Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2018

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

A 2011. évi képviselő-testületi ülések előterjesztései itt találhatók

Csatolmányok nevei:
Fájl
Fájl letöltése (006cvédőnői körzet megállapításáról_melléklet.pdf)006/c. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (037napirend_Költségcsökkentés intézmények.doc)037. számú napirendi pont
Fájl letöltése (037napirend_melléklet1_SZIÁI.pdf)037. számú napirendi pont 1. számú melléklete
Fájl letöltése (037napirend_melléklet2_Könyvtár.pdf)037. számú napirendi pont 2. számú melléklete
Fájl letöltése (037napirend_melléklet4_Pitypang Óvoda.pdf)037. számú napirendi pont 4. számú melléklete
Fájl letöltése (037napirend_melléklet5_SZIÁI2.pdf)037. számú napirendi pont 5. számú melléklete
Fájl letöltése (037naprendi_melléklet3_EFMK.pdf)037. számú napirendi pont 3. számú melléklete
Fájl letöltése (038napirend_önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának felülvizsg)038. számú napirendi pont
Fájl letöltése (039napriend_NSJG alapító okirat módosítása.doc)039. számú napirendi pont
Fájl letöltése (040napirend_melléklet_térítési díjról szóló rendelet módosításához.pdf)040. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (040napirend_térítési díjról szóló rendelet módosítása.doc)040. számú napirendi pont
Fájl letöltése (041napirend_Költségvetési táblarendról szóló rendelet.doc)041. számú napirendi pont
Fájl letöltése (042. napirendi pont - melléklet.pdf)042. napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (042anapirend_2011. évi költségvetés szöveges.doc)042. számú napirendi pont
Fájl letöltése (043napriend_Budakeszi név használatáról rendelet módosítás.doc)043. számú napirendi pont
Fájl letöltése (044napirend_települési szilárd hulladékról szóló rendelet módosítása.doc)044. számú napirendi pont
Fájl letöltése (045napirend_Saubermacher Kft beszámolója a szemétszállításról.doc)045. számú napirendi pont
Fájl letöltése (046 napriend_Rugalmas lomtalanítás bevezetése 2011. évre.doc)046. számú napirendi pont
Fájl letöltése (047napirend_jegyzői pályázat kiírás.doc)047. számú napirendi pont
Fájl letöltése (048napirend_BVNÖ-vel együttműködési megállapodás.doc)048. számú napirendi pont
Fájl letöltése (049napirend_Kiss Gábor bérl.szerz..doc)049. számú napirendi pont
Fájl letöltése (050napirend_BTT-vel kötendő nevelési tanácsadói szerződés.doc)050. számú napirendi pont
Fájl letöltése (050napirend_melléklet_ BTT-vel kötendő nevelési tanácsadói szerződés.pdf)050. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (051napirend_EFMK alapító okirat módosítás.doc)051. számú napirendi pont
Fájl letöltése (052napirend_SZIÁI 5. számú alapító okirat módosításának újratárgyalása.doc)052. számú napirendi pont
Fájl letöltése (053napirend_KDV Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás beszámoló.doc)053. számú napirendi pont
Fájl letöltése (054napirend_A valamikori Budakeszi Rendőrőrs Erdő u. 69. szám allati épületének )054. számú napirendi pont
Fájl letöltése (055napirend_A régi Polgármesteri Hivatal reklektor.doc)055. számú napirendi pont
Fájl letöltése (056napirend_Polgármester szabadság ütemterv 2011. évre.doc)056. számú napirendi pont
Fájl letöltése (057napirend_Polgármester két ülés közötti fontosabb eseményekről tájékoztató.doc)057. számú napirendi pont
Fájl letöltése (061napirend_közérdekű_emlékmű_fűzfa_kt.doc)061. számú napirendi pont
Fájl letöltése (062napirend_HID vezetői megbízás módosítása.doc)062. számú napirendi pont
Fájl letöltése (063napirend_folyószámla-hitel felvételéről szóló 35_2011. (II. 2.) számú határoz)063. számú napirendi pont
Fájl letöltése (108. napirendi pont Jegyző munkába lépés.doc)108. számú napirendi pont
Fájl letöltése (108. napirendi pont melléklet Jegyző munkába lépés melléklet.pdf)108. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (10_ BVV megbízási szerződés módosítása.doc)010. számú napirendi pont
Fájl letöltése (11 01 13 átmeneti ktgv rend mód.doc)001. számú napirendi pont
Fájl letöltése (110. napirendi pont jegyző helyettesítése Herceghalomra.doc)110. számú napirendi pont
Fájl letöltése (111. napirendi pont KT-Sportpálya határozat 692011.III. 22.) mód.doc)111. számú napirendi pont
Fájl letöltése (112. napirendi pont új előterjesztés 15 Pitypang óvoda KMOP 4 6 1B hat mód kt.d)112. számú napirendi pont
Fájl letöltése (113. napirend_1. sz. melléklet 1 rész.pdf)113. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 1. rész
Fájl letöltése (113. napirend_1. sz. melléklet 2 rész.pdf)113. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 2. rész
Fájl letöltése (113. napirend_2. sz. melléklet 1 rész.pdf)113. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 1. rész
Fájl letöltése (113. napirend_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)113. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. rész
Fájl letöltése (113. napirend_2010 évi Kvt rend mód (2).doc)113. számú napirendi pont
Fájl letöltése (114. napirend_Szöveges értékelés a 2010.doc)114. számú napirendi pont
Fájl letöltése (115. napiredn_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. rész
Fájl letöltése (115. napirend_1. sz. melléklet 1 rész.pdf)115. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 1. rész
Fájl letöltése (115. napirend_1. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 2. rész
Fájl letöltése (115. napirend_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. rész
Fájl letöltése (115. napirend_egyszerűsített mérleg.pdf)115. számú napirendi pont 4. számú melléklete
Fájl letöltése (115. napirend_könyvvizsgáló jelentés.pdf)115. számú napirendi pont 5. számú melléklete
Fájl letöltése (115. napirend_Zárszámadás rendelet 2010.doc)115. számú napirendi pont
Fájl letöltése (115. napriend_3_4_5_6_10 melléklet.pdf)115. számú napirendi pont 3. számú melléklete
Fájl letöltése (11_Hírmondó önkormányzati lap megjelenése.doc)011. számú napirendi pont
Fájl letöltése (13_Mándoki János haszonbérleti szerződés meghosszabbítása.doc)013 számú napirendi pont
Fájl letöltése (13_Mándoki János haszonbérleti szerződés_melléklet.pdf)013. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (14_dr. Kánai Pál telekcsere ajánlata.doc)014. számú napirendi pont
Fájl letöltése (14_dr. Kánai Pál telekcsere ajánlata_melléklet.pdf)014. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (15. számú napirendi pont - Keszivíz.pdf)015. számú napirendi pont
Fájl letöltése (16_Wnex előterj_2011jan25_KT.doc)016. számú napirendi pont
Fájl letöltése (17_Budakeszi óvodáinak nyári működési rendje.doc)017. számú napirendi pont
Fájl letöltése (18_Képviselő-testület munkatervének módosítása.doc)018. számú napirendi pont
Fájl letöltése (19_ előterjesztés melléklete _intézkedési terv.pdf)019. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (19_tájékoztató az elsős német nemzetiségi osztályokról.doc)019. számú napirendi pont
Fájl letöltése (22_Nevelési tanácsadás feladatellátási szerződés.doc)022. számú napirendi pont
Fájl letöltése (22_Nevelési tanácsadás feladatellátási szrződés_melléklet.pdf)022. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (23_2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtásáról.doc)023. számú napirendi pont
Fájl letöltése (26_közbeszerzési tanácsadói szerződés melléklet.pdf)026. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (26_közbeszerzési tanácsadói szerződés.doc)026. számú napirendi pont
Fájl letöltése (27_Közalapítvány működtetése.doc)027. számú napirendi pont
Fájl letöltése (28_Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel.doc)028. számú napirendi pont
Fájl letöltése (28_Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel_melléklet.pdf)028. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (30_PM két ülés közötti beszámoló.doc)030. számú napirendi pont
Fájl letöltése (32_Hírmondó főszerkesztői pályázat elbírálása.doc)032. számú napirendi pont
Fájl letöltése (359_új védőnői állás.doc)395. számú napirendi pont
Fájl letöltése (5.sz.alapító ok.mód.doc)003. számú napirendi pont
Fájl letöltése (64. napirendi pont melléklete Alkotmány.pdf)064. számú napirendi pont 1. számú melléklete
Fájl letöltése (6a_SZMSZ-egyszerűsítő.doc)006/a. számú napirendi pont
Fájl letöltése (6b_ivóvíz rendelet.doc)006/b. számú napirendi pont
Fájl letöltése (6c_védőnői körzet megállapításáról.doc)006/c. számú napirendi pont
Fájl letöltése (6d egyes feladat-kiszervezéssel kapcsolatos tárgyú rendeletek módosításáról.doc)006/d. számú napirendi pont
Fájl letöltése (75. anyakönyvi rendelet 2011.doc)075. számú napirendi pont
Fájl letöltése (75. anyakönyvi rendelet melléklet.pdf)075. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (76. Állattartási rendelet melléklete.pdf)076. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (76. Állattartási rendelet testületi előterjesztés 2011.03. 16..doc)076. számú napirendi pont
Fájl letöltése (77. kozter ingatlanrend teleptiszt ulttav.doc)077. számú napirendi pont
Fájl letöltése (77. Helyi könyezetvédelemről, településtisztaságról rendelet melléklete.pdf)077. számú napirendi pont
Fájl letöltése (78. Kerti avar es hulladek egetes rendelet modositasa.doc)078. számú napirendi pont
Fájl letöltése (79. szoc rend mód 2011.03 hóKT.doc)079. számú napirendi pont
Fájl letöltése (7_Egyes önkormányzati határozatok módosítása melléklet.pdf)007. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (7_Egyes önkormányzati határozatok módosítása _GAMESZ_Beruházás.doc)007. számú napirendi pont
Fájl letöltése (80. Hivatal 7. sz.módosítás melléklet.doc)080. számú napirendi pont
Fájl letöltése (80. Hivatal 7. sz.módosítás melléklet.pdf)080. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (81. tulajdonosi hozzájárulás Fő u. 187..doc)081. számú napirendi pont
Fájl letöltése (81. Tulajdonosi hozzájárulás melléklet.pdf)081. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (82. Kiss Gábor területbérleti szerződése melléklet.pdf)082. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (82. Kiss Gábor területbérleti szerződése.doc)082. számú napirendi pont
Fájl letöltése (83. melléklet SPORTPÁLYA PROJEKTTERVEK.pdf)083. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (83. Sportpálya kieg..pdf)083. számú napirendi pont kiegészítő melléklete
Fájl letöltése (83. Sportpálya pályázat kT.doc)083. számú napirendi pont
Fájl letöltése (84. Értékteremtő előterj KT 03 közfoglalk (2).doc)084. számú napirendi pont
Fájl letöltése (84. Értékteremtő közfoglalkoztatás melléklet Hatósági szerződés.pdf)084. számú napriendi pont melléklete
Fájl letöltése (85. DÖK SZMK tantestület elfogadó JKV pedprogram.pdf)085. számú napirendi pont 1. számú melléklete
Fájl letöltése (85. PP melléklet óraterv felső tagozat.xls)085. számú napirendi pont 2. számú melléklete
Fájl letöltése (85. új pedagógiai program módosítás március testület előterjesztés javítva.doc)085. számú napirendi pont
Fájl letöltése (86. Prohászka megállapodás előterjesztés testület 2011..doc)086. számú napirendi pont
Fájl letöltése (86. Prohászka megállapodás előterjesztés testület 2011..pdf)086. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (87. Mezei 2011 MEGÁLLAPODÁS testület.doc)087. számú napirendi pont
Fájl letöltése (87. mezei megállapodás 2016-ig.pdf)087. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (88. Kompánia megállapodás előterjesztés testület.doc)088. számú napirendi pont
Fájl letöltése (88. kompánia szerződés 2011..pdf)088. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (89.   38_2011ök_hat_mód.doc)089. számú napirendi pont
Fájl letöltése (8_Jelentés a BSZM Kft. belső ellenőrzéséről.doc)008. számú napirendi pont
Fájl letöltése (8_melléklet_BSZM belső ellenőr jelentés.pdf)008. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (90. PM két ülés közötti fontosabb tárgyalásokról beszámoló.doc)090. számú napirendi pont
Fájl letöltése (91. tervtanácsi tájékoztatás K T - re - world.doc)091. számú napirendi pont
Fájl letöltése (94. Konzakt Busz előterjesztés.doc)094. számú napirendi pont
Fájl letöltése (94. Konzakt-Busz kérelme parkoláshoz melléklet.pdf)094. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (95. Közalkalmazottak étkezési jegy.doc)095. számú napirendi pont
Fájl letöltése (96.napirendi pont Domain.hu. szer.mód.doc)096. számú napirendi pont
Fájl letöltése (97. napirendi pont sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete zöldség-gyüm)097. számú napirendi pont
Fájl letöltése (98. napirendi pont Kiss Gábor területbérleti szerződése.doc)098. számú napirendi pont
Fájl letöltése (99. BVV Kft. tevékenységével szemben elvárások.pdf)099. számú napirendi pont
Fájl letöltése (9_BVV Kft. belső ell. jelentés megállapításaira intézkedési terv - mell..pdf)009. napirendi pont 2. számú melléklete
Fájl letöltése (9_Jelentés a BVV Kft. belső ellenőrzéséről.doc)009. számú napirendi pont
Fájl letöltése (9_melléklet_BVV belső ellenőr jelentés.pdf)009. számú napirendi pont 1. számú melléklete
Fájl letöltése (Alkotmányozás.doc)064. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Átszerv előterj-hiv.doc)070. számú napirendi pont
Fájl letöltése (előterj KT 03 11 közfoglalk .doc)067. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Előterjesztés Hírmondó megbízási szerződés testület.doc)069. számú napirendi pont
Fájl letöltése (FELHÍVÁS.pdf)064. számú napirendi pont 2. számú melléklete
Fájl letöltése (Gyámhivatal hivatásos gondnok.doc)002. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Hat.mód. 37,2011.doc)066. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Hatósági Szerződés I..pdf)067. számú napirendi pont 2. számú melléklete
Fájl letöltése (Hatósági Szerződés II..pdf)067. számú napirendi pont 1. számú melléklete
Fájl letöltése (Hírmondó megbízási szerződés kieg.doc)069. számú napirendi pont
Fájl letöltése (jegyző helyettesítése.doc)004. számú napirendi pont
Fájl letöltése (KDV_rendkívüli testületire.doc)053. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Kvt.rend.mód2011.03.07.doc)065. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Március 7.Költségvetés mód 2011.xls)065. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (Megbízási Szerződés _ Budakeszi Hírmondó 2016-ig.pdf)069. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (napirend_jegyzői pályázat kiírás melléklet.pdf)073. számú napirendi pont melléklete
Fájl letöltése (napirend_jegyzői pályázat kiírás.doc)073. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Pályázat - országos közutak átekelési szakaszai.doc)068. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Polgármesteri Hivatal átépítése okán történt költöztető céggel kötött szerződésr)029. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Törvényességi észrevétel 2,2011.doc)072. számú napirendi pont
Fájl letöltése (Törvényességi észrevétel 442,2010.hat ülés.doc)071. számú napirendi pont
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa18
mod_vvisit_counterTegnap759
mod_vvisit_counterEzen a héten777
mod_vvisit_counterMúlt héten9202
mod_vvisit_counterA hónapban29320
mod_vvisit_counterMúlt hónapban39110
mod_vvisit_counterÖsszesen1866149

Jelenleg: 13