121/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Budakeszi Városi Polgárőrség Köszhasznú Szervezet helyzetéről szóló 2010. évi beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (121hat_melléklet.pdf)121/2011. (IV. 28.) számú KT határozat melléklete2010. évi beszámoló
Fájl letöltése (123hat.doc)123/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal új szervezeti felépítésének elfogadásáról
Fájl letöltése (124hat.doc)124/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázim, az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Széchenyi István Általános Iskola gazdasági feladatainak Polgármesteri Hivatal részére történő átadásáról
Fájl letöltése (125hat.doc)125/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata valamint Tök Község Önkormányzata között létrejött Szociális Intézményi Társulási megállapodás módosításáról
Fájl letöltése (126hat.doc)126/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA helyi építési szabályzat módosításának kezdeményezéséről
Fájl letöltése (127hat.doc)127/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Képviselő-testülete II-III-IV. negyedévi munkaterve módosításáról
Fájl letöltése (127hat_melléklet.pdf)127/2011. (IV. 28.) számú KT határozat melléklete2011. II-III-IV. negyedévi munkaterv
Fájl letöltése (128hat.doc)128/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal alapító okirata 7. számú módosításáról szóló 68/2011. (III. 22.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (129hat.doc)129/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal alapító okirata 7. számú módosító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (130hat.doc)130/2011. (IV. 28.) számú KT határozatMakkosmári külterületén fekvő egyes ingatlanok belterületbe vonásáról szóló 90/2011. (IV. 07.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (131hat.doc)131/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA GAMESZ telke, Sportpálya, Pitypang Óvoda melletti terület, Márity utca, Erdész tér, Etheles park, Kerekmező, Erkel Ferenc Művelődési Ház és környezete, Dózsa György tér, Fő utcai régi óvoda épületére vonatkozó nyilvános hasznosítási pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (132hat.doc)132/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA 811/2 hrsz-ú (Fő u. 260.) önkormányzati ingatlanból 150 m2 kertrész Molnár József részére történő térítésmentes használatba adásáról
Fájl letöltése (133hat.doc)133/2011. (IV. 28.) számú KT határozatDr. Kristóf Judit felkéréséről a HPV vírussal és oltással kapcsolatos előadás megtartására
Fájl letöltése (134hat.doc)134/2011. (IV. 28.) számú KT határozatGulyás Zoltán gombavizsgáló szakellenőri feladatok ellátására irányuló kérelme elutasításáról
Fájl letöltése (135hat.doc)135/2011. (IV. 28.) számú KT határozatMezőőri munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (136hat.doc)136/2011. (IV. 28.) számú KT határozatVédőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (137hat.doc)137/2011. (Iv. 28.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda, a Pitypang Óvoda és a Tarkabarka Kunterbunt Óvoda nyári nyitvatartási rendjének elfogadásáról
Fájl letöltése (138hat.doc)138/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról, a társulási megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (138hat_melléklet.pdf)138/2011. (IV. 28.) számú KT határozat mellékleteTársulási megállapodás
Fájl letöltése (139hat.doc)139/2011. (IV. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város 2011. évi külügyi tervéről
Fájl letöltése (140hat.doc)140/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Budakeszi Rendőrörs létszámának bővítéséről szóló 82/2011. (IV. 07.) számú KT határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (141hat.doc)141/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő út 187. szám alatti ingatlan átalakításához történő tulajdonosi hozzájárulásról, valamint a 25/1, /2, /3, /4 és /5 hrsz-ú ingatlanok újraegyesítésének kezdeményezéséről
Fájl letöltése (142hat.doc)142/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programjának meghatározott feltételekkel történő jóváhagyásáról
Fájl letöltése (143hat.doc)143/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda bővítésével kapcsolatos önrész biztosításáról
Fájl letöltése (144hat.doc)144/2011. (IV. 28.) számú KT határozatA Németh Vidámpark Szolgáltató Kft. részére 2011. május 5-22. közötti időtartamra vidámpark üzemeltetésének engedélyezéséről
Fájl letöltése (147határozat.doc)147/2011. (V. 10.) számú KT határozatA BSZM Kft. működési költségei fedezésére előleg biztosításáról, valamint az ügyvezető tételes elszámolás készítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (148határozat.doc)148/2011. (V. 10.) számú KT határozatA "Budakeszi Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja - Fő utca és Környezete" elnevezésű projekthez kapcsolódó kötelezettség-vállalások belső vizsgálatáról
Fájl letöltése (149hat.doc)149/2011. (V. 10.) számú KT határozatHP & HP BT és Önkormányzat között létrejött hatósági szerződés
Fájl letöltése (150határozat.doc)150/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola hetedik elsős osztálya indításának jóváhagyásáról, valamint további egy tanítói státusz létesítésére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (151határozat.doc)151/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Fájl letöltése (152határozat.doc)152/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatója vezetői megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Fájl letöltése (153határozat.doc)153/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatoknak 2011. augusztus 1. és 2012. július 31. közötti időtartamra történő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásról
Fájl letöltése (154határozat.doc)154/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására Czifra Zsuzsanna igazgató-helyettes megbízásáról
Fájl letöltése (155határozat.doc)155/2011. (V. 10.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói teendőinek ellátására Barcsik Hédi megbízásáról
Fájl letöltése (156hat.doc)156/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz Agora Projekt Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. hasznosítással kapcsolatos településrendezési szerződési ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (156hat_melléklet.pdf)156/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteTelepülésrendezési szerződés
Fájl letöltése (157hat.doc)157/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz ökopiac szolgáltatóház projekt előkészítésének elvi támogatásáról szóló 191/2010. (V. 18.) számú és a szolgáltatóház szabályozási terve módosításáról szóló 273/2010. (VII. 27.) számú KT határozatok hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (158hat.doc)158/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata 2. számú módosító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (159hat.doc)159/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola alapító okirata 6. számú módosító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (160hat.doc)160/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium alapító okirata 3. számú módosító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (161hat.doc)161/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata 5. számú módosító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (162hat.doc)162/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz egyes önkormányzati intézmények időszaki beszámolójának elfogadásáról, illetőleg elutasításáról a 443/2010. (XII. 14.) számú, a 36/2011. (II. 15.) számú és a 37/2011. (II. 15.) számú KT határozatokban foglaltakkal kapcsolatban
Fájl letöltése (163hat.doc)163/2011. (V. 26.) számú KT határozatA 2011. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról
Fájl letöltése (164hat.doc)164/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (164hat_kieg. melléklet.pdf)164/2011. (V. 26.) számú KT határozat 1. számú mellékleteKiegészítő melléklet
Fájl letöltése (164hat_könyvvizsgáló melléklet.pdf)164/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú mellékleteVélemény
Fájl letöltése (164hat_könyvvizsgáló.pdf)164/2011. (V. 26.) számú KT határozat 3. számú mellékleteFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
Fájl letöltése (165hat.doc)165/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról
Fájl letöltése (165hat_1. sz. melléklet.pdf)165/2011. számú KT határozat 1. számú melléklete2011. évi üzleti terv
Fájl letöltése (165hat_2. sz. melléklet.pdf)165/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú melléklete2011. évi tervezett beruházások
Fájl letöltése (165hat_3. sz. melléklet.pdf)165/2011. (V. 26.) számú KT határozat 3. számú mellékleteDíjkalkuláció
Fájl letöltése (166hat.doc)166/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2011. évi teljesítményértékelésének elfogadásáról
Fájl letöltése (167hat.doc)167/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. részére a 2011. évre meghatározott teljesítmény-követelmény elfogadásáról
Fájl letöltése (169hat.doc)169/2011. (V. 26.) számú KT határozatA BSZM Kft. 2010. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (169hat_1. sz. melléklet.pdf)169/2011. (V. 26.) számú KT határozat 1. számú mellékleteSzöveges beszámoló
Fájl letöltése (169hat_2. sz. melléklet.pdf)169/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú mellékleteKiegészítő melléklet
Fájl letöltése (169hat_3. sz. melléklet.pdf)169/2011. (V. 26.) számú KT határozat 3. számú mellékleteŰrlap a beszámolóhoz
Fájl letöltése (169hat_4. sz. melléklet.pdf)169/2011. (V. 26.) számú KT határozat 4. számú mellékleteFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
Fájl letöltése (171hat.doc)171/2011. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között kötendő közszolgálati szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (171hat_melléklet.pdf)171/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteTámogatási megállapodás
Fájl letöltése (172hat.doc)172/2011. (V. 26.) számú KT határozatA BVV Kft. 2010. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (172hat_1. sz. melléklet.pdf)172/2011. (V. 26.) számú KT határozat 1. számú mellékleteŰrlap a beszámolóhoz
Fájl letöltése (172hat_2. sz. melléklet.pdf)172/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú mellékleteKiegészítő melléklet
Fájl letöltése (172hat_3. sz. melléklet.pdf)172/2011. (V. 26.) számú KT határozat 3. számú mellékleteFőkönyvi kivonat
Fájl letöltése (172hat_4. sz. melléklet.pdf)172/2011. (V. 26.) számú KT határozat 4. számú mellékletFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
Fájl letöltése (172hat_5. sz. melléklet.pdf)172/2011. (V. 26.) számú KT határozat 5. számú mellékleteNyilatkozat a mérleg elfogadásához
Fájl letöltése (173hat.doc)173/2011. (V. 26.) számú KT határozatA BSZM Kft. 2011. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve elfogadásáról szóló 170/2011. (V. 26) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről, a BVV Kft 2011. évi üzleti terve tárgyalásának elnapolásásáról
Fájl letöltése (175hat.doc)175/2011. (V: 26.) számú KT határozatA Gamesz és a Polgármesteri Hivatal egyes tevékenységei kiszervezéséről szóló 399/2010. (XI. 16.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (176hat.doc)176/2011. (V. 26.) számú KT határozatA bérpótló juttatásban részesülők hosszú- és rövid időtartamú foglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges, Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával kötendő hatósági szerződés jóváhagyásáról
Fájl letöltése (176hat_1. sz. melléklet.pdf)176/2011. (V. 26.) számú KT határozat 1. számú mellékleteHatósági szerződés
Fájl letöltése (176hat_2. sz. melléklet.pdf)176/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú mellékleteHatósági szerződés 2.
Fájl letöltése (177hat.doc)177/2011. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázati felhívások és kiírások megjelentetéséről, pályázati eljárások lebonyolításáról
Fájl letöltése (177hat_1. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 1. számú mellékleteFőépítészi vélemény - Gamesz telke projekt - Erdő u. 70., hrsz: 959.
Fájl letöltése (177hat_2. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 2. számú mellékleteFőépítészi vélemény - Sportpálya telke projekt, Márity Lajus u. 70.
Fájl letöltése (177hat_3. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 3. számú mellékleteFőépítészi vélemény - Erdész tér projekt, Erdész tér, hrsz. 2420.
Fájl letöltése (177hat_4. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 4. számú mellékleteFőépítész vélemény - Etheles park projekt, Etheles park, hrsz 2306/2011.
Fájl letöltése (177hat_5. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 5. számú mellékletFőépítészi vélemény - Kerekmező - Márity utca, Árpád fejedelem tér projekt, Kerekmező utca, hrsz 2306/65.
Fájl letöltése (177hat_6. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteFőépítészi vélemény - Erkel Ferenc Művelődési Ház és környezete projekt, Fő utca 102-108. hrsz: 1385-1388.
Fájl letöltése (177hat_7.  sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 7. számú mellékleteFőépítész vélemény - Dózsa György tér projekt, Dózsa György tér, hrsz: 495/1.
Fájl letöltése (177hat_8. sz. melléklet.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 8. számú mellékleteFőépítészi vélemény - Régi óvoda épülete projekt, Fő u. 279., hrsz 57/1.
Fájl letöltése (177hat_pályázati felhívás.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 9. számú mellékletePályázati felhívás ingatlan hasznosításra
Fájl letöltése (177hat_pályázati kiírás.pdf)177/2011. (V. 26.) számú KT határozat 10. számú mellékletePályázati kiírás
Fájl letöltése (178hat.doc)178/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz építményadóval kapcsolatos lakossági tájékoztatóról
Fájl letöltése (178hat_melléklet.pdf)178/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteFelhívás építményadó-bevallások aktuálizálására
Fájl letöltése (179hat.doc)179/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Budakeszi 2396/3. helyrajzi számú út ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezéséről
Fájl letöltése (180hat.doc)180/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Budakeszi 076. helyrajzi számú út ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezéséről
Fájl letöltése (181hat.doc)181/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Budakeszi 2396/5. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan telekhatár-rendezéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (181hat_melléklet.pdf)181/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteVáltozási vázrajz
Fájl letöltése (182hat.doc)182/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Budakeszi Fenyő utca útépítéséhez kapcsolódó Ady Endre 34. szám alatti ingatlan telekhatár-rendezéséhez készült változási vázrajz jóváhagyásáról, illetőleg a 499/7. hrsz-ú, telekhatár-rendezéshez szükséges beépítetlen terület tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (183hat.doc)183/2011. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2010. évi átfogó értékelésének elfogadásáról
Fájl letöltése (183hat_melléklet.pdf)183/2011. (V. 26.) számú KT határozat melléklete2010. évi átfogó értékelés
Fájl letöltése (184hat.doc)184/2011. (V. 26.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Budakeszi, Budajenő és Tök településeken 2010. évben végzett feladatellátásáról készített beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (184hat_melléklet.pdf)184/2011. (V. 26.) számú KT határozat melléklete2010. évi feladatellátásról szóló beszámoló
Fájl letöltése (185hat.doc)185/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével 2011. december 31-ig történő megbízásáról
Fájl letöltése (185hat_melléklet.pdf)185/2011. (V. 26.) számú KT határozat mellékleteNyilatkozat
Fájl letöltése (186hat.doc)186/2011. (V. 26.) számú KT határozatMakkosmária belterületbe vonásáról szóló 90/2011. (IV. 07.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (187hat.doc)187/2011. (V. 26.) számú KT határozatAz önkormányzati vagyonvédelem és az intézmények őrzés-védelmi alapelveinek meghatározásáról
Fájl letöltése (188hat.doc)188/2011. (V. 26.) számú KT határozatA Közbiztonsági, Környezetvédelmi- és Közellátási Bizottság tűz- és munkavédelmi tárgyú tájékoztatójának tudomásulvételéről
Fájl letöltése (190hat.doc)190/2011. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi Darányi településrészen a 6628 helyrajzi számú utca ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat közművagyon átadás-átvételi szerződés tervezetének módosításáról
Fájl letöltése (192hat.doc)192/2011. (VI. 08.) számú KT határozatBudakeszi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazott részére történő meleg étkezési utalvány biztosításáról szóló 174/2011. (V. 26.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (193hat.doc)193/2011. (VI. 08.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (194hat.doc)194/2011. (VI. 08.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatója által előterjesztett többletköltséggel nem járó többletóra-keret biztosításához történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (195hat.doc)195/2011. (VI. 08.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt házirendjének elfogadásáról
Fájl letöltése (195hat_melléklet.pdf)195/2011. (VI. 08.) számú KT határozat mellékleteHázirend
Fájl letöltése (196hat.doc)196/2011. (VI. 08.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata éa a Római Katolikus Egyházközség között idősek átmeneti elhelyezése tárgyában létrejött bérleti szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (197hat.doc)197/2011. (VI. 08.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. ügyvezetőjével kötött munkaszerződés módosításáról szóló 168/2011. (V. 26.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (198hat.doc)198/2011. (VI. 08.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és az Euroraptor Kft. között létrejött bérleti szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (198hat_melléklet.pdf)198/2011. (VI. 08.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (207hat.doc)207/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) számú Kormányrendeletben előírt környezeti vizsgálat kidolgozásának elutasításáról
Fájl letöltése (208hat.doc)208/2011. (VI. 30.) számú KT határozatBudakeszi egyes területeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás államigazgatási eljárás II. körére bocsátásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (208hat_1. sz. melléklet.pdf)208/2011. (VI. 30.) számú KT határozat 1. számú mellékleteSzerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ módosítás véleményezésére készített dokumentáció
Fájl letöltése (208hat_2. sz. melléklet.pdf)208/2011. (VI. 30.) számú KT határozat 2. számú mellékleteTérkép
Fájl letöltése (209hat.doc)209/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló 123/2011. (IV. 28.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (210hat.doc)210/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Reventa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Budakeszi Intézményeinek tűz- és munkavédelmi szolgáltatása ellátására történő megbízásáról
Fájl letöltése (211hat.doc)211/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról
Fájl letöltése (212hat.doc)212/2011. (VI. 30.) számú KT határozat4 fő megváltozott munkaképességű személy Polgármesteri Hivatalban 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti időtartamban történő foglalkoztatásáról
Fájl letöltése (213hat.doc)213/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 2011. december 31-ig történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (214hat.doc)214/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi, Petőfi u. 47. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének 2012. június 30-ig történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (215hat.doc)215/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő utca 164. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének 2012. június 30-ig történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (216hat.doc)216/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő utca 133. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Fájl letöltése (217hat.doc)217/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (218hat.doc)218/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (219hat.doc)219/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázim alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (220hat.doc)220/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (221hat.doc)221/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (222hat.doc)222/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (223hat.doc)223/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ részére az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma: "Liszt Ferenc és Kortársa Erkel Ferenc" Pest megyei általános iskolások vetélkedője 2008/5744. számú pályázat önrészére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (224hat.doc)224/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ részére a Balassa Intézet "Liszt Ferenc Emlékév Budakeszin" NÉT/28-2/2011. számú pályázat önrészére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (225hat.doc)225/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma "Honismereti kör és fotószakkör tábora megrendezése" elnevezésű, 2032/5015. számú pályázat önrészére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (226hat.doc)226/2011. (VI. 30.) számú KT határozatAz NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma "KESZI Táncház programok megvalósítására az Üsztürű Együttessel" elnevezésű, 1908/1703. számú pályázat önrészére fedezetet biztosításáról
Fájl letöltése (227hat.doc)227/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi Hírmondó 2011. évi I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról, illetőleg a Budakeszi Hírmondó további megjelentetésére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (228hat.doc)228/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Budakeszi Hírmondó megjelenési formája jóváhagyásáról
Fájl letöltése (229hat.doc)229/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA gyalogos átkelők engedélyezési terveinek elkészítésére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (229hat_melléklet.pdf)229/2011. (VI. 30.) számú KT határozat mellékleteTervezési szerződés
Fájl letöltése (230hat.doc)230/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA "Budakeszi Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitáció" elnevezésű, KMOP 5.2.1/B-2f-2009-0014. számú pályázat kapcsán felmerült közmű-csatlakozási- és fejlesztési költségekre fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (231hat.doc)231/2011. (VI. 30.) számú KT határozatBudakeszi Fő utca fejlesztése, járdák állapotának javítása érdekében lakossági felhívás megjelentetéséről
Fájl letöltése (232hat.doc)232/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA BVV Kft. Fő térben kialakítandó 3 db kamera kiállás kiépítése költségeinek megvizsgálására történő felkéréséről
Fájl letöltése (233hat.doc)233/2011. (VI. 30.) számú KT határozat 4 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka álláshely Pitypang Óvodában történő iztosításáról
Fájl letöltése (234hat.doc)234/2011. (VI. 30.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én kötött szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (235hat.doc)235/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Fájl letöltése (236hat.doc)236/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA 2011. augusztus 19. és 21. napján tartandó Családi Napok rendezvénysorozat előkészületeiről szóló tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (237hat.doc)237/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Településrész fejlesztési, karbantartási feladatai ellátása céljából elkülönített számla létrehozásáról
Fájl letöltése (238hat.doc)238/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat működéséhez szükséges aldomain név megrendeléséről
Fájl letöltése (239hat.doc)239/2011. (VI. 30.) számú KT határozatA "Közbiztonság kérdése az ifjúság körében a nyári szünidővel összefüggésben" címmel előterjesztett beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (240hat.doc)240/2011. (VI. 30.) számú KT határozatBudakeszi Tervtanács 2011. március 17-i és 2011. május 19-i üléséről szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (241hat.doc)241/2011. (VI. 30.) számú KT határozatBudakeszi Köztemető fenntartására és üzemeltetésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (242hat.doc)242/2011. (VI. 30.) számú KT határozat A lejárt határidejű határozatokról
Fájl letöltése (243hat.doc)243. (VII. 06.) számú KT határozatA Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Fájl letöltése (244hat.doc)244/2011. (VII. 06.) számú KT határozatA Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói feladatok ellátásra kötendő megbízási szerződésról
Fájl letöltése (245hat.doc)245/2011. (VII. 06.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a BSZM Nonprofit Kft között kötendő megbízási szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (246hat.doc)246/2011. (VII. 06.) számú KT határozatAz Alpine Hungária Építő Kft.-vel a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-001. számú, "Fő utca és környezete" elnevezésű projekt parkrekonstrukció kivitelezési munkáinak kiegészítő építési munkái elvégzése tárgyában kötendő vállalkozási szerződésről
Fájl letöltése (247hat.doc)247/2011. (VII. 06.) számú KT határozatKMOP-2009-4-6-1./B-09 "A Budakeszi Pitypang Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadása és ellátása érdekében" elnevezésű projektre vonatkozó hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás indításáról
Fájl letöltése (248ahat.doc)248/a/2011. (VII. 18.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Emlékház rekonstrukciója kiegészítő építési munkáira vonatkozó költség elszámolhatósága BVV Kft. általi megvizsgálásáról
Fájl letöltése (248hat.doc)248/2011. (VII. 06.) számú KT határozatA KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014. számú, Budakeszi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, valamint a Nagy Sándor József Emlékház rekonstrukciójának kiegészítő építési munkáira vonatkozó hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásról
Fájl letöltése (249hat.doc)249/2011. (VII. 18.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi Labdarúgó Akadémia és az Erkel Ferenc Művelődési Központ között a városi sportpálya használata tárgyában kötendő megállapodásról
Fájl letöltése (250hat.doc)250/2011. (VII. 18.) számú KT határozatA városi sportpálya használatához adandó hozzájárulásról a Budakeszi Sport Klub részére a 2011-2012. évi MLSZ bajnoksági mérkőzésekre
Fájl letöltése (251hat.doc)251/2011. (VII. 18.) számú KT határozat Beruházási hitelfelvételre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
Fájl letöltése (253hat.doc)253/2011. (VII. 28.) számú KT határozatBudakeszi Gyerekköztársaság Egyesület
Fájl letöltése (253hat_melléklet.pdf)253/2011. (VII. 28.) számú KT határozat mellékleteCsaládok Völgye koncepció
Fájl letöltése (254hat.doc)254/2011. (VII. 28.) számú KT határozatBudaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8. számú módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (255hat.doc)255/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (256hat.doc)256/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA XVII. Családi Nap Fesztivál lebonyolítására közérdekű kötelezettségvállalás szervezéséről
Fájl letöltése (257hat.doc)257/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti négylakásos épület egyik lakásának konyha, étkező és tetőtér fennmaradásához adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (257hat_meléklet.pdf)257/2011. (VII. 28.) számú KT határozatNyilatkozat engedély megadásához
Fájl letöltése (258hat.doc)258/2011. (VII. 28.) számú KT határozatGyepmesteri teendők ellátására pályázati felhívás közzétételéről
Fájl letöltése (259hat.doc)259/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (260hat.doc)260/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Budakeszi Bölcsőde működésének ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben foglaltak tudomásulv ételéről
Fájl letöltése (261hat.doc)261/2011. (VII. 18.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Program elkészítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (262hat.doc)262/2011. (VII. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Tonix 2000 Bt. közötti, iskolabusz üzemeltetése tárgyában kötendő szerződésről
Fájl letöltése (263hat.doc)263/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásának a jogszabályi környezet tisztázódását és a Regionális Terv elkészültét követően történő megrendeléséről
Fájl letöltése (264ahat.doc)264/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola működésének törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló belső ellenőr által készített jelentés elfogadásáról
Fájl letöltése (264ahat_ melléklet 1..pdf)264/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékleteEllenőrzési jelentés törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzésről
Fájl letöltése (264ahat_melléklet 2..pdf)264/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteIntézkedési terv a működés törvényességi, szabályszerűségi ellenőrzése tárgyában tett belső ellenőri megállapításokkal kapcsolatban
Fájl letöltése (264ahat_melléklet 3..pdf)264/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozat 3. számú melléklete Ellenőrzési jelentés a 2011. évi költségvetési bérelőirányzatok jogcímeinek megalapozottsága szabályszerűségi ellenőrzéséről
Fájl letöltése (264ahat_melléklet 4..pdf)264/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozat 4. számú mellékleteIntézkedési terv a 2011. évi költségvetési bérelőirányzatok jogcímeinek megalapozottsága szabályszerűségi ellenőrzéséről
Fájl letöltése (264hat.doc)264/2011. (VII. 28.) számú KT határozat A Széchenyi István Általános Iskola nem szakalkalmazotti létszámának 2011. szeptember 1-i hatállyal 2 fővel történő csökkentéséről
Fájl letöltése (265hat.doc)265/2011. (VII. 28.) számú KT határozat1 fő informatikus álláshely Polgármesteri Hivatalban történő betöltésének engedélyezéséről
Fájl letöltése (266hat.doc)266/2011. (VII. 28.) számú KT határozatKiss Gábor vállalkozónak a 2011. április 1-én kelt szerződés alapján eredeti állapot helyreállítására kötelezéséről
Fájl letöltése (267hat.doc)267/2011. (VII. 28.) számú KT határozat A Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális Központja átalakítására, felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési terve felhasználási jogának megvásárlásáról
Fájl letöltése (270hat.doc)270/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA súlykorlátozási rendelet bevezetéséhez szükséges fedezet biztosításáról szóló 419/2010. (XI. 30.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (271hat.doc)271/2011. (VII. 28.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi aktualizált városi rendezvény programjának elfogadásáról
Fájl letöltése (271hat_melléklet.pdf)271/2011. (VII. 28.) számú KT határozat mellékleteKimutatás a 2011. évi városi rendezvényekről
Fájl letöltése (272hat.doc)272/2011. (VII. 28.) számú KT határozatAz általános tartalék keretben lévő tételek költségvetési rendeletbe történő átvezetéséről
Fájl letöltése (274hat.doc)274/2011. (VII. 28.) számú KT határozatKMOP-2009-4-6-1/B-09 számú a "Pitypang Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadására és ellátása érdekében" elnevezésű projekt bővítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítő munkálataira 3,5 MFt fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (275hat.doc)275/2011. (VII. 28.) számú KT határozatKMOP-2009-4-6-1/B-09 számú a "Pitypang Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadására és ellátása érdekében" elnevezésű projekt bővítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítő munkálataira 15,5 MFt fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (276hat.doc)276/2011. (VII. 28.) számú KT határozat Budakeszi Város Önkormányzatának a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.054/2010/7. számú másodfokú ítélete alapján való kötelezése az Aditus Zrt. részére megbízási díj és kamatai, illetőleg perköltség megfizetésére
Fájl letöltése (277hat.doc)277/2011. (VII. 28.) számú KT határozatOrszággyűléshez történő felterjesztési jogról a génmódosított részt és összetevőt tartalmazó takarmánnyal, továbbá 0,9 + GMO tartalomnál nagyobb részt tartalmazó emberi táplálkozásra szolgáló élelmiszerek forgalomba hozatala megtiltásával kapcsolatosan
Fájl letöltése (278hat.doc)278/2011. (VII. 28.) számú KT határozatAz Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság Nagyszénászug közterületi nevei, illetve házszámozási rendszere felülvizsgálatára történő felkéréséről
Fájl letöltése (279hat.doc)2792011. (VII. 28.) számú KT határozatNagyszénászug földgáz-hálózat kiépítése tárgyában a TIGÁZ Zrt-vel való tárgyalások kezdeményezéséről
Fájl letöltése (280hat.doc)280/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság Nagyszénászug fokozottan védett területté nyilvánítása lehetőségének megvizsgálására történő felkéréséről
Fájl letöltése (281hat.doc)281/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Budakeszi 0113/1. helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlan közös hasznosítására irányuló együttműködési szándék kinyilvánításáról
Fájl letöltése (282ahat.doc)282/a/2011. (VII. 28.) számú KT határozat A Budakeszi, 0163. hrsz.-ú ingatlan, illetve erdő földrészletének, továbbá szántó községi mintatér földrészletének Budakeszi Város Önkormányzata részére történő tulajdonba adása kezdeményezésének elutasításáról
Fájl letöltése (282hat.doc)282/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA 0161. helyrajzi számú ingatlan terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (283hat.doc)283/2011. (VII. 28.)A 0177/11 hrsz-ú ingatlan szántóföld részletének terület- és településrendezés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése, erdő földrészletének természetvédelmi célból nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján történő hasznosításáról
Fájl letöltése (286hat.doc)286/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA 2026/1 és 2026/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásához, valamint az 1810 hrsz-ú földrészlettel (Erkel utca) történő telekalakításhoz történő tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (286hat_melléklet.pdf)286/2011. (VII. 28.) számú KT határozat mellékleteVáltozási vázrajz
Fájl letöltése (287hat.doc)287/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA Walter Kft. részére az elmaradt bérleti díj, illetőleg az első- és másodfokú perköltség Pest Megyei Bíróság 2.Pf.29.379/2010/6. számú másodfokú ítéletében foglaltaknak megfelelően történő megfizetéséről
Fájl letöltése (308hat.doc)308/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 100/2011. (IV. 07.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (309hat.doc)309/2011. (VII. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (310hat.doc)310/2011. (VII. 28.) számú KT határozatSzállítói kötelezettségek teljesítése céljából 50 MFt. kölcsön Keszivíz Kft-től történő igénybevételéről
Fájl letöltése (310hat_melléklet.pdf)310/2011. (VII. 28.) számú KT határozat mellékleteKölcsönszerződés
Fájl letöltése (311hat.doc)311/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatA 177/2011. (V. 26.) számú KT határozattal kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Fájl letöltése (312hat.doc)312/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatA BVV Kft. finanszírozásáról szóló 273/2011. (VII. 28.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (313hat.doc)313/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. közötti támogatási szerződés módosításánal elfogadásáról
Fájl letöltése (314hat.doc)314/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatA Walter Kft. elmarad bérleti díja, illetőleg az első- és másodfokú perköltség megfizetéséről szóló 287/2011. (VII. 28.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (315hat.doc)315/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatA 923. hrsz-ú ingatlan közmű ellátására szolgáló elektromos légvezeték, szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték átépítéséről, illetőleg az átépítést követően az ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzéséről
Fájl letöltése (316hat.doc)316/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatAz Erdő utca 83. szám alatti ingatlanon lévő épület átalakítása és bővítése során az épület alatt feltárt pince megtartásáról és hasznosításáról, a bővítésre vonatkozó építési engedély módosításáról
Fájl letöltése (317hat.doc)317/2011. (VIII. 04.) számú KT határozatA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a 2746 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, létesítendő hulladékudvar helyszínére kötendő megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (317hat_melléklet.pdf)317/2011. (VIII. 04.) számú KT határozat mellékleteVáltozási vázrajz
Fájl letöltése (324 hat.doc)324/2011. (VIII. 16.) számú KT határozatBudakeszi szilárd burkolatú útjainak kátyúzására 6 MFt. fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (328hat.doc)328/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda létszámcsökkentésének elutasításáról
Fájl letöltése (329hat.doc)329/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Progress-B'90 Zrt. Budakeszi Városháza rekonstrukciója és bővítése, a Nagy Sándor József Emlékház rekonstrukciója kiegészítő építési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében tett ajánlata elfogadásáról
Fájl letöltése (330hat.doc)330/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA BSZM Kft. alapító okirata módosítását tartalmazó 5. számó módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (332hat.doc)332/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (332hat_melléklet.pdf)332/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat mellékleteSzervezeti és Működési Szabályzat
Fájl letöltése (333hat.doc)333/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (333hat_melléklet.pdf)333/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat mellékletePedagógiai Program
Fájl letöltése (334hat.doc)334/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola házirendjének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (334hat_melléklet.pdf)334/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat mellékleteHázirend
Fájl letöltése (335hat.doc)335/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatSzéchenyi István Általános Iskola pedagógus létszámának fél napközis nevelő, tanító álláshely növelésének 2011. augusztus 25. napjától történő engedélyezéséről
Fájl letöltése (336hat.doc)336/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Porgramjának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (336hat_melléklet1.pdf)336/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat 1. számú mellékletePedagógiai Program
Fájl letöltése (336hat_melléklet2.pdf)336/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat 2. számú mellékleteHelyi tanterv 1998.
Fájl letöltése (336hat_melléklet3.pdf)336/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat 3. számú mellékleteHelyi tanterv 2011.
Fájl letöltése (336hat_melléklet4.pdf)336/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat 4. számú mellékleteTematika
Fájl letöltése (337hat.doc)337/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programjának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (337hat_melléklet.pdf)337/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat mellékleteMinőségirányítási Program
Fájl letöltése (338hat.doc)338/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Közművelődési Koncepcióval kapcsolatos tájékoztatóról szóló 417/2009. (XII. 15.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (339hat.doc)339/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatJóna Péter okleveles építőmérnök és a For Vid Kft. parkolási rendelet-tervezet forgalomtechnikai szempontú szakértői vizsgálatával történő megbízásáról
Fájl letöltése (340hat.doc)340/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA Budakeszi Rendőrörs állományába kerülő 8 fő fiatal pályakezdő rendőr részére 50.097,- Ft lakhatási támogatás biztosításáról, továbbá Budakeszi Város Önkormányzata és a MÁV Repülő- és Ejtőernyős Sportegyesület közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról
Fájl letöltése (341hat.doc)341/2011. (VIII. 25.) számú KT határozatA PANN-TOX Környezethigiénés és Szolgáltató Kft-vel féreg- és rágcsálómentesítési szolgáltatás tárgyában 2011. 08. 26. és 2011. 12. 31-ig terjedő időtartamra kötendő vállalkozási szerződésről
Fájl letöltése (341hat_melléklet.pdf)341/2011. (VIII. 25.) számú KT határozat mellékleteVállalkozási szerződés
Fájl letöltése (349hat.doc)349/2011. (VIII. 31.) számú KT határozat"Budakeszi Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" elnevezésű KMOP-5.2.1/-2f-2009-0014. számú projekt keretében a Pro Régió Kft. által jogosulatlanul átutalt előleg visszafizetéséről
Fájl letöltése (354hat.doc)354/2011. (IX. 08.) számú KT határozatAz Omega-System Kft. Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat lapkiadás költségeinek csökkentéséről készített javaslata elfogadásáról, illetőleg a Hírmondó közéleti folyóiratról szóló 228/2011. (VI. 30.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (355hat.doc)355/2011. (IX. 08.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítását tartalmazó 7. számú módosító okirat elfogadásáról
Fájl letöltése (356hat.doc)356/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (357hat.doc)357/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA KMOP-2009-4-6-1/B-09. számú a "Pitypang Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadására és ellátása érdekében" elnevezésű projekt kiegészítő építési munkálataira a Progress-B'90 Zrt. ajánlatának elfogadásáról
Fájl letöltése (358hat.doc)358/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal székhelyére történő visszaköltözése miatti zárvatartásáról szóló lakossági tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (359hat.doc)359/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA 2011. november 8. 18.00 órakor kezdődő közmeghallgatás tartásáról
Fájl letöltése (360hat.doc)360/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA BVV Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
Fájl letöltése (361hat.doc)361/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA BVV. Kft. alapító okirata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (362hat.doc)362/2011. (IX. 08.) számú KT határozataA Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított társulási megállapodása elfogadásáról
Fájl letöltése (362hat_melléklet.pdf)362/2011. (IX. 08.) számú KT határozat mellékleteTársulási megállapodás
Fájl letöltése (363hat.doc)363/2011. (IX. 08.) számú KT határozatMakkomária belterületbe vonásáról szóló 90/2011. (IV. 07.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (364hat.doc)364/2011. (IX. 08.) számú KT határozatSomos Miklós Munkácsy díjas festőművész munkásságáról szóló könyv megjelentetésének 100 EFt-tal történő támogatásáról
Fájl letöltése (365hat.doc)365/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA Hiszeg Bt-vel a Dózsa György téren "Mobilbox" pékárusító pavilon elhelyezése tárgyában 2011. 09. 08-tól 2011. 12. 31-ig terjedő időtartamra kötendő bérleti szerződésről
Fájl letöltése (366hat.doc)366/2011. (IX. 08.) számú KT határozat Makkosmária belterületbe vonásával kapcsolatos geodéziai pótmunkákra fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (366hat_melléklet.pdf)366/2011. (IX. 08.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (367hat.doc)367/2011. (IX. 08.) számú KT határozatBudakeszi Tervtanács 2011. 08. 18-i üléséről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (368hat.doc)368/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA Budakeszi 0200/10. hrsz-ú ingatlan 'c' alrészletének közlekedési infrastruktúra fejlesztése, terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (369hat.doc)369/2011. (IX. 08.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretéből 10 MFt általános tartalékkeretbe történő átcsoportosításáról
Fájl letöltése (370hat.doc)370/2011. (IX. 13.) számú KT határozatAz EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0025. számú projekt szakmai, műszaki tartalmának általános vizsgálatáról és a pályázati dokumentáció módosítására készült jelentésének tudomásulvételéről
Fájl letöltése (370hat_1. sz. melléklet.pdf)370/2011. (IX. 13.) számú KT határozat 1. számú mellékleteAz 198/2011. (VI. 08.) számú KT határozat az Euroraptor Kft-vel kötendő megbízási szerződésről
Fájl letöltése (370hat_2. sz. melléklet.pdf)370/2011. (IX. 13.) számú KT határozat 2. számú mellékleteElőterjesztés a Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt pályázatának monitoring vizsgálatára tett észrevételek tárgyában
Fájl letöltése (371hat.doc)371/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Hatósági Elnökhelyettesétől az Okmányiroda szomszédságában tervezett 24 órás Városi Ügyelet törvényi feltételei tárgyában állásfoglalás kéréséről
Fájl letöltése (372hat.doc)372/2011. (IX. 13.) számú KT határozat24 órás Városi Ügyelet létesítéséről
Fájl letöltése (373hat.doc)373/2011. (IX. 13.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (373hat_melléklet.pdf)373/2011. (IX. 13.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolója
Fájl letöltése (374hat.doc)374/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA P+R parkoló kialakítása lehetőségének megvizsgálásáról
Fájl letöltése (375hat.doc)375/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA fizető parkolási rendszerről szóló rendelet hatályosulásának hatályba lépést követő hat hónapon belüli felülvizsgálatáról
Fájl letöltése (376hat.doc)376/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Magyar Köztársaság Belügyminisztere részére Budakeszi Város járási székhely településsé nyilvánítása tárgyában tett javaslatról
Fájl letöltése (377hat.doc)377/2011. (IX. 13.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Dicent Vagyonkezelő Kft. közötti ingatlanbérleti szerződés módosításáról
Fájl letöltése (378hat.doc)378/2011. (IX. 13.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Contigo Bt. közötti, weboldalak kialakítása és karbantartása tárgyában kötendő határozatlan idejű megbízási szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (379hat.doc)379/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda új csoportszobáinak berendezéséhez fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (380hat.doc)380/2011. (IX. 13.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata KMOP-4.5.2-11. számú "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" elnevezésű pályázaton való részvételi szándéka kifejezéséről
Fájl letöltése (381hat.doc)381/2011. (IX. 13.) számú KT határozat Kiss Gábor vállalkozóval 2011. 04. 11-én kötött területbérleti szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről
Fájl letöltése (382hat.doc)382/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0163. hrsz-ú ingatlan településszerkezeti terv alapján közpark funkciójú terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (383hat.doc)383/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0165/18. hrsz-ú ingatlan önkormányzat tulajdonát képező 4,6 hektárt meghaladó részének nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (384hat.doc)384/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0168. hrsz-ú ingatlan közlekedési infrastruktúra fejlesztése, terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (385hat.doc)385/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0169/1. hrsz-ú ingatlan közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (386hat.doc)386/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0169/2. hrsz-ú ingatlan közérdekű célból pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján közérdekű célból önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (387hat.doc)387/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0172. hrsz-ú ingatlan nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján közérdekű célból önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (388hat.doc)388/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0174. hrsz-ú ingatlan nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján közérdekű célból önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (389hat.doc)389/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0175. hrsz-ú ingatlan közlekedési infrastruktúra fejlesztése, terület- és településrendezés céljából nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (390hat.doc)390/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Budakeszi 0176. hrsz-ú ingatlan nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vétel útján önkormányzat részére történő tulajdonba adásáról
Fájl letöltése (391hat.doc)391/2011. (IX. 13.) számú KT határozatAz egyes önkormányzati fenntartású intézmények gondnoksági, karbantartási és takarítói feladatai BVV Kft-be történő kiszervezéséről
Fájl letöltése (392hat.doc)392/2011. (IX. 13.) számú KT határozatEgyes önkormányzati fenntartású intézmények gondnoksági, karbantartói és takarítói feladatai ellátásának a mindenkori költségvetésben történő tervezése kinyilvánításáról
Fájl letöltése (393hat.doc)393/2011. (IX. 13.) számú KT határozatIllegális hulladéklerakó felszámolási munkálataira fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (394hat.doc)394/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda kapaciásbővítése kapcsán szükségessé vált mérőbővítéshez a Fővárosi Vízművek számára fizetendő díj biztosításáról
Fájl letöltése (395hat.doc)395/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA BVV Kft. egységes önkormányzati és intézményi beszerzési koncepció kidolgozására történő megbízásáról
Fájl letöltése (396hat.doc)396/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA Fő téri parkban elhelyezendó biztonsági kamerák telepítésére fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (397hat.doc)397/2011. (IX. 13.) számú Kt határozatA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) részére a lakosságot érintő rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzás mérési programmal kapcsolatos mérőműszerek kihelyezésére adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (398hat.doc)398/2011. (IX. 13.) számú KT határozatA KMOP 3.3.1.-B-10-2010. számú "Belterületi csapadékvíz rekonstrukciója" elnevezésű pályázaton elnyert 80 MFt összegű támogatásról való lemondásról, és az ezzel kapcsolatosan hozott határozatok hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (400hat.doc)400/2011. (IX. 13.) számú KT határozatBudapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával a bérpótló juttatásban részesülők rövid időtartamú foglalkoztatásának megkezdése tárgyában hatósági szerződés megkötéséről
Fájl letöltése (400hat_melléklet.pdf)400/2011. (IX. 13.) számú KT határozat mellékleteHatósági szerződés
Fájl letöltése (401hat.doc)401/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA BKV Zrt. részére a BKV "Futár" projekt keretén belül a Dózsa György téri autóbusz végállomásra és az Erkel utcai buszmegállóba utas-tájékoztató rendszer telepítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (402hat.doc)402/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA súlykorlátozási rendelet 2011. november 1. napján történő hatálybalépésének elfogadásáról és az erről szóló lakossági tájékoztató megjelentetéséről
Fájl letöltése (403hat.doc)403/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt helyszínekre tervezett gyalogos átkelők létesítéséhez adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (404hat.doc)404/2011. (IX. 29.) számú KT határozatAz Adamesz Kft. részére a Farkashegyi Repülőtéren autómodell terepverseny-pálya kialakítása céljából biztosított területről
Fájl letöltése (405hat.doc)405/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola létszámtúllépésének engedélyezéséhez adott fenntartói hozzájárulásról
Fájl letöltése (406hat.doc)406/2011. (IX. 23.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola pedagógus létszáma 1 fő tanítói álláshellyel 2011. október 1. napjától történő növeléséhez adott fenntartói hozzájárulásról
Fájl letöltése (407hat.doc)407/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal személyi személyi juttatások keretéből 11 MFt általános tartalékkeretbe történő átcsoportosításáról
Fájl letöltése (408hat.doc)408/2011. (IX. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás címén étkezési utalvány 3 hónap időtartamra történő biztosításáról
Fájl letöltése (409hat.doc)409/2011. (IX. 29.) számú KT határozatAz építményadóval kapcsolatos tájékoztatásról szóló 178/2011. (V. 26.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (410hat.doc)410/2011. (IX. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község Önkormányzata között 2008. január 8-án létrejött Szociális Intézményi Társulási megállapodás módosításáról
Fájl letöltése (412hat.doc)412/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA NoePrima Kft. Polgármesteri Hivatal székhelyére történő visszaköltöztetésével történő megbízásáról
Fájl letöltése (413hat.doc)413/2011. (IX. 29.) számú KT határozatAz Al Container Hungária Kft. Polgármesteri Hivatal irattárkonténereinek székhelyére történő visszaszállításával torténő megbízásáról
Fájl letöltése (414hat.doc)414/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Stulwerk Kft. Polgármesteri Hivatal részére irodabútorai és egyéb berendezési tárgyai tekintetében tett ingyenes felajánlása elfogadásáról
Fájl letöltése (415hat.doc)415/2011. (IX. 29.) számú KT határozatAz újonnan épült Polgármesteri Hivatal irodabútorai és egyéb berendezési tárgyai Stulwerk Kft- től történő beszerzéséről
Fájl letöltése (416hat.doc)416/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA BVV Kft. Polgármesteri Hivatal részére szükséges függönyök beszerzésére irányuló ajánlat kérésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (417hat.doc)417/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal külső környezetében 3 db térfigyelő kamera elhelyezéséről
Fájl letöltése (419hat.doc)419/2011. (IX. 29.) számú KT határozatDr. Tóthpál Tamás Pest Megyei Bíróság 8.Mf.20.188/20011/9. számú ítéletében foglalt viszontkövetelése megfizetésére irányuló részletfizetési kérelme elutasításáról
Fájl letöltése (420hat.doc)420/2011. (IX. 29.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata gyepmesteri pályázatának Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. általi elnyeréséről
Fájl letöltése (422hat.doc)422/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA 2011. évi ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálat megszervezéséről
Fájl letöltése (424hat.doc)424/2011. (IX. 29.) számú KT határozatIdőszaki kiállítások Polgármesteri Hivatalban történő megrendezésének támogatásáról
Fájl letöltése (425hat.doc)425/2011. (IX. 29.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal belső falain tablók elhelyezéséről
Fájl letöltése (426hat.doc)426/2011. (IX. 29.) számú KT határozatAz elismert követelések behajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, az erről szóló írásos beszámoló elkészítéséről
Fájl letöltése (431hat.doc)431/2011. (X. 12.) számú KT határozatA lakáskoncepció elfogadásáról és annak módosításáról szóló 38/2002. (III. 7.) számú, 301/2008. (XI. 13.) számú és a 372/2009. (XI. 10.) számú KT határozatok hatályon kívül helyezéséről, a település új lakáskoncepciójának elfogadásáról
Fájl letöltése (432hat.doc)432/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány részére a Városi Ügyelet/Polgárőrség lakókonténerének a BVV Kft. Erdő utcai telephelye udvarára történő elhelyezéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (433hat.doc)433/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Budakeszi Bölcsődében megüresedett szolgálati lakás 5 fő pályakezdő rendőr részére 2011. október 1. és 2012. szeptember 30. közötti időtartamra szálláshelyként való használatához történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (434hat.doc)434/2011. (X. 12.) számú KT határozatMakkosmária belterületbe vonásával kapcsolatos költségek csökkentésének, illetőleg elengedésének elutasításáról, 3 havi részletfizetés engedélyezéséről
Fájl letöltése (435hat.doc)435/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Kompánia Színházi Társulat részére a 2011. október 10. és 16. között megrendezésre kerülő " III. Mezei Mária Kulturális Emlékhét" megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (436hat.doc)436/2011. (X. 12.) számú KT határozatSzociális segélykeret átcsoportosításáról
Fájl letöltése (437hat.doc)437/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata egységes szerkezetbe foglalt módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (438hat.doc)438/2011. (X. 12.) számú KT határozatKerekmező és Kenderföld utcák csapadékvíz-elvezetésének elvi támogatásáról
Fájl letöltése (439hat.doc)439/2011. (X. 12.) számú KT határozatMammutfenyők környezetének megújítására vonatkozó kertépítészeti terv elfogadásáról
Fájl letöltése (439hat_melléklet.pdf)439/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteTérkép
Fájl letöltése (440hat.doc)440/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola udvarán álló mezei juharfa kivágásához történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (441hat.doc)441/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda 2010/2011-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (441hat_melléklet.pdf)441/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteA Pitypang Óvoda 2010/2011-es nevelési évről szóló beszámolója
Fájl letöltése (442hat.doc)442/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda 2010/2011-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (442hat_melléklet.pdf)442/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteA Szivárvány Óvoda 2010/2011-es nevelési évről szóló beszámolója
Fájl letöltése (443hat.doc)443/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011-es tanévről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (443hat_melléklet.pdf)443/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteA Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011-es tanévről szóló beszámolója
Fájl letöltése (444hat.doc)444/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium 2010/2011-es tanévről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (444hat_melléklet.pdf)444/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteA Nagy Sándor József Gimnázium 2010/2011-es tanévről szóló beszámolója
Fájl letöltése (445hat.doc)445/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (445hat_melléklet.pdf)445/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévről szóló beszámolója
Fájl letöltése (446hat.doc)446/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda létszámtúllépéséhez a 2011/2012-es nevelési évre adott fenntartói hozzájárulásról
Fájl letöltése (447hat.doc)447/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámtúllépéséhez a 2011/2012-es tanévre adott fenntartói hozzájárulásról
Fájl letöltése (448hat.doc)448/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tehetségpontként való regisztrálásához fenntartói hozzájárulás megadásáról
Fájl letöltése (449hat.doc)449/2011. (X. 12.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 1956-os Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó október 23-i Budakeszi Városi Ünnepség menetéről szóló tervezetének elfogadásáról
Fájl letöltése (449hat_melléklet.pdf)449/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 1956-os Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó október 23-ai Budakeszi Városi Ünnepség menetéről szóló tervezete
Fájl letöltése (450hat.doc)450/2011. (X. 12.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal 3 db irattári konténerének a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarára történő elhelyezésével kapcsolatos területkialakítási munkákra fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (450hat_melléklet.pdf)450/2011. (X. 12.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (451hat.doc)451/2011. (X. 18.) számú KT határozatA BVV Kft. felkéréséről a Wass Albert szobor 2011. október 23-i avatásig a szükséges munkálatok elvégzésére
Fájl letöltése (452hat.doc)452/2011. (X. 18.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal székhelyére történő visszaköltözésével kapcsolatos költségek jóváhagyásáról
Fájl letöltése (453hat.doc)453/2011. (X. 18.) számú KT határozatA nem szilárd burkolatú utak javításához a BVV Kft. részére szükséges költségek biztosításáról
Fájl letöltése (455hat.doc)455/2011. (X. 18.) számú KT határozat A Polgármesteri Hivatal felkéréséről a város forgalmi rendjével kapcsolatos javaslatok és észrevételek megvizsgálására
Fájl letöltése (456hat.doc)456/2011. (X. 18.) számú KT határozatA Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat részére a krízishelyzetbe került budakeszi család elhelyezése érdekében fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (457hat.doc)457/2011. (X. 18.) számú KT határozatA BSZM Kft. ügyvezetőjének a cég gazdálkodásáról szóló kimutatás, illetőleg beszámoló elkészítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (458hat.doc)458/2011. (X. 18.) számú KT határozatA BKV Zrt. 222-es járatának Halottak napi, rendkívüli hétvégi menetrendjéről szóló ajánlata elutasításáról
Fájl letöltése (459hat.doc)459/2011. (X. 18.) számú KT határozatA Blue Banana Sportklub által létesítendő kerékpáros crosspálya kialakításához történő hozzájárulás
Fájl letöltése (460hat.doc)460/2011. (X. 27.) számú KT határozatA 454/2011. (X. 18.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről, Euroraptor Kft. ajánlatának elfogadása a
Fájl letöltése (461hat.doc)461/2011. (X. 27.) számú KT határozatVadász Bence ajánlatának elfogadásáról a KMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? című pályázathoz kapcsolódó új bölcsőde építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére
Fájl letöltése (462hat.doc)462/2011. (X. 27.) számú KT határozatTóth Gábor Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondásának elfogadásáról, Ohr Alajos új tagként történő megválasztásáról
Fájl letöltése (463hat.doc)463/2011. (X. 27.) számú KT határozatDr. Somogyi Farkas József BVV Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondásának elfogadásaáról, Tóth Gábor új tagként történő megválasztásáról
Fájl letöltése (464hat.doc)464/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA HÉSZ-szel kapcsolatos törvényességi észrevételről
Fájl letöltése (465hat.doc)465/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról
Fájl letöltése (466hat.doc)466/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról
Fájl letöltése (467hat.doc)467/2011. (XI. 10.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata között létjrejött közoktatási megállapodás változatlan tartalommal való hatályban tartásáról
Fájl letöltése (468hat.doc)468/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Vár-Kert Kft. temető rendezési terv elkészítésével történő megbízásáról
Fájl letöltése (469hat.doc)469/2011. (XI. 10.) számú KT határozatPolgármester felkéréseéről annak megvizsgálására, hogy Budakeszi közigazgatási határain belül található-e új temető üzemeltetésére alkalmas állami földterület.
Fájl letöltése (470hat.doc)470/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Mezei Mária Emlékház bérbeadás útján történő hasznosításáról és nyilvános ajánlattételi felhívás közzétételéről
Fájl letöltése (471hat.doc)471/2011. (XI. 10.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete adás-vétel útján történő hasznosításáról
Fájl letöltése (472hat.doc)472/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Rathauskeller épületének üzemeltetés útján történő hasznosításáról
Fájl letöltése (473hat.doc)473/2011. (XI. 10.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség között létrejött bérleti szerződés módosításáról
Fájl letöltése (474hat.doc)474/2011. (XI. 10.) számú KT határozatAz idős emberek karácsonyi ajándékozására fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (475hat.doc)475/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Figye-Lő Őr Kft. által tett önkéntes felajánlásnak ajándékozás jogcímén történő elfogadásáról
Fájl letöltése (476hat.doc)476/2011. (XI. 10.) számú KT határozatMakkosmária belterületbe vonásával kapcsolatos bevételi előirányzat megnöveléséről és annak biztosításáról
Fájl letöltése (477hat.doc)477/2011. (XI. 10.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és az ENQUA Kft. között a szennyvíz projekt pályázati anyagának felülvizsgálata tárgyában kötendő megbízási szerződésről
Fájl letöltése (478hat.doc)478/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosításáról
Fájl letöltése (479hat.doc)479/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA BVV Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosításáról
Fájl letöltése (480hat.doc)480/2011. (XI. 10.) számú KT határozatAz ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére fogyasztói csatlakozó kábel létesítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (481hat.doc)481/2011. (XI. 10.) számú KT határozatKard és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtása tárgyában kötendő hatósági szerződésről
Fájl letöltése (482hat.doc)482/2011. (XI. 10.) számú KT határozatGeoagent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtása tárgyában kötendő hatósági szerződésről
Fájl letöltése (483hat.doc)483/2011. (XI. 10.) számú KT határozatA 421/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (484hat.doc)484/2011. (XI. 10.) számú KT határozatBudakeszi tervtanácsa elnökének a Budakeszi tervtanács 2011. szeptember 29?i üléséről szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (486hat.doc)486/2011. (XI. 23.) számú KT határozatA KMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? című pályázat telepítési tervei, vázlattervei és engedélyezési terve elkészítésére vonatkozó tervtanácsi állásfoglalás elfogadáról
Fájl letöltése (486hat_melléklet.pdf)486/2011. (XI. 23.) számú KT határozat mellékleteA KMOP-4.5.2-11. számú pályázatra vonatkozó építészeti-műszaki tervtanácsi állásfoglalás
Fájl letöltése (487hat.doc)487/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. III. negyedévi beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (487hat_mell..pdf)487/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteFüggetlen könyvvizsgálói vélemény
Fájl letöltése (488hat.doc)488/2011. (XI. 28.) számú KT határozat Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Fájl letöltése (488hat_mell..pdf)488/2011. (XI. 28.) számú KT határozat Független könyvvizsgálói vélemény
Fájl letöltése (489hat.doc)489/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítéséhez szükséges feladatok végrehajtásáról
Fájl letöltése (490hat.doc)490/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz intézményvezetők felkéréséről a 2012. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges kötelező átsorolás, illetményrendezés tervezésére
Fájl letöltése (491hat.doc)491/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA KMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű pályázatra vonatkozó szakvélemény elkészítésére Kauser Tibor megbízásáról
Fájl letöltése (492hat.doc)492/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló 123/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat módosításáról
Fájl letöltése (492hat_mell.pdf)492/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló 123/2011. (IV. 28.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (493hat.doc)493/2011. (XI. 28.) számú KT határozatSzociális karácsonyi ajándékozásról szóló 474/2011. (XI. 10.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (494hat.doc)494/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA megváltozott munkaképességű személyek 2012. 01. 01. és 2012. 12. 31. közötti időtartamban történő foglalkoztatásának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (495hat.doc)495/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között hirdetőeszközök kihelyezése tárgyában kötött hatósági szerződés felmondásáról
Fájl letöltése (496hat.doc)496/2011. (XI. 28.) számú KT határozatSomos Éva és Budakeszi Város Önkormányzata között 2011. szeptember 29-én - Somos Miklós Munkácsy díjas festőművész munkásságáról szóló könyv megjelentetésének támogatására létrejött szerződés módosításáról
Fájl letöltése (496hat_mell..pdf)496/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata és Somos Éva között létrejött módosított támogatási szerződés
Fájl letöltése (497hat.doc)497/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Római Katolikus Egyházközség és Budakeszi Város Önkormányzata között 2011. június 09-én - a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Erdő u. 83.) épületének átépítése alatt az idősek elhelyezésére - létrejött bérleti szerződés módosításáról
Fájl letöltése (497hat_mell..pdf)497/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházmegye között létrejött módosított bérleti szerződés
Fájl letöltése (498hat..doc)498/2011. (XI. 28.) számú KT határozatHesz Tamás Budakesziről készült kiadványa, Petrik álma és Tatarinka dala című könyveinek kiadása iránti támogatási kérelem elutasításáról
Fájl letöltése (498hat_mell..pdf)498/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteHesz Tamás kérelme
Fájl letöltése (499hat.doc)499/2011. (IX. 28.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ városi rendezvényeire - a Magyar Kultúra Napja, Wass Albert halálának napján koszorúzás és ünnepi műsor, valamint a Családi Nap kivételével ? fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (499hat_mell.pdf)499/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteAz Erkel Ferenc Művelődési Központ városi rendezvényeiről szóló kimutatás
Fájl letöltése (500hat.doc)500/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA BVV Kft. 2011. évi működésének támogatásáról
Fájl letöltése (501hat.doc)501/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (501hat_melléklet.pdf)501/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteA BSZM Kft. gazdálkodásának átvilágítása
Fájl letöltése (502hat.doc)502/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA BSZM Kft. működésének 2011. évi támogatásáról
Fájl letöltése (503hat.doc)503/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Fő utca karácsonyi díszkivilágításának szerelési munkálataira fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (503hat_mell1..pdf)503/2011. (XI. 28.) számú KT határozat 1. számú mellékleteA Vialux Kft. ajánlata
Fájl letöltése (503hat_mell2..pdf)503/2011. (XI. 28.) számú KT határozat 2. számú mellékleteRé Stúdió Kft. ajánlata
Fájl letöltése (503hat_mell3..pdf)503/2011. (XI. 28.) számú KT határozat 3. számú mellékleteArimex Kft. ajánlata
Fájl letöltése (504hat.doc)504/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány részére támogatás biztosításáról
Fájl letöltése (504hat_mell..pdf)504/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata és a Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány közötti együttműködési megállapodás
Fájl letöltése (505hat.doc)505/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Kompánia Színházi Műhely Közhasznú Alapítvány részére támogatás biztosításáról
Fájl letöltése (505hat_mell.pdf)505/2011. (XI. 28.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzat éa a Kompánia Színház Műhely Közhasznú Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás
Fájl letöltése (506hat.doc)506/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére fogyasztói csatlakozó kábel létesítéséhez adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (507hat.doc)507/2011. (XI. 28.) számú KT határozatAz Aeroklub Farkashegy Sportegyesület használatában álló faházhoz utólagosan hozzáépített, kb. 20 m2 alapterületű toldalék bontásához adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (508hat.doc)508/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Farkashegyi Repülőtér nonprofit gazdasági társasági formában történő üzemeltetésének elfogadásáról
Fájl letöltése (509hat.doc)509/2011. (XI. 28.) számú KT határozatGUMIDOKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (511hat.doc)511/2011. (XI. 28.) számú KT határozatDr. Hamvasi Miklós és Tsa. Fogászati Betéti Társasággal 1998. december 28.-án kötött megbízási szerződés 2011. december 31. nappal történő felmondásának tudomásul vételéről
Fájl letöltése (512hat.doc)512/2011. (XI. 28.) számú KT határozatA Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok a közösségi közlekedés helyi fejlesztése, az iskolabusz helyett/mellett esetlegesen beindításra kerülő ?Nagyszénászug településrészi autóbusz? járat témakörével kapcsolatos tájékoztatójának tudomásul vételéről
Fájl letöltése (513hat.doc)513/2011. (XI. 28.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata kínai testvérvárosi kapcsolat létesítésére vonatkozó szándéka kifejezéséről
Fájl letöltése (517hat.doc)517/2011. (XII. 15.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (518hat.doc)518/2011. (XII. 15.) számú KT határozatDr. Csipler Norbert rendőr őrnagy Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének támogatásáról
Fájl letöltése (519hat.doc)519/2011. (XII. 15.) számú KT határozatKeszivíz Kft. ügyvezetőjének a budakeszi szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztelep üzemeltetésére vonatkozó koncepcionális változatok kidolgozására történő felkéréséről.
Fájl letöltése (520hat.doc)520/2011. (XII. 15.) számú KT határozatKirály Uzor 2012. január 1. napjától 2012. március 31. napjáig terjedő időtartamra BSzM Kft. ügyvezetőjévé történő kinevezéséről
Fájl letöltése (521hat.doc)521/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA BSzM Kft. alapító okiratának 6. számú módosító irata elfogadásáról
Fájl letöltése (523hat.doc)522/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA BSzM Kft. alapítója és Király Uzor ügyvezető között 2011. augusztus 1-én létrejött megbízási szerződés módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (523hatarozat.doc)523/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudakörnyéki Natúrpark Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezet elutasításáról, valamint a megállapodás-tervezet módosításáról
Fájl letöltése (524hat.doc)524/2011. (XII. 15.) számú KT határozatKrizsán Zoltánnal a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződés elfogadásáról.
Fájl letöltése (525hat.doc)525/2011. (XII. 15.) számú KT határozat2012. évi munkaterv elfogadásáról
Fájl letöltése (526hat.doc)526/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA rehabilitációs hozzájárulás kiváltása megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása
Fájl letöltése (527hat.doc)527/2011. (XII. 15.) számú KT határozatTéli közfoglalkoztatás megkezdése tárgyában kötendő hatósági szerződés elfogadása
Fájl letöltése (528hat.doc)528/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA tanácstermi szavazórendszer kiépítéséhez szükséges pótfedezet biztosítása
Fájl letöltése (529hat.doc)529/2011. (XII. 15.) számú KT határozatTigra Kft megbízása a szerverek rendszerfelügyeletével és karbantartásával
Fájl letöltése (530hat.doc)530/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Városháza függönyeinek beszerzésére vonatkozó fontossági sorrend megállapításáról, valamint a függönyök megvásárlására történő fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (531hat.doc)531/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBérmegtakarítás; intézményei személyi keretének csökkentése
Fájl letöltése (532hat.doc)532/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBVV Kft. részére az önkormányzati intézmények technikai dolgozóinak kiszervezéséből adódó költségekre fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (533hat.doc)533/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Városi Gyámhivatal részére 2 fő hivatásos gondnok 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időtartamra történő foglalkoztatásáról, valamint a gondnokokat megillető megbízási díjra fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetés terhér
Fájl letöltése (534hat.doc)534/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Fájl letöltése (534hat_melléklet.pdf)534/2011. (XII. 15.) számú KT határozat melléklete2012. évi belső ellenőrzési munkaterv
Fájl letöltése (535hat.doc)535/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium részére a 2011. évre 250. 000,- Ft támogatás biztosításáról
Fájl letöltése (536hat.doc)536/2011. (XII. 15.) számú KT határozatAz Erkel utcai telekhatár-rendezésekről szóló 466/2010. (XII. 14.), a 284/2011. (VII. 28.) és a 285/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (537hat.doc)537/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudaörs Kistérség Többcélú Társulása által készített Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2011. évi felülvizsgálatának elfogadásáról
Fájl letöltése (537hat_melléklet.pdf)537/2011. (XII. 15.) számú KT határozat mellékleteSzociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Fájl letöltése (538ahat.doc)538/a/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet ellenőrzése kapcsán készült intézkedési tervekben foglaltak 2012. évi költségvetés elkészítése során történő figyelembevételéről
Fájl letöltése (538hat.doc)538/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet ellenőrzésének figyelembevétele alapján a Szivárvány Óvodára vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról
Fájl letöltése (539hat.doc)539/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (540hat.doc)540/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA 485/2011 (XI. 23.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (541hat.doc)541/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA KMOP-4.5.2-11. számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű, új bölcsőde építésére kiírt pályázat benyújtásáról, valamint a beruházás költségeinek meghatározásáról
Fájl letöltése (542hat.doc)542/2011. (XII. 15.) számú KT határozatKMOP-4.5.2-11. számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű, új bölcsőde építésére kiírt pályázaton történő részvételéről akként, hogy az új bölcsőde új intézményként kerül létrehozásra
Fájl letöltése (543hat.doc)543/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudaörs Kistérség Többcélú Társulása, a HÍD, a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Közép-Dunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (543hat_1. sz. melléklet BTT 1.pdf)543/2011. (XII. 15.) számú KT határozat 1. sz. mellékleteÜlések listája
Fájl letöltése (543hat_2.sz.  melléklet BTT 2.pdf)543/2011. (XII. 15.) számú KT határozat 2. sz. mellékleteJelentősebb események listája
Fájl letöltése (543hat_3. sz. melléklet HÍD.pdf)543/2011. (XII. 15.) számú KT határozat 3. sz. mellékleteJegyzőkönyvi kivonatok
Fájl letöltése (543hat_4. sz. melléklet KVT.pdf)543/2011. (XII. 15.) számú KT határozat 4. sz.mellékleteKiegészítő melléklet a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi beszámolójához
Fájl letöltése (544hat.doc)544/2011. (XII. 15.) számú KT határozatAz Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével 2012. március 31. napjáig terjedő időtartamra történő megbízásáról
Fájl letöltése (545hat.doc)545/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítésének elfogadásáról
Fájl letöltése (545hat_melléklet.pdf)545/2011. (XII. 15.) számú KT határozat mellékleteTelepülési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés kiegészítése
Fájl letöltése (546hat.doc)546/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról a Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának jóváhagyása csatolásával
Fájl letöltése (547hat.doc)547/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Budakeszi Vadaspark Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (548hat.doc)548/2011. (XII. 15.) számú KT határozatPénzügyi fedezet biztosítása lehetőségének megvizsgálásáról a 2012. évi költségvetés tervezésekor a családi napköziben elhelyezésre került azon bölcsődés korú gyermekek tekintetében, akiknek a Budakeszi Bölcsődébe történő felvételét elutasították
Fájl letöltése (549hat.doc)549/2011. (XII. 15.) számú KT határozatTakács Áron Tiborral a Budakeszi Sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrészre vonatkozó bérleti szerződés megkötésének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (550hat.doc)550/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Tonix 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel az iskolás gyermekek iskolába történő szállításának biztosítására kötött szerződés 2012. január 1. napjától 2012. március 31. napjáig terjedő időtartamra történő meghosszabbításának elfogadásáról
Fájl letöltése (551hat.doc)551/2011. (XII. 15.) számú KT határozatHÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Erdő utca 83. szám alatti Szociális Központjának felújítási, bővítési pótmunkáira a 2012. évi költségvetés terhére ingatlan értékesítésből történő fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (552hat.doc)552/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Meggyes utca ?gyűjtőút? besorolása okán, illetve az erre vonatkozó szakértői vélemény alapján történő egyirányúsításának elutasításáról
Fájl letöltése (554hat.doc)554/2011. (XII. 15.) számú KT határozatNagyszénászug területén működő civil szervezetek tájékoztatásáról a külön célú menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyről
Fájl letöltése (555hat.doc)555/2011. (XII. 15.) számú KT határozatNagyszénászug tekintetében végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítás megvalósításához szükséges anyagi erőforrások biztosítására vonatkozó ajánlatok kéréséről
Fájl letöltése (556hat.doc)556/2011. (XII. 15.) számú KT határozatAz önkormányzat ügyvédjének felkérése buszjárat üzemeltetésének a lakossági önszerveződés esetén befolyt összeg kiegészítése figyelembevételével történő jogi lehetőségek megvizsgálására
Fájl letöltése (557hat.doc)557/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között 2010. szeptember 24-én a közterületi reklámgazda és szolgáltatási koncesszió komplex lebonyolítói feladatainak ellátása tárgyában létrejött szerződés 2011. december 31-i hatállyal történő felm
Fájl letöltése (558hat.doc)558/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Budakeszi Építőanyag Kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Kft-vel a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezése tárgyában hatósági szerződés megkötésének elutasításáról
Fájl letöltése (559hat.doc)559/2011. (XII. 15.) számú KT határozatMakkosmária 90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozattal belterületbe vont területén található ingatlanok tekintetében az ingatlanok egészében és ingyenes történő önkormányzati tulajdonba adása feltételével a belterületbe vonással fizetendő költség
Fájl letöltése (560hat.doc)560/2011. (XII. 15.) számú KT határozatMayer Beáta és Csongrádi László 079/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (561hat.doc)561/2011. (XII. 15.) számú KT határozatDr. Hámori János 7582 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészére benyújtott vételi ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (562hat.doc)562/2011. (XII. 15.) számú KT határozatGesztesi Árpád 2306/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (563hat.doc)563/2011. (XII. 15.) számú KT határozatGesztesi Árpád 2306/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (564hat.doc)564/2011. (XII. 15.) számú KT határozatDr. Bíró Györgyné és dr. Csomor Rita 2414 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 246 m2-es részére benyújtott vételi ajánlatának elutasításáról
Fájl letöltése (565hat.doc)565/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Hiszeg Bt-vel a Dózsa György térre vonatkozón kötendő területbérleti szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (566hat.doc)566/2011. (XII. 15.) számú KT határozatLendvai Kálmán budakeszi lakossal 2011. november 25-én a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött hatósági szerződés módosításáról
Fájl letöltése (567hat.doc)567/2011. (XII. 15.) számú KT határozatKard és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2011. november 10-én a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött hatósági szerződés módosításáról
Fájl letöltése (568hat.doc)568/2011. (XII. 15.) számú KT határozatGUMIDOKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel 2011. november 25-én a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött hatósági szerződés módosításáról
Fájl letöltése (569hat.doc)569/2011. (XII. 15.) számú KT határozatVörösvár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött hatósági szerződés elfogadásáról
Fájl letöltése (570hat.doc)570/2011. (XII. 15.) számú KT határozatOzsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti lakossal kötött szociális lakásbérleti szerződés 2012. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (571hat.doc)571/2011. (XII. 15.) számú KT határozatSzendrey Julianna Budakeszi, Fő u. 187. szám alatti lakossal önkormányzati tulajdonban álló lakásra kötött határozott idejű szerződés 2012. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról
Fájl letöltése (572hat.doc)572/2011. (XII. 15.) számú KT határozatBudakeszi város polgármesterének a Magyar Köztársaság Kormánya Nemzetgazdasági Minisztériumához az M1/M7 autópályák bevezető szakaszának díjmentessége megszüntetésével kapcsolatos kérdés intézésére történő felhatalmazásáról
Fájl letöltése (573hat.doc)573/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Paksi Atomerőmű által a Lévai-projekt keretében megvalósuló tájékoztató kamionos program helyszínének térítésmentes biztosításáról
Fájl letöltése (574hat.doc)574/2011. (XII. 15.) számú KT határozatA Budakeszi Tervtanács elnökének a Tervtanács 2011. november 22-i üléséről szóló beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (575hat.doc)575/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. ügyvezető igazgatójának felkéréséről a nyereségesség javulása érdekében teendő intézkedése összefoglalására, költségtételek kimutatásának elkészítésére
Fájl letöltése (576hat.doc)576/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA víziközművekkel kapcsolatos szabályozási környezet változása vizsgálatai elvégzéséről, intézkedési javaslatok megtételéről
Fájl letöltése (577hat.doc)577/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Keszivíz Kft ügyvezetője részére egy havi alapbérnek megfelelő teljesítményelőleg kifizetésének engedélyezéséről
Fájl letöltése (578hat.doc)578/2011. (XII. 20.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzata 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatója elfogadásáról
Fájl letöltése (579hat.doc)579/2011. (XII. 20.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő hatályban tartásáról
Fájl letöltése (580hat.doc)580/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (581hat.doc)581/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal dolgozói részére cafeteria, valamint jutalmazás céljára az általános tartalékkeretből, illetőleg a polgármesteri keretből meghatározott összegnek a személyi juttatások keretbe történő átcsoportosításáról
Fájl letöltése (582hat.doc)582/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA városháza telefonközpontjának bérleti és karbantartási szerződése fedezetére keret biztosítása a 2012. évi költségvetés terhére
Fájl letöltése (583hat.doc)583/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal 24 órás portaszolgálatának szerződéses vagyonvédelmi vállalkozás által történő 2012. évi működtetéséről
Fájl letöltése (584hat.doc)584/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Városi Ügyelet kialakításának előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról, a BVV Kft. kivitelezési munkálatok megrendelésére történő megbízásáról, valamint az ehhez szükséges fedezet biztosításáról a 2012. évi költségvetés terhére
Fájl letöltése (585hat.doc)585/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Budakeszi Védelmi Centrum szerződéses vagyonvédelmi vállalkozásként történő 2012. évi működtetésére irányuló pályázat kiírásáról
Fájl letöltése (586hat.doc)586/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása elnevezésű pályázat elbírálásáról, a támogatási összegek meghatározásáról
Fájl letöltése (587hat.doc)587/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Kontakt Busz Kft. autóbuszai szabályozott rend szerinti parkolásának legkésőbb 2012. december 31. napjáig ideiglenes jelleggel történő engedélyezéséről
Fájl letöltése (588hat.doc)588/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA 2011. évi Összesített Közbeszerzési Terv módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (589hat.doc)589/2011. (XII. 20.) számú KT határozatSzállítói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a Keszivíz Kft. által nyújtott kölcsön igénybevételéről
Fájl letöltése (590hat.doc)590/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA KMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű pályázattal kapcsolatos engedélyezési tervekre vonatkozó tervtanácsi állásfoglalás elfogadásáról
Fájl letöltése (591hat.doc)591/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA KMOP-4.5.2-11 számú ?Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése? elnevezésű pályázattal kapcsolatos engedélyezési tervekre vonatkozó rehabilitációs szakmérnöki vizsgálatok elvégzésére Halmai Krisztina oklev
Fájl letöltése (592hat.doc)592/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Budakeszi 2415. hrsz-ú Sportpálya ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás felmondásáról
Fájl letöltése (593hat.doc)593/2011. (XII. 20.) számú KT határozatBudakeszi város közvilágításának villamosenergia-ellátására a 2012. június 30-ig tartó időszakra az ELMŰ Nyrt. ajánlatának elfogadásáról
Fájl letöltése (594hat.doc)594/2011. (XII. 20.) számú KT határozatA Rathauskeller Városháza-pince üzemeltetőjének kiválasztására irányuló nyilvános ajánlattételi felhívás eredményesnek nyilvánításáról
Ma 2018. december 15., szombat, Valér napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa793
mod_vvisit_counterTegnap1093
mod_vvisit_counterEzen a héten6732
mod_vvisit_counterMúlt héten7755
mod_vvisit_counterA hónapban16060
mod_vvisit_counterMúlt hónapban33006
mod_vvisit_counterÖsszesen2137372

Jelenleg: 15