Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2018

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

 

Itt tekintheti meg a Budakeszi Város Német Önkormányzat által hozott 2012. évi határozatokat.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (100_2012 BVNO hat.doc)100/2012. (VII.30.) BVNÖ-határoza2012/2013. tanévkezdéskor kb. 65 fő német nemzetiségi osztályban első évet kezdő kisiskolás részére ?Schulltütte? iskolakezdési ajándékra 200.000,- Ft-ot biztosít.
Fájl letöltése (100_2012 BVNÖ határozat.doc)100_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévkezdéskor kb. 65 fő német nemzetiségi osztályban első évet kezdő kisiskolás részére ?Schulltütte? iskolakezdési ajándékra 200.000,- Ft-ot biztosít.
Fájl letöltése (101_2012 BVNO hat.doc)101/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaegyeztetést az Erkel Ferenc Művelődési Központtal a 2012. évi közmeghallgatás helyszínének foglalása miatt
Fájl letöltése (101_2012 BVNÖ határozat.doc)101_2012 BVNÖ határozatTárgyalások folytatása az Erkel Ferenc Művelődési Központtal a 2012. évi közmeghallgatás helyszínének foglalása miatt.
Fájl letöltése (102_2012 BVNO hat.doc)102/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaNémet Nemzetiségi nap vonatkozásában úgy határoz, hogy a 2012 ? 2013. tanévben történő megrendezésére 2 blokkban kerüljön sor, amelyből az első blokkban az óvodások és az alsó tagozatos kisiskolások, a második blokkban a felső tagozatos iskolások és a gim
Fájl letöltése (102_2012 BVNÖ határozat.doc)101_2012 BVNÖ határozat 
Fájl letöltése (103_2012 BVNÖ határozat.doc)103_2012 BVNÖ határozat1. Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy Sándor József Gimnázium TÁMOP-3.1.4-12 ?Innovatív iskolák fejlesztése? című pályázaton való részvételét.
Fájl letöltése (103_2012 BVNO hatt.doc)103/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy Sándor József Gimnázium TÁMOP-3.1.4-12 ?Innovatív iskolák fejlesztése? című pályázaton való részvételét
Fájl letöltése (104_2012 BVNO hat.doc)104/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaSzita Csaba által vezetett Budakeszi Fúvószenekart 50.000- Ft-tal támogatja a tartalék-keret terhére
Fájl letöltése (104_2012 BVNÖ határozat.doc)104_2012 BVNÖ határozatSzita Csaba által vezetett Budakeszi Fúvószenekart 50.000- Ft-al támogatja a tartalék keret terhére
Fájl letöltése (105_2012 BVNO hat.doc)105/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzata és intézményének összevont, 2012. évi módosított előirányzatát 120. 424 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel történő elfogadása
Fájl letöltése (106_2012 BVNO hat.doc)106/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzata és intézményének összevont 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (107_2012 BVNO hat.doc)10/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaA 2012. évi német nemzetiségi pedagógus kitüntetésre Kerekes Endréné (szül: Feszler Mária) óvodapedagógust javasolása és a szükséges intézkedések megtétele
Fájl letöltése (108_2012 BVNO hat.doc)108/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaTarkabarka-Kunterbunt Óvoda óvodavezetőjének a tanévkezdéséről szóló beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (109_2012 BVNO hat.doc)109/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaBudakeszi Angyal-díjnak Nagyné Starcz Teréziának adományozása és a nemzetiségi karácsony alkalmával történő átadása
Fájl letöltése (110_2012 BVNO hat.doc)110/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaBudakeszi sváb hagyományaira, múltjára tekintettel emlékhely kialakítása
Fájl letöltése (111_2012 BVNO hat.doc)111/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozaKopjafa és környezetének rendezéséhez 500.000 Ft-tal az általános tartalékkeret terhére történő hozzájárulása
Fájl letöltése (112_2012 BVNO hat.doc)112/2012. (IX.12.) BVNÖ-határozagróf Széchenyi István születésének 221. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezési ünnepségre koszorút elhelyezése, melyre 3000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Fájl letöltése (113_2012 BVNO hatt.doc)113/2012. (XI.07.) BVNÖ-határozaSzervezeti és Működési Szabályzat 2. számú módosítását melléklet szerinti tartalommal való elfogadása
Fájl letöltése (114_2012 BVNO hat.doc)114/2012. (XI.07.) BVNÖ-határozaA Márton-napi lampionos felvonulási ünnepségre 150.000.- Forint biztosítása az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (115_2012 BVNO hat.doc)115/2012. (XI.07.) BVNÖ-határoza2012. október 23-i megemlékezésen elhelyezett koszorú fedezetére 10.000.- Forintot biztosítása az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (116_2012 BVNO hat.doc)116/2012. (XI.07.) BVNÖ-határozaHalottak napi megemlékezésre koszorú helyezése, melynek fedezetére 11.000.- Forintot biztosítása az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (117_2012 BVNO hatt.doc)117/2012. (XI.07.) BVNÖ-határoza?Szőlői értekezlet elnevezésű? szüreti bálra 12.000.- Forintot biztosítása az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (118_2012 BVNO hat.doc)118/2012. (XI.07.) BVNÖ-határoza2012. évi betlehemi pályázatot kiírása és annak megszervezésével megbízása a Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Egyesületetnek, melynek fedezetére 60.000.- Forintot biztosít az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (119_2012 BVNO hat.doc)119/2012. (XI.12.) BVNÖ-határozaA BVNÖ 2013. évre vonatkozóan a Mezei Mária Ház és a Tájház hasznosítása vonatkozásában programtervet és hasznosítási tervet dolgoz ki úgy, hogy az Önkormányzat és a Német Önkormányzat kulturális rendezvényei, a helytörténeti gyűjtemény is helyet tudjon k
Fájl letöltése (12_2012 BVNO hat.doc)12/2012. (II.22.) BVNÖ-határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat ismételten eredménytelennek nyilvánítása
Fájl letöltése (12_2012 BVNÖ határozat.doc)Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván megbízást a 
Fájl letöltése (13_2012 BVNO hat.doc)13/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatAlapító okirat módosításáról szóló tárgyalás következő ülésre halasztása és előterjesztés előkészítése
Fájl letöltése (13_2012 BVNÖ határozat.doc)13_2012 BVNÖ határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló tárgyalást a következő ülésre halasztja
Fájl letöltése (14_2012 BVNO hat.doc)14/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatÖnkormányzat elnevezésének változatlan formában való fenntartása
Fájl letöltése (14_2012 BVNÖ határozat.doc)14_2012 BVNÖ határozatA német önkormányzat elnevezésének változatlan formában megtartása
Fájl letöltése (15_2012 BVNO hat.doc)15/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ Képviselő-testülete a Szépítő Egyesülettel, Hagyományőrző Körrel, Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Egyesülettel, Siklósi Gyulával és Bártfai Szabó Gáborral a régi városrész építészeti emlékeinek megőrzésére koncepciót dolgoz ki.
Fájl letöltése (15_2012 BVNÖ határozat.doc)15_2012 BVNÖ határozatKoncepció kidolgozása a Szépítő Egyesülettel, Hagyományőrző Körrel, Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Egyesülettel, Siklósi Gyulával és Bártfai Szabó Gáborral közösen a régi városrész építészeti emlékeinek megőrzésére
Fájl letöltése (16_2012 BVNO hat.doc)16/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ Képviselő-testülete fotódokumentációt állít össze a régi városrészben található ingatlanokról, bemutatva annak régi és jelenlegi állapotát
Fájl letöltése (16_2012 BVNÖ határozat.doc)16_2012 BVNÖ határozatA régi és a jelenlegi állapot bemutatására fotódokumentáció összeállítása a régi városrészben található ingatlanokról
Fájl letöltése (17_2012 BVNO hat.doc)17/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatTarkabarka Óvoda és a Német Önkormányzat energetikai koncepciójának kidolgozása
Fájl letöltése (17_2012 BVNÖ határozat.doc)17_2012 BVNÖ határozatEnergetika koncepció kidolgozása a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda és a Német Önkormányzat vonatkozásában
Fájl letöltése (18_2012 BVNO hat.doc)18/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatNémet nyelvű szentmisék költségeinek fedezésére 60.000.- Ft biztosítása a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (18_2012 BVNÖ határozat.doc)18_2012 BVNÖ határozatA német nyelvű szentmisék költségeinek fedezésére 60.000,- Ft-ot biztosítása a tartalék keret terhére.
Fájl letöltése (19_2012 BVNO hat.doc)19/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatElvi támogatás az Edelmann Rezső Emlékhétre vonatkozóan
Fájl letöltése (19_2012 BVNÖ határozat.doc)19_2012 BVNÖ határozatEdelmann Rezső Emékhetet elvi támogatása, és a konkrét program ismeretében döntés a támogatásról
Fájl letöltése (1_2012 BVNO hat.doc)1/2012. (I.20.) számú BVNÖ-határozatBVNÖ 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató kiegészítése
Fájl letöltése (1_2012 BVNÖ határozat.doc)1_2012 BVNÖ határozat.docBVNÖ 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató kiegészítése
Fájl letöltése (20_2012 BVNO hat.doc)20/2012. (III.28.) BVNÖ-határozat2012. május 5-i Makkosmáriai Zarándoklat támogatása
Fájl letöltése (20_2012 BVNÖ határozat.doc)20_2012 BVNÖ határozatA 2012. május 5-i Makkosmáriai Német Zarándoklatot tudomásul vétele és támogatása.
Fájl letöltése (21_2012 BVNO hat.doc)21/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ a Budakeszin működő nemzetiségi csoportokat, intézményeket, egyesületeket indormálja a Makkosmáriai Zarándoklatról
Fájl letöltése (21_2012 BVNÖ határozat.doc)21_2012 BVNÖ határozatBudakeszin működő nemzetiségi csoportokat, intézményeket, egyesületeket informálása a 2012. május 5-i Makkosmáriai Német Zarándoklatról és a résztvevő nemzetiségi csoportok felmerülő költségeinek fedezése
Fájl letöltése (22_2012 BVNO hat.doc)22/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatA Herceg Tánccsoport 80.000.- Ft-tal történő támogatása
Fájl letöltése (22_2012 BVNÖ határozat.doc)22_2012 BVNÖ határozat80.000,- Ft mértékű támogatást nyújtása a Herceg Tánccsoport számára 2012. évi működéséhez.
Fájl letöltése (23_2012 BVNO hat.doc)23/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatÉMNÖSZ 2012. évi tagdíj befizetése
Fájl letöltése (23_2012 BVNÖ határozat.doc)23_2012 BVNÖ határozatÉszak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (2040 Budaörs, Liliom u. 15.) felé a 2012. évre vonatkozó 15.000,- Ft tagdíj befizetése
Fájl letöltése (24_2012 BVNO hat.doc)24/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatHuber Lőrinc temetésére 20.000.- Ft biztosítása a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (24_2012 BVNÖ határozat.doc)24_2012 BVNÖ határozatHuber Lőrinc temetésén részvétel és azon koszorút elhelyezése, melyre 20.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés tartalékkeret terhére.
Fájl letöltése (25_2012 BVNO hat.doc)25/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatZwickl Polka Party 100.000. ? Ft-tal támogatása
Fájl letöltése (25_2012 BVNÖ határozat.doc)25_2012 BVNÖ határozatBudakeszin rendszeresen megrendezésre kerülő ?Zwickl Polka Party? rendezvényét 100.000,- Ft-tal támogatása, a 2012. évi költségvetés tartalékkeret terhére.
Fájl letöltése (26_2012 BVNÖ határozat.doc)26_2012 BVNÖ határozatA betelepülési emléknapnak a megemlékezései sorába milyen módon és néven tudja bevételének megvizsgálása
Fájl letöltése (27_2012 BVNO hat.doc)26/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBetelepülési emléknap vizsgálata abból a célból, hogy a megemlékezések sorába milyen módon és néven vehető be.
Fájl letöltése (27_2012 BVNÖ határozat.doc)27_2012 BVNÖ határozatfelkérA Tarkabarka- Kunterbunt Óvoda vezetőjének felkérése arra, hogy vizsgálja meg, hogy az óvoda kertjében gyermekek számára művelhető, német nyelvű feliratokkal ellátott zöldséges- és fűszerkert kialakításának lehetőségét .
Fájl letöltése (28_2012 BVNO hat.doc)27/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatÓvodavezető felkérése arra, hogy vizsgálja meg az óvoda kertjében német nyelvű feliratokkal ellátott zöldéges- és fűszerkert kialakításának lehetőségét
Fájl letöltése (28_2012 BVNÖ határozat.doc)28_2012 BVNÖ határozatA Zsámbéki?medencében működő német nemzetiségű önkormányzatokkal szorosabb együttműködés lehetőségét kívánja megvalósítani.
Fájl letöltése (29_2012 BVNO hat.doc)29/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ megvizsgálja a Budavári Német Önk, a XII. ker. Önk és a Svábhegy Budapest XII. Német Önkormányzattal való hosszabb távú együttműködés
Fájl letöltése (29_2012 BVNÖ határozat.doc)29_2012 BVNÖ határozatA Budavári Német Önkormányzattal, a XII. kerület Német Önkormányzattal és a ?Svábhegy? Budapest XII. Német Önkormányzattal való együttműködés lehetőségének megvizsgálása
Fájl letöltése (2_2012 zárt BVNÖ határozat.doc)2_2012 zárt BVNÖ határozat.docBVNÖ Bruckner Ferenc (posztumusz), valamint Szirmai Jenő Budakesziért Emlékérem kitüntetésre javasolja
Fájl letöltése (30_2012 BVNO hat.doc)30/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ szorgalmazza a településen élő német nemzetiségű gyerekek kulturális életbe bevonását
Fájl letöltése (30_2012 BVNÖ határozat.doc)30_2012 BVNÖ határozatA településen élő német nemzetiségi gyermekek kulturális - úgy mint tánc, ének, zene, illetve próza ? életbe bevonását és a rendezvényeken való megjelenésének preferálása
Fájl letöltése (31_2012 BVNO hat.doc)31/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ megvizsgálja A4 formátumú turisztikai térkép kiadásának lehetőségét
Fájl letöltése (31_2012 BVNÖ határozat.doc)31_2012 BVNÖ határozat a település német nyelvű A4 formátumú turisztikai térképének kiadásának lehetőségének megvizsgálása
Fájl letöltése (32_2012 BVNO hat.doc)32/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatPénzlekötés lehetőségeinek vizsgálata, alternatívák kidolgozása
Fájl letöltése (32_2012 BVNÖ határozat.doc)32_2012 BVNÖ határozatA pénzlekötés lehetőségének megvizsgálása, az alternatívák kidolgozása
Fájl letöltése (33_2012 BVNO hat.doc)33/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatÓvodavezető felkérése születésnapi rendezvények óvodában tartásának lehetőségére
Fájl letöltése (33_2012 BVNÖ határozat.doc)33_2012 BVNÖ határozatTarkabarka- Kunterbunt Óvoda vezetője megvizsgálja születésnapi rendezvények óvodában való megtartásának lehetőségét
Fájl letöltése (34_2012 BVNO hat.doc)34/2012. (III.28.) BVNÖ-határozat100.0000. ? Ft támogatás nyújtása a Szépítő Egyesületnek
Fájl letöltése (34_2012 BVNÖ határozat.doc)34_2012 BVNÖ határozat100.000,- Ft mértékű támogatást nyújtása a Budakeszi Szépítő Egyesület számára
Fájl letöltése (35_2012 BVNO hat.doc)35/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatReceptgyűjtemény megjelentetésének lehetősége
Fájl letöltése (35_2012 BVNÖ határozat.doc)35_2012 BVNÖ határozatnémet és magyar nyelvű Budakeszi recept gyűjtemény megjelentetésének lehetőségét
Fájl letöltése (36_2012 BVNO hat.doc)36/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBudakeszi Angyal díj és oklevél adományozásának lehetősége
Fájl letöltése (36_2012 BVNÖ határozat.doc)36_2012 BVNÖ határozatA ?Budakeszi Angyal? díj, illetve oklevél adományozásának feltételeit a díj további adományozása céljából történő felülvizsgálata
Fájl letöltése (37_2012 BVNO hat.doc)37/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBudakeszin lévő régi házak díjazása és erre koncepció kidolgozása
Fájl letöltése (37_2012 BVNÖ határozat.doc)37_2012 BVNÖ határozatEgyüttműködés kialakítása Budakeszi Szépítő Egyesülettel, a Hagyományőrző Körrel és a Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesülettel a Budakeszin lévő régi, szépen helyreállított és kezelt házak díjazására és erre közösen koncepciót kidolgozása
Fájl letöltése (38_2012 BVNO hat.doc)37/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatNémet nemzetiségi programban oktató pedagógusok részére díj adományozása lehetőségének vizsgálata
Fájl letöltése (38_2012 BVNÖ határozat.doc)38_2012 BVNÖ határozatDíj alapítása a német nemzetiségi programban oktató pedagógusok
Fájl letöltése (39_2012 BVNO hat.doc)39/2012. (III.28.) BVNÖ-határozatBVNÖ elnöke felkeresi a kábel tv szolgáltatókat egy gyerek és általános német adás szerepeltetésére vonatkozóan
Fájl letöltése (39_2012 BVNÖ határozat.doc)39_2012 BVNÖ határozatElnök felkérése, hogy írjon levelet a Budakeszi területén üzemelő kábel TV szolgáltatónak
Fájl letöltése (3_2012 zárt BVNÖ határozat.doc)3_2012 zárt BVNÖ határozat.docBVNÖ Budakeszi Ifjúsági DíjraSomlai Pétert javasolja
Fájl letöltése (40_2012 BVNO hat.doc)40/2012. (IV.03.) BVNÖ-határozatTarkabarka Óvoda alapító okiratának 4. sz. módosítása
Fájl letöltése (40_2012 BVNÖ határozat.doc)40_2012 BVNÖ határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda alapító okiratának 4. számú módosító okiratának elfogadása
Fájl letöltése (41_2012 BVNO hat.doc)41/2012. (IV.03.) BVNÖ-határozatHuber Lőrinc temetésére 60.000.- Ft biztosítása a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (41_2012 BVNÖ határozat.doc)41_2012 BVNÖ határozatHuber Lőrinc, volt budakeszi lakos, német önkormányzati képviselő temetéséhez 60.000,- Ft fedezet biztosítása
Fájl letöltése (42_2012 BVNO hat.doc)42/2012. (IV.03.) BVNÖ-határozatBVNÖ 2011. évi zárszámadás elfogadása
Fájl letöltése (42_2012 BVNÖ határozat.doc)42_2012 BVNÖ határozat2011. évi zárszámadását elfogadása
Fájl letöltése (43_2012 BVNO hat.doc)43/2012. (IV.03.) BVNÖ-határozatTarkabarka Óvoda 2011. évi zárszámadás elfogadása
Fájl letöltése (43_2012 BVNÖ határozat.doc)43_2012 BVNÖ határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2011. évi zárszámadásának elfogadása
Fájl letöltése (44_2012 BVNO hat.doc)44/2012. (IV.03.) BVNÖ-határozatBVNÖ 2011. évi pénzmaradvány elfogadása
Fájl letöltése (44_2012 BVNÖ határozat.doc)44_2012 BVNÖ határozat2011. évi pénzmaradvány előirányzatának elfogadása
Fájl letöltése (45_2012 BVNO hat.doc)45/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatTÁMOP pályázaton indulás elvi támogatása
Fájl letöltése (45_2012 BVNÖ határozat.doc)45_2012 BVNÖ határozatÓvodafejlesztés című pályázaton való részvételt elvi támogatása és előkészítésének megkezdése
Fájl letöltése (46_2012 BVNO hat.doc)46/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatÉtkezési hozzájárulás feltételeiről az óvodavezető levélben való tájékoztatása
Fájl letöltése (46_2012 BVNÖ határozat.doc)46_2012 BVNÖ határozatAz óvoda vezetőjének tájékoztatása levélben az étkezési hozzájárulás feltételeiről.
Fájl letöltése (47_2012 BVNO hat.doc)46/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatÉtkezési hozzájárulás feltételeiről az óvodavezető levélben való tájékoztatása
Fájl letöltése (47_2012 BVNÖ határozatű.doc)47_2012 BVNÖ határozatMakkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsún a templom díszítésére illetve színpad kialakítására 60.000. Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (48_2012 BVNO hat.doc)48/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozat 
Fájl letöltése (48_2012 BVNÖ határozat.doc)48_2012 BVNÖ határozatdr. Kristóf Judit háziorvos felkérése, hogy a 2012. május 5-én megrendezésre kerülő Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsún az orvosi ügyelet ellátására
Fájl letöltése (49_2012 BVNO hat.doc)49/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatBVNÖ Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő nemzetiségi óvoda törvény által történő átadásával kapcsolatban felterjesztési jogával él
Fájl letöltése (49_2012 BVNÖ határozat.doc)49_2012 BVNÖ határozatFelterjesztő levél a KIM-hez illetve Latorcai Csaba és Szászfalvi László megkeresése
Fájl letöltése (4_2012 BVNO hat.doc)4/2012. (II.17.) BVNÖ-határozatBVNÖ Farsangi Svábbál megrendezésére 430.000,- Ft-ot biztosít
Fájl letöltése (4_2012 BVNÖ határozat.doc)4_2012 BVNÖ határozat.docBVNÖ Farsangi Svábbál megrendezésére 430.000,- Ft-ot biztosít
Fájl letöltése (50_2012 BVNO hat.doc)50/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatBVNÖ elviekben támogatja, hogy a német nemzetiségi osztályok kulturális tárgyú kiránduláson vegyenek részt
Fájl letöltése (50_2012 BVNÖ határozat.doc)50_2012 BVNÖ határozatKulturális tárgyú kiránduláson való részvétel esetén Budakeszi Város Német Önkormányzat - esetleg anyagi - támogatásról csak írásbeli kérelem benyújtása esetén tud dönteni.
Fájl letöltése (51_2012 BVNO hat.doc)51/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatBVNÖ a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Sváb Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását
Fájl letöltése (51_2012 BVNÖ határozat.doc)51_2012 BVNÖ határozata BVNÖ Budakeszi Sváb Nonprofit Vagyonkezelő Kft. alapító okirata vonatkozásában elfogadja az ügyészség által javasolt módosításokat
Fájl letöltése (52_2012 BVNO hat.doc)52/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatBVNÖ Tarkabarka Óvoda negyedéves beszámolóival külön napirendi pontként foglalkozik
Fájl letöltése (52_2012 BVNÖ határozat.doc)52_2012 BVNÖ határozata BVNÖ úgy dönt, a negyedéves beszámolók előkészítésével a német ülésen külön napirendi pontként foglalkozik
Fájl letöltése (53_2012 BVNO hat.doc)53/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozatPedagógusnapra vonatkozó előterjesztés készítése
Fájl letöltése (53_2012 BVNÖ határozat.doc)53_2012 BVNÖ határozatÓvodavezető felkérése, hogy készítsen előterjesztéset az óvodában dolgozó pedagógusok vonatkozásában pedagógusnapra.
Fájl letöltése (54_2012 BVNO hat.doc)54/2012. (IV.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ felkéri a Polgármesteri Hivatalt a jutalom adásának és kifizetésének tisztázására
Fájl letöltése (54_2012 BVNÖ határozat.doc)54_2012 BVNÖ határozatA jutalom adásának és kifizetésének lehetőségének tisztázása
Fájl letöltése (55_2012 BVNO hat.doc)55/2012. (V.10.) BVNÖ-határozaBVNÖ a SZIA osztályainak kirándulására buszköltségek fedezésére 50.000. ? Ft-ot biztosít
Fájl letöltése (55_2012 BVNÖ határozat.doc)55_2012 BVNÖ határozatA Horányi erdei iskolába történő kirándulására buszt biztosit, melynek költségei fedezéséhez 50. 000.-Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (56_2012 BVNO hat.doc)56/2012. (V.10.) BVNÖ-határozaBVNÖ a Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi osztályának 2012. június 07-i Szentendrei Skanzenbe történő kirándulására buszt biztosít
Fájl letöltése (56_2012 BVNÖ határozat.doc)56_2012 BVNÖ határozatSzentendrei Skanzenbe történő kirándulására buszt biztosit, melynek költségei fedezéséhez 45. 000.-Ft-ot biztostása.
Fájl letöltése (59_2012 BVNO hat.doc)59/2012. (V.10.) BVNÖ-határoza66/2011. (VII. 08.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése, a sváb nonprofit kft. ügyvezetője részére 2011. évre megállapított 40.000.- Ft díjazásra vonatkozóan
Fájl letöltése (59_2012 BVNÖ határozat.doc)59_2012 BVNÖ határozatSváb Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői feladatok ellátásáért 2011. évre megállapított díjazásról szóló 66/2011. (VII. 08.) számú német önkormányzati határozatot
Fájl letöltése (5_2012 BVNO hat.doc)5/2012. (II.17.) BVNÖ-határozatBVNÖ 119/2011. (XII. 14.) számú határozata 2. pont módosítása: A Budakeszi Város Német Önkormányzata a Tarkabarka ? Kunterbunt Óvodában kialakítandó só-terápiás helyiség tervezésére 150.000,- Ft + ÁFA-t biztosít
Fájl letöltése (5_2012 BVNÖ határozat.doc)5_2012 BVNÖ határozat.docBVNÖ 119/2011. (XII. 14.) számú határozata 2. pont módosítása: A Budakeszi Város Német Önkormányzata a Tarkabarka ? Kunterbunt Óvodában kialakítandó só-terápiás helyiség tervezésére 150.000,- Ft + ÁFA-t biztosít
Fájl letöltése (5_a_2012 BVNO hat.doc)5/a/2012. (II.17.) BVNÖ-határozatBVNÖ a bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jóváhagyja.
Fájl letöltése (5_a_2012 BVNÖ határozat.doc)5_a_2012 BVNÖ határozat.docBVNÖ a bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jóváhagyja.
Fájl letöltése (60_2012 BVNO hat.doc)60/2012. (V.10.) BVNÖ-határoza2012. éves ÉMNÖSZ tagdíj befizetése
Fájl letöltése (60_2012 BVNÖ határozat.doc)60_2012 BVNÖ határozatÉMNÖSZ tagdij befizetésére 15.000.- Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (61_2012 BVNÖ határozat.doc)61_2012 BVNÖ határozatSzigetszentmártonban megrendezésre kerülő kitelepítési ünnepség koszorúzására 3000.- Ft-ot biztositása a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (63_2012 BVNO hat.doc)63/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ és Budakeszi Önk. Közti gazdasági együttműködési megállapodás felülvizsgálatának kezdeményezése
Fájl letöltése (63_2012 BVNÖ határozat.doc)63_2012 BVNÖ határozatVáros Önkormányzat és Budakeszi Város Német Önkormányzata között létrejött gazdasági együttműködési megállapodás felülvizsgálatát kezdeményezése
Fájl letöltése (64_2012 BVNO hat.doc)64/2012. (V.25.) BVNÖ-határoza55/2012. (V. 10.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (64_2012 BVNÖ határozat.doc)64_2012 BVNÖ határozatHorányi erdei iskolába történő kirándulásának buszköltségei fedezéséről szóló 55/2012. (V. 10.) számú német önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (65_2012 BVNO hat.doc)65/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ a Széchenyi István Általános Iskola 4. e; 5.d; és 7.d osztályának Horányi erdei iskolába történő kirándulásának költségei fedezéséhez 50. 000.-Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (65_2012 BVNÖ határozat.doc)65_2012 BVNÖ határozatHorányi erdei iskolába történő kirándulásának költségei fedezéséhez 50. 000.-Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (66_2012 BVNO hat.doc)66/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ elvi támogatása a Budakeszi Európa Társaság Egyesületnek
Fájl letöltése (66_2012 BVNÖ határozat.doc)66_2012 BVNÖ határozatElvi támogatását adása a Budakeszi Európa Társaság Egyesületnek, a TÁMOP 2.4.5-12. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések segítésére c. pályázathoz
Fájl letöltése (67í_2012 BVNO hat.doc)67/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelmann Rezső sírjának 2012. május 27-i koszorúzására 3000 Ft-ot biztosit a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (67í_2012 BVNÖ határozat.doc)67_2012 BVNÖ határozatEdelmann Rezső sírjának 2012. május 27-i koszorúzására 3000 Ft-ot biztositása
Fájl letöltése (68_2012 BVNO hat.doc)68/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ elnökének tiszteletdíjának 2012. 04. 01-től a törvényi maximumban való meghatározása
Fájl letöltése (68_2012 BVNÖ határozat.doc)68_2012 BVNÖ határozatBVNÖ elnökének tiszteletdíjának visszamenőlegesen, tárgyév II. negyedévétől, azaz 2012. április 01-től a törvényi maximumban való meghatározása
Fájl letöltése (69_2012 BVNO hat.doc)69/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ elnökhelyettesének tiszteletdíján az elnök tiszteletdíjának 80%-ban való meghatározása
Fájl letöltése (69_2012 BVNÖ határozat.doc)69_2012 BVNÖ határozat BVNÖ elnök-helyettesének tiszteletdíját visszamenőlegesen, tárgyév II. negyedévétől 2012. április 01-től, az elnök tiszteletdíjának 80%-ban való meghatározása
Fájl letöltése (6_2012 BVNO hat.doc)6/2012. (II.22.) BVNÖ-határozatKöltségvetés elfogadása
Fájl letöltése (6_2012 BVNÖ határozat.doc)6_2012 BVNÖ határozat.docKöltségvetés elfogadása
Fájl letöltése (70_2012. BVNO hat.doc)70/2012. (V.25.) BVNÖ-határozaBVNÖ tagok tiszteletdíjának az elnök tiszteletdíjának 25%ban meghatározása
Fájl letöltése (70_2012. BVNÖ határozat.doc)70_2012 BVNÖ határozatBVNÖ tagjai tiszteletdíjának visszamenőlegesen, tárgyév II. negyedévétől, azaz 2012. április 01-től az elnök tiszteletdíjának 25%-ban való meghatározása
Fájl letöltése (71_2012 BVNO hat.doc)71/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaBudakeszi Sváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (71_2012 BVNÖ határozat.doc)71_2012 BVNÖ határozatSváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (72_2012 BVNO hat.doc)72/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaBudakeszi Sváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
Fájl letöltése (72_2012 BVNÖ határozat.doc)72_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Sváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
Fájl letöltése (73_2012 BVNO hat.doc)73/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzata a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi üzleti tervének elfogadása
Fájl letöltése (73_2012 BVNÖ határozat.doc)73_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Sváb Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 72.) 2011. évi üzleti tervének elfogadása
Fájl letöltése (74_2012 BVNO hat.doc)74/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaBudakeszi Sváb Nonprofit Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (74_2012 BVNÖ határozat.doc)74_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Sváb Nonprofit Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának 14.5.4. módosítása
Fájl letöltése (75_2012 BVNO hat.doc)75/2012. (V.31.) BVNÖ-határoza2012. június 8-án Erkel Ferencre emlékezés keretében megrendezendő koszorúzás fedezetére 3.000,- Ft-ot biztosítása a tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (75_2012 BVNÖ határozat.doc)75_2012 BVNÖ határozat2012. június 8-án Erkel Ferencre emlékezés keretében megrendezendő koszorúzás fedezetére 3.000,- Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (76_2012 BVNO hat.doc)76/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaAz 56/2012. (V. 10.) számú német önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (76_2012 BVNÖ határozat.doc)76_2012 BVNÖ határozat56/2012. (V. 10.) számú német önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezése
Fájl letöltése (77_2012 BVNO hat.doc)77/2012. (V.31.) BVNÖ-határozaa Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi osztályának 2012. június 07-i Szentendrei Skanzenbe történő kirándulására buszt biztositása, melynek költségei fedezéséhez a BVNÖ 46. 000.-Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére.
Fájl letöltése (77_2012 BVNÖ határozat.doc)77_2012 BVNÖ határozat Szentendrei Skanzenbe történő kirándulására buszt biztositása, a költségei fedezéséhez 46. 000.-Ft-ot biztosítása
Fájl letöltése (7_2012 BVNO hat.doc)7/2012. (II.22.) BVNÖ-határozatBVNÖ elnöke levélben juttassa el a költségvetés 2012. évi kialakításával kapcsolatos észrevételeket Budakeszi Polgármestere, Jegyzője és a német közösséghez tartozó anyaországbeli és más testvérvárosok, valamint a Budakesser Gemeinschaft vezetői számára.
Fájl letöltése (7_2012 BVNÖ határozat.doc)7_2012 BVNÖ határozat.docBVNÖ elnöke levélben juttassa el a költségvetés 2012. évi kialakításával kapcsolatos észrevételeket Budakeszi Polgármestere, Jegyzője és a német közösséghez tartozó anyaországbeli és más testvérvárosok, valamint a Budakesser Gemeinschaft vezetői számára.
Fájl letöltése (85_2012 BVNO hat.doc)85/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Önkormányzat és Budakeszi Város Német Önkormányzat között létrejött gazdasági együttműködési megállapodás elfogadása
Fájl letöltése (85_2012 BVNÖ határozat.doc)85_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzat és Budakeszi Város Német Önkormányzat között létrejött gazdasági együttműködési megállapodás melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Fájl letöltése (86_2012 BVNO hat.doc)86/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozadr. Latorcai Csaba felterjesztésre adott 2012. június 12-én kelt válaszlevelében foglaltakat tudomásul vétele
Fájl letöltése (86_2012 BVNÖ határozat.doc)86_2012 BVNÖ határozatdr. Latorcai Csaba felterjesztésre adott 2012. június 12-én kelt válaszlevelében foglaltakat tudomásul vétele
Fájl letöltése (87_2012 BVNO hat.doc)87/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzatával 2010. szeptember 29-én létrejött közoktatási megállapodás módosításának elfogadása
Fájl letöltése (87_2012 BVNÖ határozat.doc)87_2012 BVNÖ határozat2010. szeptember 29-én létrejött közoktatási megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadása
Fájl letöltése (88_2012 BVNO hat.doc)87/2012. (VI.25.) BVNÖ-határoza68/2012. (V. 25.) számú német önkormányzati határozat módosítása
Fájl letöltése (88_2012 BVNÖ határozat.doc)88_2012 BVNÖ határozat68/2012. (V. 25.) számú német önkormányzati határozatot úgy módosítása
Fájl letöltése (89_2012 BVNO hat.doc)89/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem indul a TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés című pályázaton.
Fájl letöltése (89_2012 BVNÖ határozat.doc)89_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem indul a TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés című pályázaton. .
Fájl letöltése (8_2012 BVNO hat.doc)8/2012. (II.22.) BVNÖ-határozat2012. évi Emlékezés napja ünnepség megrendezésére 40.000,- Ft összeg biztosítása
Fájl letöltése (8_2012 BVNÖ határozat.doc)8_2012 BVNÖ határozat.doc2012. évi Emlékezés napja ünnepség megrendezésére 40.000,- Ft összeg biztosítása
Fájl letöltése (90_2012 BVNO hat.doc)90/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaBudaörsi Német-Magyar Katonai Temetőben tartandó emlékünnepségére összesen 10.000.- Ft összeg értékben 2 koszorút biztosítása az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (90_2012 BVNÖ határozat.doc)90_2012 BVNÖ határozatNémet Hadisírgondozó Népi Szövetségnek a Budaörsi Német-Magyar Katonai Temetőben tartandó emlékünnepségére összesen 10.000.- Ft összeg értékben 2 koszorút biztosít az általános tartalékkeret terhére
Fájl letöltése (91_2012 BVNO hat.doc)91/2012. (VI.25.) BVNÖ-határoza50.000,- Ft mértékű támogatást nyújt a Hagyományőrző Kör számára, annak 2012. évi működéséhez.
Fájl letöltése (91_2012 BVNÖ határozat.doc)91_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Német Önkormányzata 50.000,- Ft mértékű támogatást nyújt a Hagyományőrző Kör számára, annak 2012. évi működéséhez.
Fájl letöltése (92_2012 BVNO hat.doc)92/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzata a 9/zárt/2012.(III. 28.) számú határozat alapján kiírt óvodavezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
Fájl letöltése (92_2012 BVNÖ határozat.doc)92_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Német Önkormányzata a 9/zárt/2012.(III. 28.) számú határozat alapján kiírt óvodavezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
Fájl letöltése (93_2012 BVNO hat.doc)93/2012. (VI.25.) BVNÖ-határozaTarkabarka-Kunterbunt Óvoda intézményvezetői pályázatához szükséges pályázati felhívás megjelentetése
Fájl letöltése (93_2012 BVNÖ határozat.doc)93_2012 BVNÖ határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda intézményvezetői pályázatához szükséges pályázati felhívás megjelentetése
Fájl letöltése (97_2012 BVNO hat.doc)97/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaBudakeszi Város Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben a Budakeszi Búcsún az egyház által szervezett ünnepséghez csatlakozva kíván részt venni.
Fájl letöltése (97_2012 BVNÖ határozat.doc)97_2012 BVNÖ határozatBudakeszi Város Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben a Budakeszi Búcsún az egyház által szervezett ünnepséghez csatlakozva kíván részt venni.
Fájl letöltése (98_2012 BVNO hat.doc)98/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaTárgyalásokat a Heimatmuseummal annak érdekében, hogy a németek kitelepítéséről szóló kiállítás Budakeszin az iskolai tanév alatt is kerüljön megrendezésre
Fájl letöltése (98_2012 BVNÖ határozat.doc)98_2012 BVNÖ határozatBVNÖ elnökének felkérése, hogy folytasson tárgyalásokat a Heimatmuseummal annak érdekében, hogy a németek kitelepítéséről szóló kiállítás Budakeszin az iskolai tanév alatt is kerüljön megrendezésre
Fájl letöltése (99_2012 BVNO hat.doc)99/2012. (VII.30.) BVNÖ-határozaCsaládi Napok rendezvény keretén belül a testvérvárosok delegációinak Tarkabarka ? Kunterbunt Óvodában rendezendő vendéglátására 100 EFt-ot biztosít az általános keret terhére.
Fájl letöltése (99_2012 BVNÖ határozat.doc)99_2012 BVNÖ határozatCsaládi Napok rendezvény keretén belül a testvérvárosok delegációinak Tarkabarka ? Kunterbunt Óvodában rendezendő vendéglátására 100 EFt-ot biztosít az általános keret terhére.
Ma 2018. december 10., hétfő, Judit napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa84
mod_vvisit_counterTegnap712
mod_vvisit_counterEzen a héten84
mod_vvisit_counterMúlt héten7755
mod_vvisit_counterA hónapban9412
mod_vvisit_counterMúlt hónapban33006
mod_vvisit_counterÖsszesen2130724

Jelenleg: 10